Kry-logo
Ladda ned

Information om smittspårning av barn

Den här informationen är till dig som är vårdnadshavare för ett barn som har fått ett positivt provsvar för covid-19. Informationen gäller i Region Skåne.

Det är viktigt att barnet stannar hemma för att inte smitta andra. Du som vårdnadshavare måste följa smittskyddslagen och göra en smittspårning. Att smittspåra innebär att du berättar för andra att ditt barn har covid-19.

Då kan barnet gå tillbaka till förskola eller skola

Barnet ska vara hemma i minst sju dagar från att hen fick symptom. Hen ska också ha varit feberfri under två dygn och känna sig allmänt bättre. Då bedöms man inte längre vara smittsam.

Förhållningsregler för barnet och alla som barnet bor med

Under tiden som barnet kan smitta andra ska barnet och alla som barnet bor med göra så här:

 • Gå inte till förskola, skola, jobb eller annan sysselsättning.
 • Undvik att träffa andra personer än dem som ni bor med.
 • Handla inte i butiker eller på apotek.
 • Res inte med allmänna transportmedel.
 • Tvätta händerna ofta, använd en egen handduk och hosta i armvecket eller i en näsduk.

Om barnet behöver vård ska du berätta för vårdpersonalen att barnet har covid-19. Om du som vuxen eller någon annan i familjen behöver söka vård ska ni säga att ni är hushållskontakter till en person som har covid-19.

Det här gäller för provtagning

Ni som bor med barnet ska provtas 5 till 7 dagar efter att barnet provtogs, även om ni inte har några symptom. Barn som inte har börjat på högstadiet ännu behöver inte provtas.

Alla som är över 6 år och bor med barnet ska ta ett prov om ni får symptom på covid-19. Ta i så fall provet tidigast 24 timmar efter att ni fick symptomen.

Barnet behöver inte ta nytt prov för att se om hen är smittfri. Provet kan vara positivt under lång tid utan att man bedöms kunna smitta andra.

Checklista för dig som vårdnadshavare

Det här ska du göra nu:

 • Berätta för barnet

Du behöver berätta för ditt barn att hen har covid-19. Berätta också vad hen får och inte får göra nu. Hjälp ditt barn att göra rätt.

 • Läs förhållningsreglerna för hushållskontakter

Förhållningsregler till dig som vårdnadshavare och andra som barnet bor med

 • Berätta för alla som barnet bor med

Du och alla andra som barnet bor med räknas som barnets hushållskontakter. Alla hushållskontakter behöver följa förhållningsreglerna.

 • Kontakta alla barnets “nära kontakter”

Med nära kontakt menas en person som barnet har träffat under minst 15 minuter inom 2 meters avstånd, detta gäller även utomhus.

Räkna från 48 timmar innan barnet fick symptom på covid-19 till nu. Om barnet inte har några symptom ska du räkna 48 timmar från dagen när barnet tog testet.

 • Kontakta skola, förskola eller annan verksamhet där barnet har varit

Ring till rektor, lärare eller någon annan som är ansvarig för verksamheten och berätta att barnet har covid-19.

Om du eller någon annan som bor med barnet behöver smittbärarpenning ska ni ansöka om det på Försäkringskassans webbplats.

Så här gör du en smittspårning

Den viktigaste delen i smittspårningen är att informera de personer som barnet kan ha smittat. Därför behöver du börja med smittspårningen direkt när ni har fått provsvaret.

 1. Ring, sms:a eller mejla alla som barnet har varit i nära kontakt med och informera dem om att de kan ha blivit utsatta för smitta.

 2. Be personerna läsa följande information:

Information till personer som barnet bor med Texten finns på svenska och engelska.

Information till andra nära kontakter Texten är på svenska.

Information till förskola, skola och högre utbildning Texten finns på svenska.

 1. Berätta för personer som inte bor med barnet att de bör testas om de får symptom inom 14 dagar från att de träffade barnet. Informera också om att de bör träffa så få personer som möjligt under dessa 14 dagar.

Förslag på hur du kan skriva

“Hej! Jag har precis fått reda på att mitt barn har covid-19. Jag kontaktar dig som en del i smittspårningen. Eftersom ni nyligen har träffats är det möjligt att du har utsatts för smitta.

Du behöver därför läsa den här informationen: https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/smittskydd/corona/information-och-instruktioner-till-nara-kontakt-ej-hushallskontakt-till-fall-av-covid-19.pdf

Det är också viktigt att du testar dig om du har eller skulle få några symptom.”

Vi ringer dig inom 48 timmar

En person från Kry kommer att ringa dig och prata om smittspårning. Personen kommer att ställa frågor och hjälpa dig med smittspårningen.

 • Vi ringer inom 48 timmar från att ni fick provsvaret.
 • Vi ringer från dolt nummer mellan 08:00–19:00.
 • Vi ringer även på helger.

Vi kan hjälpa dig att berätta för andra

Säg till oss när vi ringer om det finns personer som du inte själv vill eller kan berätta för. Då kan vi hjälpa dig att informera de personerna.

Du behöver ge oss vissa uppgifter för att vi ska kunna hjälpa dig. Det gäller följande uppgifter om personer som du tror att barnet kan ha smittat:

 • personens namn
 • personens telefonnummer
 • datum för när barnet kan ha smittat personen.

Senast uppdaterad 2021-04-21