Ladda ned Ladda ned

Så hanterar du konflikter i hemmet

Senast uppdaterad: 18 maj 2020

Många av oss tillbringar just nu majoriteten av vår vakna tid i hemmet – ofta tillsammans med sambo eller familj.

Att det ibland uppstår meningsskiljaktigheter och friktion är naturligt, och inte nödvändigtvis något negativt. Men hur hanterar man egentligen konflikter på ett konstruktivt sätt?

Visst kan konflikter vara destruktiva, förpesta stämningar och fördärva relationer. Men det är också via motsättningar och dissonans som utveckling ofta sker. Med rätt inställning blir konflikten en möjlighet till ny kunskap istället för något som bara stjäl energi.

5 effektiva råd för konstruktiv konflikthantering

  • Observera. Identifiera vad du ser och hör så neutralt som möjligt. Håll dig till fakta istället för att låta dig agera känslostyrt.

  • Utmana rädslan. Konflikträdsla kan ha många orsaker, men att undvika konflikter tenderar att förvärra snarare än förmildra situationen i spända lägen.

  • Var optimistisk. Tro på din egen förmåga att kunna lösa konflikten och lita till andras vilja att göra detsamma.

  • Lös det direkt. Ju längre en konflikt pågår, desto svårare blir den att lösa. Sträva därför efter att lösa problemen direkt när de dyker upp.
    Kommunicera! Var nyfiken och formulera frågor istället för att gå på antaganden och komma med anklagelser.

  • Utgå från dig. Fokusera på din upplevelse och använd jag-budskap, för att undvika att motparten hamnar i försvarsposition. ”Jag har svårt att arbeta när disken står framme.”

Ta ansvar – be om ursäkt. En enda person är sällan orsaken till att två personer har en konflikt. Att be om ursäkt innebär inte att du tar på dig hela skulden, utan att du tar ansvar för dina egna handlingar.

Senast uppdaterad:
18 maj 2020