Ladda ned Ladda ned
Covid-19

Så kan du prata med barn om coronaviruset

Senast uppdaterad: 09:30 19 mar 2020

Många föräldrar funderar på strategier för att prata med sina barn om det som händer just nu. Som vuxen är du ett bra stöd till ditt barn genom att vara lugn, trygg och ärlig med det du inte vet.

Med coronaviurset och den osäkerhet smittan fört med sig känner många oro ‒ människor i alla åldrar har många frågor. Även om myndigheter och experter uttalar sig i medierna varje dag så råder ändå en stor ovisshet om framtiden. Som förälder har du även den komplexa uppgiften att både hantera din egen oro samtidigt som du behöver bemöta ditt barns eventuella ängslan.

När medierapporteringen pågår dygnet runt och språkbruket i vuxenvärlden signalerar kris och fara är det viktigt att du som förälder bibehåller lugnet.

Barn uppfattar snabbt sina föräldrars oro, därför är det extra viktigt att förmedla trygghet just nu. Skapa samtal om att oro är både vanligt och naturligt samtidigt som du själv är ärlig med din oro, utan att överdriva.

Berätta lugnt och sakligt att det finns riktlinjer och skyddande åtgärder för att minska spridningen av viruset. Och att alla behöver vara med och hjälpa till. Att det finns en plan och konkreta handlingar som stöttar den planen inger ett förtroende för vuxenvärlden.

Bjud in till pedagogisk handtvätt ‒ prata om varför händerna ska tvättas så ofta och så noga just nu. Uppmuntra till aktiva handlingar i linje med de rekommendationer som finns, istället för att varna för faror. Då får barnen en chans att känna sig delaktiga och att deras bidrag är betydelsefullt.

Många barn har tillgång till informationsflödet genom egna mobiler. Väck barnets förståelse för poängen med att begränsa tiden med information om coronaviruset. Påtala gärna de ljusglimtar som finns ‒ hur många som tillfrisknat och att många hjälps åt i kampen mot viruset.

Ängsliga barn försöker lugna sig genom att ställa många frågor. Oavsett hur många svar du ger kommer frågorna fortsätta. Då kan det vara bra att möta frågorna med att du inte vet och att det inte finns svar på allt. På så vis tränar ni att tillsammans bli vän med ovisshet.

Så här kan KRY hjälpa till

Känner du eller ditt barn oro för coronaviruset på ett sätt som gör det svårt att hantera vardagen? Då kan du boka möte med en av våra psykologer. Det är naturligt att känna oro vid ovisshet ‒ vi vänder oss till dig som behöver professionell hjälp att hantera din oro.

Senast uppdaterad:
09:30 19 mar 2020
Granskare:
Martin Forster, legitimerad psykolog