Kry-logo

Digital vård sänker vårdkostnader

Sveriges kommuner och landsting har beräknat att ett vårdmöte i primärvården kostar samhället cirka 1700 kr att producera, och att ett besök till akuten ligger på i genomsnitt 3000 - 4000 kr. Ett digitalt vårdbesök ersätts idag med 650 kr inklusive patientavgift. Med andra ord, ett digitalt vårdmöte är billigare för samhället än ett fysiskt. I dagsläget kan självklart inte alla besök genomföras digitalt, men många fler skulle kunna använda Kry istället för att göra ett fysiskt vårdbesök. Det hade sparat resurser både i form av tid och pengar för det offentliga och patienten, så att fler kan få rätt hjälp när de behöver den.
Redan i dag har Kry kapacitet att digitalt ta hand om cirka 50 procent av alla besök som görs i primärvården. Med tanke på de överbelastade vårdmottagningarna och de ständigt växande vårdköerna är det positivt om fler kan välja att göra digitala vårdbesök. Om Kry tog hand om hälften av alla besök i primärvården skulle samhället kunna spara cirka 7 miljarder kronor, som då bland annat skulle kunna gå till att hjälpa de patienter som akut behöver behandling.
Sveriges akutmottagningar är ofta överbelastade, och väntetiderna är långa. Europakommissionen har räknat ut att cirka en tredjedel av alla besök på akutmottagningarna sker på grund av att primärvården är stängd. Eftersom ett akutbesök kostar samhället cirka 3000 - 4000 kr och ett digitalt primärvårdsbesök kostar 650kr, är dessa 30 procent en stor och onödig ekonomisk påfrestning för skattebetalarna, vilket i slutändan drabbar andra patienter. En digitalt tillgänglig primärvård är bra för samhället, vården och patienterna.
Sveriges sjukvård håller överlag hög kvalité, men lämnar mycket att önska gällande tillgänglighet. Enligt Euro Health Consumer Index 2017, en årlig undersökning som jämför vården i 35 europeiska länder, är Sverige ett av Europas sämsta länder sett till tillgänglighet och långa väntetider. Krångliga system och en tung administrativ börda gör att Sverige ligger efter i antalet patientbesök per läkare. OECD har i en rapport från 2017 visat att Sverige ligger långt under snittet, med 662 patientmöten per läkare och år. I Danmark är siffran 1 230, i Frankrike på 2 020 och i Belgien på 2 225 patientmöten per läkare och år. Då Kry har smidiga digitala lösningar som sköter mycket av administrationen åt läkarna kan våra läkare ägna mer tid åt patienten och mindre åt pappersarbete - precis som det borde vara.
Ibland målas det upp en bild av att digitala vårdbolag som Kry bara är till för unga människor i storstäderna. Fakta är dock att Kry används över hela landet och i alla åldrar. Våra läkare, sjuksköterskor och psykologer finns tillgängliga dygnet runt alla dagar om året, oavsett var i landet du bor. Många utanför Sveriges storstäder behöver inte längre åka till sin vårdcentral för att få hjälp med sömnsvårigheter, ångest eller för att förnya recept, utan kan göra det smidigt hemifrån och via mobilen. Digital vård ökar tillgängligheten till vård för alla i hela Sverige.
Ingen av Sveriges landsting lever fullt ut upp till den gemensamt satta vårdgarantin. En digital primärvård möjliggör en tillgänglig vård som direkt kan möta patienten med rätt vård på rätt vårdnivå. På Kry kan vi med hjälp av vårt AI-triage boka in patienten på ett vårdmöte med antingen en sjuksköterska, en läkare eller en psykolog redan samma dag som man söker. I de fall digital vård inte anses lämpligt hänvisas patienten vidare till en annan lämplig vårdnivå, utan kostnad för varken patienten eller samhället.

Bakom varje siffra finns en patient, och med digital vård kan vi både öka tillgängligheten och minska onödigt lidande för alla i vårt avlånga land, samtidigt som vi minskar kostnaderna i vården och låser upp resurser så att fler kan få den hjälp de behöver.