Download Download
Make your care choice here. Register
Kry health centre in Gallerian Stockholm

Find your nearest Kry healthcare centre

You can visit any Kry healthcare centre in Sweden. It does not matter which one you choose to register at.

Du kan lista ditt barn hos oss i vår app, via 1177.se eller genom att fylla i en blankett på våra vårdcentraler. I vår app listar du ditt barn under Min profil och Mina barn, eller i samband med vårdmötet. Du får först information om vad det innebär att lista sig hos en vårdcentral. Därefter kan du välja att lista ditt barn hos oss och får bekräfta ditt val med BankID.

Nyfödda barn listas automatiskt på samma vårdcentral som mamman. Om du som nybliven mamma är listad hos Kry, och även vill att ditt barn ska vara det, behöver du med andra ord inte göra någonting.

I Skåne kan du bara lista ditt barn via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Du gör ditt val genom att logga in och gå till funktionen Ändra vårdval. I vissa regioner väljer du vårdcentral/hälsocentral, barnavårdscentral, rehab- och barnmorskemottagning separat. Du kan även lista ditt barn på plats på våra mottagningar i Skåne genom att fylla i en blankett.