Ladda ned Ladda ned

Bråk och konflikter

Bråk och konflikter förekommer i alla familjer. Ibland blåser de över snabbt, men det kan också uppstå konflikter där det som förälder är svårt att veta hur vi ska lösa dem och komma vidare. KRY kan hjälpa vid bråk och konflikter.

Att leva i en familj som inte riktigt fungerar är aldrig lätt. Gör vårt självtest för att lära dig när professionell hjälp kan behövas.

Bråk och konflikter kan bero på olika saker som missförstånd, stress eller medfött temperament. Små barn kan också reagera med ilska när de inte kan göra sig förstådda. När barnen blir större och kommer i tonåren uppstår ofta konflikter när de försöker frigöra sig från sina föräldrar.

Bråk och konflikter är inte bara jobbiga, utan de är också ett sätt för barnet att lära sig om relationer till andra och hur konflikter hanteras.

Barn
Utbrott är en del av barnets utveckling och under vissa perioder kan de protestera oftare än vanligt. Barn vill gärna klara av saker och om det inte går blir de ofta frustrerade och arga. Små barn kan visa sin ilska och frustration genom att skrika, bita och kasta saker omkring sig.

Barn kan bli arga och få utbrott när:

 • vuxna ställer krav
 • de inte kan kontrollera sina impulser
 • de har svårt att hantera besvikelser.

Vissa barn får raseriutbrott oftare än andra, men i takt med att barnet blir äldre brukar utbrotten minska.

Tonåringar
När barnet kommer i tonåren har de ofta utvecklat mer självkontroll och raseriutbrotten blir vanligen färre. Men i tonåren börjar samtidigt processen med att frigöra sig från föräldrarna för att utvecklas som vuxna. Det kan leda till att du som förälder blir ifrågasatt, kritiserad och kanske provocerad. Som tonårsförälder handlar det både om att skydda ditt barn och samtidigt stötta tonåringen till att växa upp och bli en trygg och självständig vuxen.

Finns där för din tonåring även om du får signaler som säger motsatsen.

För att skapa en trygg relation till ditt barn kan du:

 • bara vara och umgås med barnet
 • fokusera på det som barnet gör bra
 • lyssna på barnet, ställ frågor som visar att du är intresserad
 • ha fasta rutiner
 • ha tydliga regler
 • förbereda barnet på vad som kommer att hända, till exempel snart ska vi äta - så avsluta leken nu
 • hantera din egen ilska som förälder.

Du kan också fundera på vad som oftast startar bråk och konflikter, och hur du agerar under och efter bråket.

 • om det blir bråk och utbrott väldigt ofta
 • om utbrotten gör att barnet får problem i skolan eller med vänner
 • om du som förälder inte känner att du klarar av att hantera konflikterna på egen hand.

På KRY kan du få hjälp att hantera bråk och konflikter i familjen. Vi erbjuder även rådgivning och föräldrastöd med psykolog.

Liknande besvär:

Senast uppdaterad:
2 dec 2018
Granskare:
Jesper Enander, Chefspsykolog