Kry-logo
Ladda ned

Diarré och kräkningar

Diarré och kräkningar är inte sjukdomar i sig utan symptom av bland annat infektioner eller biverkningar av vissa mediciner. Vid en infektion orsakas kräkningar av en inflammation magsäcken (gastrit) och diarré av inflammation i tarmen (enterit), har man magsjuka med symptom av både kräkningar och diarré kallas därför tillståndet gastroenterit. I de flesta fall är diarré och kräkningar ett övergående tillstånd, det kan dock vara bra att veta vad du bör tänka på under sjukdomstiden och när du bör söka vård.

Orsaker

I Sverige är virusinfektioner den vanligaste orsaken till diarré och kräkningar. Vinterkräksjuka, som orsakas av så kallade calicivirus är den vanligaste orsaken till magsjuka bland vuxna i Sverige. Viruset är mycket smittsamt och sprids via direktkontakt mellan personer. Vanligtvis blir flera personer i till exempel ett hushåll eller en förskoleklass smittade av samma virus. För att minska spridningen av viruspartiklar är det viktigt att upprätthålla god handhygien och i möjligaste mån använda separata badrum. I Sverige är campylobakter den vanligaste bakterieorsaken till diarré och kräkningar. Sjukdomsorsakande bakterier förekommer oftast i dryck eller mat som inte värmts upp tillräckligt under tillagning. Vid bakterieinfektioner är inte smittorisken lika hög som vid virusinfektioner, det är dock mycket viktigt med hygien under matlagning. Andra mer sällsynta orsaker till diarré och kräkningar är exempelvis intag av giftiga ämnen eller som biverkning av vissa mediciner. Misstänker du att du fått i dig ett giftigt ämne bör du kontakta giftinformationscentralen eller en akutmottagning omgående.

Att tänka på

Eftersom kroppen förlorar mycket vätska vid kräkningar och diarré är det viktigt att vara uppmärksam på symptom av vätskebrist. De vanligaste symptomen är:

 • Törst
 • Minskad urinmängd
 • Mörk urin
 • Snabb puls
 • Torra läppar, ögon och hy

Barn drabbas hårdare av vätskebrist än vuxna, det är därför viktigt att vara extra observant på dessa sympwtom som förälder.

När du bör söka vård

Tidpunkten då du bör söka vård mot diarré och kräkningar beror på ditt allmäntillstånd. Känner du dig trött eller svag kan det vara bra att kontakta en läkare. Du bör alltid söka vård vid en traditionell vårdcentral eller akutmottagning om du:

 • Misstänker att du fått i dig något giftigt ämne.
 • Har diarré och kräkningar som varar längre än 36 timmar utan förbättring.
 • Har symptom av vätskebrist med mörk urin i små mängder.
 • Har hög feber (>39,5°) i samband med diarré och kräkningar.
 • Har starka magsmärtor
 • Har en kronisk tarmsjukdom.
 • Har insulinregulerad diabetes.
 • Misstänker att du har blod i din diarré.
 • Tar fast medicin i tablettform mot kronisk sjukdom.

Du kan även boka ett videomöte på kry.se: På KRY kan du få hjälp med rådgivning i samband med diarré och kräkningar. Om läkaren anser att en fysisk undersökning krävs för bedömning hänvisas du till fysisk vårdgivare.