Kry-logo
Starta appen
Kry-logo

Smärta vid ägglossning

Ägglossning innebär att ett moget ägg lossnar från äggstocken för att vandra vidare genom äggledaren till livmodern. Det sker en gång per menstruationscykel. En del personer upplever smärtor och obehag i nedre delen av magen och underlivet i samband med ägglossning. Läs mer om ägglossning här.

Allmänt

Ägglossning äger rum ca två veckor innan menstruationen och innebär att ett moget ägg lossnar från äggstocken. Det transporteras sedan genom äggledaren till livmodern. Under denna vandring, som varar i ca ett dygn, kan ägget bli befruktat (av en spermie). Befruktas det uppkommer en graviditet som implanteras i livmodern och börjar växa. Om det inte befruktas dör det, för att sedan stötas ut tillsammans med menstruationen.

Dagarna innan ägglossning sker det diverse förändringar i kroppen. Det vaginala sekretet blir vattnigare och genomsläppligt för spermier och sexlusten ökar ofta. När ägget lossat höjs kroppstemperaturen med ca en halv grad precis efter att ägget lossat.

Ibland uppkommer det även en liten, ofarlig blödning i samband med ägglossningen.

Symptom på smärta vid ägglossning

De flesta kvinnor besväras inte av sin ägglossning, men en del känner kraftig smärta i nedre delen av magen och underlivet ca två veckor innan förväntad mens. Hur kraftig smärtan är varierar. Vissa har bara ont en väldigt kort stund, andra i flera dagar.

Orsaker till smärta vid ägglossning

Det finns olika anledningar till att det gör ont i magen vid ägglossning. Processen när ägget lossnar från äggstocken kan vara orsaken, liksom sammandragningar hos äggledarna när ägget transport genom dem. Äggstockarna kan också svullna i samband med ägglossning och göra ont.

Det finns också andra tillstånd som orsakar lågt sittande buksmärta, tex endometrios och dysmenorré. Känner du dig osäker kring orsaken till dina besvär bör en läkare konsulteras.

Vad du själv kan göra

För att lindra smärtan finns det receptfria smärtstillande läkemedel på apotek.

Vill du veta när du har ägglossning finns det bland annat ägglossningstester att köpa receptfritt på apotek. Du kan också lära känna de signaler din kropp sänder ut inför ägglossning och på så vis förstå när den sker.

Behandling

Det finns ingen speciell behandling för smärta vid ägglossning. I vissa fall kan det dock vara aktuellt med receptbelagda smärtstillande läkemedel, efter läkares bedömning.

Då bör du söka vård

Ägglossningssmärtor är ofarligt men kan vara väldigt smärtsamt, och det finns också andra tillstånd som kan vara orsak till dina besvär. Sök vård om receptfria läkemedel ej hjälper mot smärtan, eller om du känner du osäker på vad som orsakar din smärta.

Så kan Kry hjälpa till

Vi på Kry gör alltid en individuell bedömning baserad på dina symptom. Därefter kan du få råd eller bli ordinerad behandling. Ibland blir du hänvisad eller remitterad för vidare vård. Vissa besvär kräver ett fysiskt vårdmöte.

På våra vårdcentraler får du snabbt en tid när du behöver det, och i vår app finns hjälpen tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.
Innehållet har granskats av:

Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

·

Relaterat:

Endometrios