Kry-logo
Ladda ned

Knuta i huden

En knuta i huden kan uppstå på grund av många olika orsaker. Ofta är den ofarlig men ibland behöver den åtgärdas. Här får du råd om orsaker och behandling av en knuta eller knöl i huden.

Symptom

Knutor i huden ser olika ut beroende på den bakomliggande orsaken. Man kan drabbas av en enstaka knuta eller flera. En knuta i huden kan uppkomma på många olika ställen på kroppen. Ofta känns den inte, men ibland kan den göra ont. Det händer även att knutorna ger besvär på grund av ett olämpligt läge. De kan variera i storlek och kännas mjuka eller hårda. Om det är en fettknöl du drabbats av är den oftast hårdare om den sitter på nacke eller rygg och mjukare om den sitter på armar eller ben.

Orsaker

En knuta i huden kan ha många olika orsaker. De flesta knutor som upptäcks är fettknölar, bindvävsknutor eller cystor. En fettknöl, ett lipom, är en ansamling av fettvävnader. Ofarliga fettknölar av den här typen kan man få var som helst på kroppen och de brukar finnas kvar livet ut. En bindvävsknuta är en hård knuta som ofta är ljus i mitten och mörkare runtom. Ibland kan knutor ha mer allvarliga bakomliggande orsaker.

Behandling

En läkare kan avgöra om en knuta i huden är ofarlig, godartad eller om den har ett samband med ett mer allvarligt hälsotillstånd. Ofarliga knutor i huden behöver oftast ingen behandling. Ibland kan de dock sitta i vägen, vara stora, göra ont eller upplevas som störande. Vanligen opereras ofarliga knutor bort under lokalbedövning. När en knuta misstänks ha ett samband med mer allvarliga underliggande orsaker behöver de undersökas och analyseras noggrannare. När en misstänkt knuta hittats ser eventuell behandling olika ut beroende på vad analysen visar.

När du bör söka vård

Generellt brukar man rekommendera att en knuta i huden som plötsligt uppkommer och inte försvinner på några veckor alltid borde kontrolleras. Om du har en knuta som snabbt förändras, som till exempel växer eller blir hård och oregelbunden, bör du få den kontrollerad av en läkare. Kontakta alltid läkare om du känner dig osäker på om din knuta är godartad eller inte.

Så kan Kry hjälpa till

För att bedöma en knuta i huden krävs en fysisk undersökning. Kry kan därför, i nuläget, dessvärre inte hjälpa till med detta utan hänvisar till fysisk vård för bedömning.

På våra vårdcentraler får du snabbt en tid när du behöver det, och i vår app finns hjälpen tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.