Ladda ned Ladda ned

Multipel skleros

Multipel skleros, MS, är en inflammatorisk sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet. MS ger periodvis symptom som till exempel balansrubbning, dubbelseende och sämre syn. Läs mer om MS här.

MS kommer i skov (perioder). Det skiftar hur ofta skoven kommer och hur länge de pågår. Ett skov kan vara i några veckor till månader. Sjukdomen varierar beroende på vilket sjukdomsförlopp den har. Symptomen beror även på vilka områden i det centrala nervsystemet som är påverkade. Exempel på symptom är:

  • domningar
  • dubbelseende
  • hörsel-, lukt-, smak- och synnedsättning
  • kraftnedsättning i arm eller ben
  • problem med balansen
  • problem att urinera
  • smärta och värk.

Det är inte helt klarlagt vad som orsakar MS, men troligtvis påverkar både arv och miljö. Vid MS skadas det skyddande lager, myelin, som omger nervtrådar i hjärnan och ryggmärgen. Det leder till att det blir svårt för nervtrådarna att fungera som de ska.

MS uppstår ofta vid tjugo till fyrtio års ålder och drabbar främst kvinnor.

Vid MS ska du kontakta läkare för att få rätt behandling. Det finns mycket du kan göra själv för att må bättre. Hör med vårdpersonal vad som skulle hjälpa dig bäst. Rökning påverkar MS negativt så det är bra att sluta.

Behandling vid MS går ut på att förebygga skov, bromsa sjukdomen och lindra symptom.

Vid misstanke om MS görs en utredning. I utredningen kan det bland annat ingå magnetkameraundersökning och provtagning.

Om du har symptom på MS behöver du vända dig till en fysisk vårdgivare.

KRY kan inte hjälpa till vid MS. Vänd dig till din ordinarie vårdgivare.

Liknande besvär:

Senast uppdaterad:
19 jun 2019
Granskare:
Joakim Röstlund, Medicinskt ansvarig läkare
Kristina Bergstrand, specialist i allmänmedicin