Kry-logo
Ladda ned
Multipel skleros

Multipel skleros

Multipel skleros, MS, är en inflammatorisk sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet. MS ger periodvis symptom som till exempel balansrubbning, dubbelseende och sämre syn. Läs mer om MS här.

Symptom på MS

MS kommer i skov (perioder). Det skiftar hur ofta skoven kommer och hur länge de pågår. Ett skov kan vara i några veckor till månader. Sjukdomen varierar beroende på vilket sjukdomsförlopp den har. Symptomen beror även på vilka områden i det centrala nervsystemet som är påverkade. Exempel på symptom är:

  • domningar
  • dubbelseende
  • hörsel-, lukt-, smak- och synnedsättning
  • kraftnedsättning i arm eller ben
  • problem med balansen
  • problem att urinera
  • smärta och värk.

Orsaker till MS

Det är inte helt klarlagt vad som orsakar MS, men troligtvis påverkar både arv och miljö. Vid MS skadas det skyddande lager, myelin, som omger nervtrådar i hjärnan och ryggmärgen. Det leder till att det blir svårt för nervtrådarna att fungera som de ska.

MS uppstår ofta vid tjugo till fyrtio års ålder och drabbar främst kvinnor.

Vad du själv kan göra

Vid MS ska du kontakta läkare för att få rätt behandling. Det finns mycket du kan göra själv för att må bättre. Hör med vårdpersonal vad som skulle hjälpa dig bäst. Rökning påverkar MS negativt så det är bra att sluta.

Behandling

Behandling vid MS går ut på att förebygga skov, bromsa sjukdomen och lindra symptom.

Diagnos

Vid misstanke om MS görs en utredning. I utredningen kan det bland annat ingå magnetkameraundersökning och provtagning.

Då bör du söka vård

Om du har symptom på MS behöver du vända dig till en fysisk vårdgivare.

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kry för att få hjälp vid misstanke om MS. En sjuksköterska eller läkare gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli remitterad till vidare vård. Det krävs ett fysiskt vårdmöte för att kunna få hjälp vid MS.

På våra vårdcentraler får du snabbt en tid när du behöver det, och i vår app finns hjälpen tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.
Granskare:

Joakim Röstlund

medicinskt ansvarig läkare

Kristina Bergstrand

specialist i allmänmedicin

Senast uppdaterad: