Kry-logo
Ladda ned

Ont bakom örat

Har du ont bakom örat? I folkmun används begreppet öra för att benämna det ytligt synliga ytterörat. Sanningen är dock att örat är stort nog för att rymma både hörsel- och balansorgan. Därför kan det vara svårt att avgöra vad värken beror på. Läs vidare nedan för att få råd och nyttig information.

Symptom

När du har ont bakom örat kan i många fall andra delar av ansiktet också vara ömt. Du kan exempelvis känna av en smärta över kinden och drabbas av en intensiv huvudvärk i pannan. Även klåda, irritation och värme kan uppstå bakom och runt örat. Svår smärta i örat kan också framkalla illamående och yrsel. Ibland tåras ögonen och synen kan framstå som dimmig. En del symptom kan allvarligt störa kroppsliga funktioner som hörselförmåga och balanssinne. Ett tryck kan förekomma bakom örat i varierande intensitet. Ibland upplevs smärtan bakom örat som stickande.

Orsaker

När du har ont bakom örat kan det bero på ett flertal olika orsaker. Värken kan bero på enkla saker som att du spenderar längre perioder i en dålig kroppshållning. Att hålla huvudet för långt framåt eller att sova med för mycket stöd under huvudet kan också vara orsaken till din smärta. Vid många fall av öronvärk beror besvären på att vätska byggs upp och skapar ett tryck bakom trumhinnan. Vid symptom som klåda, irritation och störande värme kan det innebära att du drabbats av hörselgångsinflammation.

Behandling

Har du ont bakom örat måste du först fastställa vad symptomen beror på för att kunna bedöma vilken behandling som är mest lämplig för dig. Hörselgångsinflammation behandlas ofta med örondroppar. Ibland droppas antiinflammatorisk lösning in direkt i hörselgången. Då din värk främst kännetecknas av huvudvärk räcker det ofta med smärtstillande läkemedel. Vanligtvis försvinner dock smärtan på egen hand. Du kan påskynda läkningsprocessen genom att hålla örat torrt och undvika fukt.

När du bör söka vård

Om du har ont bakom örat under en lång tid och besväras i vardagen är det bra att söka vård. Att gå runt med en tryckande känsla bakom örat kan försvåra både koncentrationsförmågan och orsaka trötthet. Långvariga besvär kan också innebära att du drabbats av en allvarlig inflammation som kräver omedelbar behandling med antibiotika. Det är särskilt viktigt att du uppsöker en vårdcentral om din hörsel eller ditt balanssinne drabbas svårt. En läkare kan fastställa problematiken med ditt öra genom att använda ett otoskop för att se innanmätet av ditt öra.

Så kan Kry hjälpa till

Vi på Kry gör alltid en individuell bedömning baserad på dina symptom. Därefter kan du få råd eller bli ordinerad behandling. Ibland blir du hänvisad eller remitterad för vidare vård. Vissa besvär kräver ett fysiskt vårdmöte.