Depression och nedstämdhet

Träffa läkare eller psykolog redan idag vid depression och nedstämdhet

 • Över 98% patientnöjdhet
 • Europas största digitala vårdgivare
 • Möten på över 20 språk
 • Öppet varje dag 06.00-24.00

Träffa läkare eller psykolog redan idag vid depression och nedstämdhet

 1. 1
  Ladda ner appen
 2. 2
  Logga in med bank-ID
 3. 3
  Boka möte med läkare
 4. 4
  Få råd om behandling

Depression och nedstämdhet

Depression och nedstämdhet

Vad är depression?

Att känna sig nere och ledsen ibland är en naturlig del av livet. Det som skiljer depression från att ha en eller ett par dåliga dagar är att en depression varar längre och gör att man fungerar sämre i vardagen. Depression kännetecknas av ihållande nedstämdhet eller att man tappar intresse för sådant som man brukar tycka om, vilket leder till att man fungerar sämre i arbetet eller skolan, i relationer eller i sina vardagssysslor.

Symptom

Hur depression tar sig uttryck kan variera mellan olika personer. De vanligaste symptomen vid depression innefattar:

 • Ihållande nedstämdhet
 • Minskat intresse för omvärlden
 • Trötthet och orkeslöshet
 • Förändrade sömnvanor
 • Förändrad aptit
 • Minskad sexlust
 • Koncentrationssvårigheter
 • Tankar på döden

Behandling

Depression kan behandlas med medicinsk eller psykologisk behandling, antingen enskilt eller i kombination.

Medicinsk behandling går ut på att öka aktiviteten av signalsubstanser i hjärnan. Detta kan göras genom till exempel antidepressiva läkemedel samt sömn- eller ångestdämpande mediciner. I vissa fall kan även en tillfällig sjukskrivning vara ett komplement till detta. Det är alltid en individuell bedömning som ligger till grund för val av behandling.

Psykologisk behandling innebär att man tillsammans med en psykolog arbetar med att förstå sina besvär och att lära sig strategier för att bryta de beteendemönster och tankar som håller liv i problemet.

När kan KRY hjälpa till?

Du kan vända dig till KRY om du misstänker att du är deprimerad och känt dig nedstämd eller upplevt andra symptom av depression under två veckors tid eller längre. När man lider av depression är det bra att söka vård så snabbt som möjligt, eftersom behandlingen ofta är både enklare och mer kortvarig om den påbörjas tidigt.

Genom KRY kan du träffa både legitimerade läkare och psykologer via videosamtal. Våra psykologer kan hjälpa dig att bättre förstå dina problem samt ge råd och stöd för hur du kan komma till rätta med saker som idag känns svårt. Hur många samtal man har med en psykolog kan variera. I vissa fall räcker ett enstaka eller ett par samtal, i andra fall har man längre kontakt med flera samtal.

Våra läkare kan hjälpa dig med diagnostik, utredning av eventuella andra orsaker till dina besvär (såsom kroppsliga orsaker till psykiska symptom), behandling med läkemedel (t.ex. antidepressiva, ångestdämpande eller sömnfrämjande samt kortare sjukskrivning (max 14 dagars sjukskrivning från insjuknandedagen. Vi kan inte skriva sjukintyg bakåt i tiden (retroaktivt) utan enbart från den dagen du kontaktar oss). Observera att KRYs läkare inte förskriver narkotikaklassade läkemedel.

I vissa fall kan du behöva träffa både psykolog och läkare parallellt. På KRY arbetar våra läkare och psykologer för att säkerställa att du får bästa möjliga vård utifrån dina behov.

När ska jag söka annan vård?

KRY är inte lämpligt vid akuta tillstånd eller svårare besvär som kräver kontakt med psykiatrin. KRY är heller inte lämpligt om du har en pågående vårdkontakt för dina psykiska besvär hos annan vårdgivare, såsom annan psykolog och/eller läkare. KRY är ej heller lämpligt om du har andra psykiska åkommor som försvårar din depression, så som självksadebeteende, psykotiska symptom eller maniska skov. Om du mår väldigt dåligt, överväger att ta ditt liv eller att skada dig själv eller någon annan bör du därför alltid söka dig direkt till en psykiatrisk akutmottagning. Om du inte vet var din närmaste mottagning finns så ring sjukvårdsupplysningen på 1177. Vid akut fara ring alltid 112. Alla patienter bedöms individuellt vid första mötet på KRY om huruvida ditt ärende är av den typen att KRY kan ta ett vårdansvar eller ej. Även om KRY inte kan hjälpa dig så kan vi alltid hänvisa dig till rätt vårdnivå. Vi återbetalar då alltid eventuell ålagd patientavgift och ditt besök belastar inte det offentliga vårdsystemet ekonomiskt.

Boka möte Boka möte