Kry-logo
Starta appen
Kry-logo

Kris och sorg

Vad innebär kris och sorg?

Att drabbas av sorg eller hamna i en kris är normala reaktioner när man varit med om svåra saker. En kris eller sorg är alltså inget sjukdomstillstånd, utan ett naturligt sätt att reagera som vanligtvis går över av sig själv och med stöd från anhöriga. Ibland kan det dock bli svårt att hantera en sorg eller kris, vilket kan leda till att den inte går över av sig själv och börjar orsaka problem i vardagen. Kris- och sorgereaktioner kan uppstå av flera olika anledningar, exempelvis plötsliga och oväntade händelser som olyckor, överfall, sjukdom, dödsfall eller naturkatastrofer. Förändringar i livet, som att separera, flytta, förlora sitt jobb eller få ett nytt jobb kan också utlösa en kris eller sorg. Även ökade krav, bråk och konflikter i privatlivet eller arbetslivet kan leda till en krisreaktion.

Symptom

När man drabbas av en kris eller sorg påverkas olika personer på olika sätt och det finns inget ”rätt sätt” att reagera på. Ofta kan det kännas som att man befinner sig i en storm av känslor. Det är exempelvis vanligt att uppleva rädsla, ilska, förtvivlan, besvikelse, nedstämdhet, ångest och oro. Andra vanliga reaktioner är:

  • Känsla av bedövning och tomhet

  • Humörsvängningar

  • Nära till tårar

  • Koncentrationssvårigheter

  • Förändrad sömn

  • Förändrad aptit

  • Trötthet och energiförlust

Behandling

Eftersom kris och sorg är naturliga reaktioner och inget sjukdomstillstånd finns ingen behandling mot det. Att genomgå kriser och bearbeta sorg är en process som behöver få ta tid. Många personer tar sig igenom kris och sorg med hjälp av stöd från anhöriga och vänner. Men om man upplever att det inte är tillräckligt och att man inte kan hantera situationen man befinner sig i kan man behöva professionellt stöd av exempelvis psykologer. I kontakt med en psykolog kan man få hjälp med att prata om det som känns svårt samt hitta strategier för att bearbeta och hantera det som hänt. Ibland kan det också finnas ett behov av medicinsk behandling, som vid till exempel uttalade sömnproblem. Observera att KRYs läkare inte förskriver narkotikaklassade läkemedel, vilket vissa av de vanligaste sömnmedicinerna är.

När kan KRY hjälpa till?

Om du befinner dig i en sorg eller kris och upplever den svår att hantera på egen hand eller att stöd från anhöriga inte är tillräckligt kan du vända dig till KRY för hjälp. På KRY kan du träffa legitimerade psykologer och läkare via videosamtal. Våra psykologer kan hjälpa dig att bättre förstå dina besvär samt ge råd och stöd för hur du kan komma till rätta med sådant som idag känns svårt. Hur många samtal man har med en psykolog kan variera. I vissa fall räcker ett enstaka eller ett par samtal, i andra fall man har längre kontakt med flera samtal. Vid behov kan du även få träffa en läkare på KRY för att få hjälp med tillfällig medicinering mot till exempelvis sömnproblem samt hjälp med en kortare sjukskrivning (max 14 dagars sjukskrivning från insjuknandedagen. Vi kan inte skriva sjukintyg bakåt i tiden (retroaktivt) utan enbart från den dagen du kontaktar oss). Observera även att KRYs läkare inte förskriver narkotikaklassade läkemedel.

När ska jag söka annan vård?

KRY är inte lämpligt vid akuta tillstånd eller svårare besvär som kräver kontakt med psykiatrin. Om du mår väldigt dåligt, överväger att ta ditt liv eller att skada dig själv eller någon annan bör du därför alltid söka dig direkt till en psykiatrisk akutmottagning. Om du inte vet var din närmaste mottagning finns så ring sjukvårdsupplysningen på 1177. Vid akut fara ring alltid 112.