Ladda ned Ladda ned

Skydd mot malaria

Malarone är ett skydd mot malaria. Det ges ofta som förebyggande behandling vid resa till områden med malaria. Malaria är en sjukdom som sprids via myggor. Vanliga symptom på malaria är diarré, feber och huvudvärk. På KRY kan du få hjälp med skydd mot malaria.

Malaria beror på att du har fått ett myggbett av en mygga som bär på en parasit. Det finns fem olika typer av parasiter som ger malaria. Hur stora besvär och hur lång tiden är från det att du blev stucken tills du blir sjuk beror på vilken typ av parasit det är. Vanliga symptom är:

 • frossa
 • huvudvärk
 • hög feber
 • illamående
 • kräkningar.

Malaria finns i nästan alla tropiska länder och i vissa subtropiska. Sjukdomen är dock vanligast i afrikanska länder som ligger söder om Saharaöknen.

Malarone

Malarone både skyddar mot malaria och behandlar malaria genom att döda parasiten som ger upphov till sjukdomen. Det kan tas av både vuxna och barn som väger mer än elva kilo. Du ska dock inte ta Malarone om:

 • du är allergisk mot något innehåll i läkemedlet
 • du är gravid eller ammar
 • du har en allvarlig njursjukdom – använd då inte Malarone förebyggande.

Berätta för din läkare vilka andra läkemedel du tar. Vissa läkemedel påverkar effekten av Malarone.

Du kan få vissa biverkningar, som:

Läs mer om Malarone.

Skydda dig mot mygg

Även om du tar Malarone ska du skydda dig mot myggbett. Det kan du göra genom att:

 • använda myggmedel
 • bära ljusa heltäckande kläder
 • hålla fönster och dörrar stängda när solen gått ned
 • sova i ett rum med myggnät eller under myggnät preparerat med myggmedel.

Malaria trots allt

Du kan få malaria även om du tagit Malarone och undvikit myggbett. Malaria kan bryta ut allt från några dagar till flera månader efter din resa.

Har du oklar feber och befinner dig i ett tropiskt område med malaria ska du UPPSÖKA SJUKVÅRD även om du tar Malarone.

Kontakta också läkare direkt om du får:

 • feber
 • frossa
 • huvudvärk
 • trötthet.
 • Rådgivning
 • Individuell bedömning och recept vid behov

Kom ihåg att om det är ditt barn som behöver Malarone måste barnet vara med dig under samtalet.

Senast uppdaterad:
31 mars 2019
Granskare:
Kristina Bergstrand, specialist i allmänmedicin
Joakim Röstlund, Medicinskt ansvarig läkare