Ladda ned Ladda ned

Svårt att koncentrera sig

Man behöver inte vara barn eller tonåring för att ha svårt att koncentrera sig. Många vuxna har svårigheter med koncentrationen, vilket kan ha olika orsaker. Här kan du läsa mer om symptom, orsak och behandling.

Symptom

Barn och vuxna som har svårt att koncentrera sig visar till exempel upp symptom som nedstämdhet, ett ointresse av det som händer runtomkring eller ett stort intresse av det som händer i den närmaste omgivningen. Andra symptom kan vara svårighet att ta instruktioner och att man lätt glömmer bort saker. Personer med koncentrationssvårigheter beskriver ofta symptom som att det finns så mycket tankar i huvudet att de inte får plats och att tankarna far fram och tillbaka i hög hastighet. Detta kan också ta sig i uttryck att personen ifråga är impulsiv och har svårt att kontrollera sin impulsivitet.

Orsaker

Att en person har svårt att koncentrera sig kan bero på mycket. Stress är en mycket vanlig anledning till att en person har svårt att koncentrera sig och glömmer bort saker. En nybliven mamma kan drabbas av förlossningsdepression som orsakar koncentrationssvårigheter. Utöver det finns det neurologiska funktionshinder som till exempel ADHD, ADD, olika former av autism och sociala besvär. Bland barn upptäcks och utreds koncentrationssvårigheter ofta i grundskolan och de får hjälp där. Andra klarar sig genom skolan och går långt upp i vuxen ålder innan de på egen begäran söker hjälp.

Behandling

Koncentrationssvårigheter är i regel värst för barn och tonåringar. Medicinering kan hjälpa både unga och äldre att få lugn och ordning på tankarna som krävs för att personen ifråga ska kunna fungera bra i olika sociala sammanhang. För en person som har svårt att koncentrera sig är det viktigt med struktur och att få hjälp med att skapa fungerande system. Alternativa metoder som avslappningsövningar och taktil massage kan också ingå i behandlingen.

När du bör söka vård

Det kan finnas flera olika bakomliggande orsaker till att en person har svårt att koncentrera sig och det krävs i regel en utredning för att få reda på vad det är som ger upphov till koncentrationssvårigheterna. Ett första steg i en sådan utredning är att ta kontakt med en läkare för att få en remiss till en undersökning hos en specialist. Ett barn med koncentrationssvårigheter kan få mycket hjälp genom att det görs anpassningar i skolan och att föräldrarna anpassar sig efter situationen.

Vad vi på KRY kan hjälpa dig med

Med KRY kan du få rådgivning av en läkare genom videosamtal, direkt i mobilen. Vid behov kan våra läkare också hjälpa dig med remiss till en specialist. I vissa fall finns även möjlighet att få behandling för koncentrationssvårigheter av våra psykologer på KRY. Observera att KRY ej skriver ut några narkotikaklassade läkemedel.