Vaccinera dig mot bältros

Bältros är en vanlig hudsjukdom som kan vara mycket smärtsam. Du kan bara få bältros om du har redan haft vattkoppor. Bältros kan kännas väldigt obehagligt och leda till rodnad och utslag på den ena sidan av kroppen. Det kan orsaka långvarig smärta som kan vara svårt att behandla med vanliga smärtstillande mediciner. Risken för långvarig smärta blir högre med åldern.
Boka genom Vaccina
Kostnad per dos: 2 250 kronor

Så fungerar det

Här kan du läsa mer om vem som kan ta vaccinet mot bältros, hur du tar det och vad du kan få för biverkningar.

Då ska du vaccinera dig

Du kan vaccinera dig mot bältros om du är 50 år eller äldre och har redan haft vattkoppor. Det kan vara bra att vaccinera dig även om du redan har haft bältros.

Doser

Du behöver två doser för att få ett fullgott skydd mot bältros. Du tar den andra dosen efter två till sex månader.

Vaccinet kan minska risken för att få bältros. Personer som ändå får bältros får ofta mildare symptom och blir friska snabbare om de har vaccinerat sig.

Möjliga biverkningar

Du kan få milda biverkningar av det här vaccinet, till exempel huvudvärk, trötthet och smärta eller rodnad runt nålsticket. Dessa biverkningar går oftast över inom några dagar.

Mottagningar