Kry-logo
Ladda ned

Vaccin mot covid-19

Vi vaccinerar mot covid-19 i Stockholm, Skåne och Västra Götaland. Här har vi samlat den senaste informationen.

Vi vaccinerar mot covid-19 utifrån de riktlinjer och den prioritetsordning som finns i respektive region.

Information om vaccinationen i Stockholm, Skåne, Västra Götaland och Sörmland uppdateras löpande på denna sida. Du hittar din närmaste Helsa-vårdcentral på helsa.se.

Change language to English.

Detta gäller i din region:

Stockholm
Vaccination mot covid-19 i Stockholm
Just nu vaccineras personer som är födda 2005 eller tidigare, du bokar tid via appen Alltid öppet. På våra vårdcentraler vaccinerar vi de grupper som just nu rekommenderas dos 3. Ring till din vårdcentral för att boka tid.
Läs mer och boka tid
Västra Götaland
Vaccination mot covid-19 i Västra Götaland
Just nu vaccineras personer som är födda 2005 eller tidigare i fas 4. Du bokar tid här på vår hemsida eller via vår app. Vi har både tidsbokning och drop-in.
Läs mer och boka tid
Skåne
Vaccination mot covid-19 i Skåne
Den 31 oktober upphörde vårt uppdrag att vaccinera mot covid-19. Från och med 1 november ska du vända dig till din vårdcentral.
Läs mer
Nyköping
Vaccination mot covid-19 i Nyköping
Just nu vaccineras du som tillhör fas 4.
Läs mer

Covid-19-vaccin och dess skyddseffekt

För tillfället finns två godkända vaccin tillgängliga i Sverige.

 • Pfizer/BioNTech: Skyddseffekt på 95 procent efter två doser som tas med fyra-sju veckors mellanrum beroende på region.
 • Moderna: Skyddseffekt på 94,5 procent efter två doser och tas med fyra-sju veckors mellanrum beroende på region.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att sluta distribuera Astra Zenacas vaccin till landets regioner från och med första september 2021. Personer över 65 år som inte har tagit sin första dos kommer att få antingen Pfizer/BioNTechs eller Modernas vaccin istället.

Vaccinet ges med en spruta i överarmen och maximal skyddseffekt uppnås en vecka efter den sista dosen. Det är normalt med rodnad och lokal ömhet vid insticksstället. Även huvudvärk och muskel- och ledvärk kan förekomma. Mer information om coronavaccin finns på Läkemedelsverkets hemsida.

Film om coronavaccin
Varför ska jag vaccinera mig mot covid-19?
Här svarar vår infektionsspecialist, Annette Alaeus, på vanliga frågor om vaccinet och berättar mer om biverkningar.
Se filmen här

Vem får vaccinera sig?

Folkhälsomyndigheten föreslår att grupper med störst behov av skydd ska prioriteras i olika faser.

Fas 1

 • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen.
 • Personal som arbetar nära ovan personer.
 • Vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör ovan riskgrupp.

Fas 2

 • Personer som är 65 år och äldre, där de äldsta kommer prioriteras först.
 • Personer som har genomgått en organ- eller benmärgstransplantation och deras hushållskontakter.
 • Personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter.
 • Vuxna som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gäller även vuxna som har beslut om assistansersättning.
 • Personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Fas 3

 • Personer i åldern 60–64 år med sjukdom eller tillstånd som medför en ökad risk för allvarlig covid-19 (se nedan).
 • Personer i åldern 60–64 år.
 • Personer i åldern 18–59 år, inklusive gravida, med sjukdom eller tillstånd som medför en ökad risk för allvarlig covid-19 (se nedan) samt gravida över 35 år eller med ett BMI över 30.
 • Personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder. Till exempel personer med demenssjukdomar, kognitiva eller psykiska funktionsnedsättningar, eller personer som lever i social utsatthet.

Sjukdomar eller tillstånd som innebär förhöjd risk för allvarlig covid-19:

 • kroniska hjärt- och kärlsjukdomar såsom stroke, högt blodtryck och hypertoni
 • kroniska lungsjukdomar såsom KOL, eller svår och instabil astma
 • tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion, försämrad hostkraft och sekretstagnation såsom grav fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder
 • kronisk lever- eller njursvikt
 • diabetes typ 1 eller typ 2
 • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar till följd av sjukdom eller behandling
 • Downs syndrom.

Fas 4

 • Övriga vuxna personer mellan 18 och 59 år.

Personer under 18 år:

Vad kostar det att vaccinera sig?

Det är gratis att vaccinera sig mot covid-19.

Kom ihåg

Under rådande rekommendationer avråds vaccination för dig som:

 • har vaccinerat dig mot något annat under de senaste sju dagarna
 • är överkänslig eller tidigare har haft en anafylaktisk reaktion. Om detta stämmer in på dig så kommer du att få rådgöra med våra sjuksköterskor. I vissa fall kan du behöva remitteras till en särskild allergimottagning för vaccination.

De vaccin som för närvarande är godkända i Sverige ges i två doser.

Här kan du vaccinera dig

Vanliga frågor om covid-19-vaccination

Visa alla frågor

Allmänt om vaccinet

Efter vaccineringen

Biverkningar

Skyddseffekten

Allmänt om vaccinet

Efter vaccineringen

Biverkningar

Skyddseffekten

Vi reserverar oss för eventuella ändringar utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.