Ladda ned Ladda ned

Vi hjälper dig inom 10 minuter. Bli KRY här

Vanliga frågor

Här finner du snabba svar på några av de vanligaste frågorna om oss och våra tjänster.

Via vår app kan du få hjälp med de flesta besvär som du söker vård för på en vanlig vårdcentral. Oavsett om du behöver träffa en läkare, prata med en psykolog, rådgöra med en sjuksköterska eller bara förnya ett recept så finns vi här för dig – dygnet runt, årets alla dagar.
Skulle du bedömas vara i behov av en fysisk undersökning hänvisas du vidare, och bor du i närheten av en KRY-mottagning bokas du genast in för ett besök där.

När du söker vård hos oss kan du välja att antingen få hjälp av samma vårdpersonal som du har träffat tidigare (i den mån det är möjligt), eller att träffa någon ny, om du hellre vill det.

För oss på KRY är kvalitet ett ledord och något som genomsyrar allt vi gör, och patientsäkerheten är en av våra viktigaste prioriteringar. Här kan du läsa mer om vårt arbete med att ständigt bli ännu bättre på att ge våra patienter trygg vård av högsta möjliga kvalitet.

Kostnaden för ett digitalt vårdmöte uppgår till cirka en tredjedel av kostnaden för ett fysiskt besök i den traditionella primärvården. (Ett fysiskt primärvårdsbesök kostar i genomsnitt 1700 kronor för samhället att producera, vilket kan jämföras med 500 kronor för ett vårdmöte hos en privat digital vårdgivare, till exempel KRY.)
Med andra ord är svaret nej; för de fall, åkommor och situationer som lämpar sig för digital vård är det ett både effektivare och mer ekonomiskt alternativ än traditionell vård.

KRY HealthApplication Android 5.0, iOS 10.0

Genomsnittligt betyg för vår app: 4.9/5147096