Behandling för obesitas

Att gå ner i vikt kan vara utmanande, men det finns hjälp att få. Vi erbjuder ett digitalt behandlingsprogram för dig över 18 år som har obesitas. Där får du stöd och hjälp med din viktnedgång.

Obesitas är ett annat ord för fetma, som innebär att man har en övervikt med ett BMI på över 30.

Boka videosamtal

Så fungerar det

Obesitas är en komplex sjukdom och behandlingen kräver att man tar hänsyn till flera aspekter av din hälsa. Därför samarbetar flera yrkeskategorier för att du ska få en effektiv behandling som passar just dig.

Du berättar om dig själv

Du får börja med att fylla i formulär med frågor om din hälsa och livssituation.

Behandlingen anpassas till dig

Dina svar används som grund för att skapa en behandlingsplan utifrån dina behov och förutsättningar.

Du får rådgivande samtal

Du har tre videosamtal med en sjuksköterska för att komma igång med din behandlingsplan. Under samtalen får du råd om mat, träning och andra hälsosamma vanor.

Boka videosamtal

Behandlingsprogrammet är för personer med BMI över 30

Vi erbjuder enbart behandlingsprogrammet till personer över 18 år som har ett BMI (kroppsmasseindex) på 30 eller mer. Du behöver därför räkna ut ditt BMI innan du bokar ditt första videosamtal. Det kan du göra i vår BMI-kalkylator.

Det viktigaste är att du ska må bra i din kropp

Vi vet att det finns många olika anledningar till att en person får en övervikt. Vi vet också att det kan finnas många skäl till att vilja gå ner i vikt. Vi är här för dig oavsett hur din historia och dina förutsättningar ser ut.

Fysisk aktivitet är en viktig del

Du får ett träningsprogram med instruktionsfilmer för övningar som du kan göra hemma. Du kan även få stöd av en fysioterapeut via videosamtal om du behöver. Vissa patienter behöver också fysisk aktivitet på recept (FaR).

Kostschema anpassat efter dina behov

Vi går igenom hur och vad du bör äta för en hållbar och hälsosam viktnedgång. Vid behov kan du få kostrådgivning av en dietist genom videosamtal.

Du ska må bra både fysiskt och psykiskt

Under behandlingen är det minst lika viktigt att ta hand om din psykiska hälsa. Vi har psykologer som erbjuder digital KBT-behandling för dig som behöver psykiskt stöd, till exempel för stress eller ångest.

Kompletterande stöd och behandling

I vissa fall kan läkemedel för viktminskning användas som kompletterande stöd för att nå dina mål under behandlingen. Vid behov kan vi även skicka en remiss till specialistvård och viktreducerande kirurgi.

Vanliga frågor om behandling för obesitas