Behandling för obesitas

Att gå ner i vikt kan vara utmanande, men det finns hjälp att få. Vi erbjuder ett digitalt behandlingsprogram för dig över 18 år som har obesitas. Där hjälper våra experter dig att nå en hälsosam vikt.

Obesitas är ett annat ord för fetma, som innebär att man har en kraftig övervikt med ett BMI på över 30.

Boka videosamtal

Så fungerar det

Vi börjar med en hälsokontroll

Den första bedömningen gör en sjuksköterska via video. Du får sedan lämna blodprov, kolla ditt blodtryck och mäta ditt midjemått.

En läkare analyserar dina provsvar

En sjuksköterska följer kontinuerligt upp dina resultat och hur du mår. Du får råd om mat, träning och andra hälsosamma vanor.

Du får regelbundna uppföljningar

En sjuksköterska coachar dig genom motiverande samtal. Du träffar samma sjuksköterska under hela behandlingen.

Vi utgår från BMI – men gör även andra undersökningar

Vårt behandlingsprogram är till för dig som har ett BMI över 30. Ibland kan BMI uppfattas som ett lite trubbigt sätt att mäta hur hälsosam en persons vikt är. Innan vi startar behandlingsprogrammet undersöker vi därför din hälsa på ett mer nyanserat sätt. Du får till exempel mäta ditt midjemått, kolla ditt blodtryck och ta blodprov.

Behandlingsprogrammet är för personer med BMI över 30

Vi erbjuder enbart behandlingsprogrammet till personer över 18 år som har en bekräftad obesitas, alltså kraftig övervikt med ett BMI på 30 eller mer.

Det finns ett stigma kring kropp och hälsa

Det viktigaste är att du ska må bra i din kropp. Vi vet att det finns många olika anledningar till att en person får en övervikt. Vi vet också att det kan finnas många skäl till att vilja gå ner i vikt. Vi är här för dig oavsett hur din historia och dina förutsättningar ser ut.


Du får träffa experter på obesitas och får en personlig behandlingsplan

Vissa behöver bara göra mindre förändringar för att börja må bättre, medan andra behöver mer hjälp. Vi gör en personlig behandlingsplan som passar dig och ditt liv. Om vi bedömer att du behöver det kan du få läkemedel som hjälper dig att gå ner i vikt under behandlingen. Vissa patienter behöver också få fysisk aktivitet på recept (FaR) utskrivet.

Behandlingen pågår vanligtvis i 6 månader till 1 år, men ibland upp till 2 år.

Fysioterapeuter
Läkare
Psykologer
Sjuksköterskor

Patientavgifter och betalning

Du betalar en vanlig patientavgift för varje videosamtal i behandlingsprogrammet. Patientavgiften bestäms av den region där du är folkbokförd.

Du får en faktura inom tre dagar efter ditt besök. Frikort gäller.

Boka videosamtal

Du behöver inte vara listad på Kry för att få hjälp

Vi erbjuder behandlingsprogrammet både till våra listade patienter och till personer som inte är listade på någon av våra vårdcentraler.

Boka videosamtal

Obesitas är en sjukdom

Obesitas räknas som en sjukdom, bland annat eftersom du får en ökad risk för att få andra sjukdomar när du har obesitas. Det kan till exempel handla om diabetes eller högt blodtryck. Obesitas är en komplex sjukdom och behandlingen kräver att man tar hänsyn till flera aspekter av din hälsa. Därför samarbetar flera yrkeskategorier för att du ska få en effektiv behandling. Du har kontakt med en sjuksköterska under hela behandlingen. Sjuksköterskan bokar sedan samtal med läkare, psykolog eller fysioterapeut om du behöver det. Alla som jobbar hos oss är legitimerade. De som arbetar med vårt behandlingsprogram har även fått en särskild vidareutbildning inom obesitas.


Apple app storeGoogle Play