Behandling för obesitas

Att gå ner i vikt kan vara utmanande, men det finns hjälp att få. Vi erbjuder ett digitalt behandlingsprogram för dig över 18 år som har obesitas. Där hjälper våra experter dig att nå en hälsosam vikt.

Obesitas är ett annat ord för fetma, som innebär att man har en kraftig övervikt med ett BMI på över 30.

Boka videosamtal

Så fungerar behandlingen

Vi börjar med en hälsokontroll

En sjuksköterska gör en första bedömning via videosamtal. Du får sedan lämna blodprov, kolla ditt blodtryck och mäta ditt midjemått.

En läkare analyserar dina provsvar

Utifrån resultaten lägger vi upp en behandlingsplan som är anpassad efter dina behov med kost, träning och hälsosamma vanor.

Du får regelbundna uppföljningar

Sjuksköterskan följer kontinuerligt upp dina resultat och hur du mår. Du träffar samma sjuksköterska under hela behandlingen.

Behandlingsprogrammet är för personer med BMI över 30

Vi erbjuder enbart behandlingsprogrammet till personer över 18 år som har en bekräftad obesitas, alltså kraftig övervikt med ett BMI på 30 eller mer. Du kan använda vår BMI-kalkylator för att räkna ut ditt BMI.

Vi utgår från BMI – men gör även andra undersökningar

Ibland kan BMI uppfattas som ett lite trubbigt sätt att mäta hur hälsosam en persons vikt är. Innan vi startar behandlingsprogrammet undersöker vi därför din hälsa på ett mer nyanserat sätt. Du får till exempel mäta ditt midjemått, kolla ditt blodtryck och ta blodprov.

Det finns ett stigma kring kropp och hälsa

Det viktigaste är att du ska må bra i din kropp. Vi vet att det finns många olika anledningar till att en person får en övervikt. Vi vet också att det kan finnas många skäl till att vilja gå ner i vikt. Vi är här för dig oavsett hur din historia och dina förutsättningar ser ut.

Du får en personlig behandlingsplan

Vi gör en personlig behandlingsplan som passar dig och ditt liv.

 • Behandlingen tar ungefär 1 år

  För de flesta pågår behandlingen mellan 6 månader till 1 år, men vissa behandlas upp till 2 år.
 • Fysisk aktivitet är en viktig del

  Du får ett träningsprogram med instruktionsfilmer för övningar som du kan göra hemma. Vissa patienter behöver också fysisk aktivitet på recept (FaR).
 • Kostschema anpassat efter dina behov

  Vi går igenom hur och vad du bör äta för att nå och behålla en hälsosam vikt.
 • Du ska må bra både fysiskt och psykiskt

  Under behandlingen är det minst lika viktigt att ta hand om din psykiska hälsa. Vi har psykologer som erbjuder digital KBT-behandling för dig som behöver psykiskt stöd.
 • Läkemedelsbehandling

  Om vi bedömer att du behöver det kan du få läkemedel för viktnedgång utskrivet. Läkemedel kan fungera som ett kompletterande stöd för att nå dina mål under behandlingen, men det är inte alla som behöver det.

Du får träffa experter på obesitas

Alla som jobbar hos oss är legitimerade. De som arbetar med vårt behandlingsprogram har även fått en särskild vidareutbildning inom obesitas.

Fysioterapeuter
Läkare
Psykologer
Sjuksköterskor

Patientavgifter och betalning

Du betalar en vanlig patientavgift för varje videosamtal i behandlingsprogrammet. Patientavgiften bestäms av den region där du är folkbokförd.

Du får en faktura inom tre dagar efter ditt besök. Frikort gäller.

Boka videosamtal

Du behöver inte vara listad på Kry för att få hjälp

Vi erbjuder behandlingsprogrammet både till våra listade patienter och till personer som inte är listade på någon av våra vårdcentraler.

Boka videosamtal

Obesitas är en sjukdom

Obesitas räknas som en sjukdom, bland annat eftersom du får en ökad risk för att få andra sjukdomar när du har obesitas. Det kan till exempel handla om diabetes eller högt blodtryck. 

Obesitas är en komplex sjukdom och behandlingen kräver att man tar hänsyn till flera aspekter av din hälsa. Därför samarbetar flera yrkeskategorier för att du ska få en effektiv behandling. Du har kontakt med en sjuksköterska under hela behandlingen. Sjuksköterskan bokar sedan samtal med läkare, psykolog eller fysioterapeut om du behöver det.

Vi vet att det är utmanande att gå ner i vikt, men vi är med dig hela vägen.

Apple app storeGoogle Play