Kry-logo
Starta appen
Kry-logo

Vi hjälper dig att förnya recept

Många recept kan du förnya utan ett möte – logga in med BankID och klicka på ”receptförnyelse”. När en läkare har godkänts din förfrågan kan du hämta ut receptet på valfritt apotek eller få det hemlevererat.
Kom igång

Vabintyg och sjukintyg

Vård av barn – vab och vab-intyg

Hos Kry kan du förnya recept på olika sätt:

Direkt i appen eller på kry.se
Många recept kan du förnya utan ett möte – logga in med BankID och klicka på ”receptförnyelse”. När en läkare har godkänts din förfrågan kan du hämta ut receptet på valfritt apotek eller få det hemlevererat.
Efter ett videomöte
Vissa recept kan du bara förnya om du först har haft ett videomöte med en läkare. Läkaren gör då en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet.
På någon av våra vårdcentraler
Ibland krävs ett fysiskt vårdbesök på en av våra vårdcentraler, till exempel om du behöver förnya narkotikaklassade läkemedel. Vi hjälper dig att boka en tid på vårdcentralen om du behöver.
Vissa receptförnyelser kan bara specialistläkare på sjukhusklinikerna skriva ut. Det gäller exempelvis licenspreparat, immunhämmande läkemedel eller andra läkemedel som kräver särskild handläggning.

Förutsättningar för att vi ska kunna förnya ett recept:

  • Aktuell läkemedelsförteckning

    Läkemedlet måste finnas med på den nationella läkemedelsförteckningen över dina uthämtade recept de senaste 15 månaderna. På eHälsomyndigheten kan du läsa mer om den nationella läkemedelsförteckningen.
  • Ditt godkännande

    Du måste godkänna att Kry har tillåtelse att verifiera dina läkemedel som finns i den nationella läkemedelsförteckningen. Du godkänner direkt i appen eller under vårdmötet, varje gång du vill förnya ett recept.
  • Läkarens individuella bedömning

    En läkare hos oss bedömer om du är i fortsatt behov av det receptbelagda läkemedlet och avgör också hur stor mängd som ska skrivas ut liksom antalet uttag.
Kom igång
20

Vårdcentraler

1,3M

Hjälpta patienter

4,8/5

Patientnöjdhet

Kom igång