Det här är Kry

Kry erbjuder tillgänglig vård av hög kvalitet – digitalt i vår app när det går och fysiskt på våra vårdcentraler när det behövs.
10

miljoner vårdmöten

5 000

vårdpersonal

54

fysiska mottagningar

4,9

Betyg i App store

Vi är Europas ledande digitala vårdgivare

Vår VD, Johannes Schildt, startade Kry Livi 2015 för att göra det lättare för patienter att snabbt och enkelt få tillgång till den vård de behöver.

Sedan dess - med över 10 miljoner patientmöten i Sverige, Norge, Frankrike och Storbritannien - har vi förändrat hur patienter får tillgång till trygg vård med hög kvalitet.

Groupe de patients

Genom att kombinera vår teknik med vårt nätverk av vårdpersonal online möjliggör vi för patienter att få rätt vård i rätt miljö - oavsett om det är personligen på en av våra kliniker eller online via våra webbplatser och vår app - vilket skapar ett mer hållbart och resurseffektivt hälso- och sjukvårdssystem.

Rätt vård för dina behov

Vi hjälper miljontals patienter genom att koppla ihop primär- och specialistvården.

Approche unique de la santé

Vi bedriver sjukvård på ett nytt sätt

Vi hjälper patienter med många olika vårdbehov, från kroniska sjukdomar till mindre infektioner, och bidrar till att våra patienter får rätt typ av vård i rätt tid. Genom vår tillgängliget bidrar vi till flera Europeiska vårdsystem och genomför tusentals patientmöten över hela Europa varje dag.

Nous sommes uniques

Vår unika strategi

På Kry kombinerar vi innovation och teknologi med vår vårdpersonals expertis, vilket gör att vi kan tillgodose fler vårdbehov på ett effektivt sätt och hjälpa fler patienter. Vi minskar den administrativa bördan för vår vårdpersonal, så att de kan spendera mer tid på att träffa patienter.

Nous travaillons en partenariat avec l'ensemble du système de santé

En sömlös digifysisk vårdkedja

Som en samarbetspartner till både den offentliga vården och vårdpersonal runt om i Europa ska vi nu fortsätta erbjuda både digitala lösningar och tillgänglig god vård. Att förbättra tillgängligheten och servicen för våra patienter ännu mer, är ett viktigt steg mot en sömlös vårdkedja som förenklar för patienten.

Nous construisons un réseau de santé

Vi kopplar samman vården

Vår vision om vård är att den ska vara integrerad och inkluderande, förebyggande och tillgänglig. Med hjälp av våra tekniska lösningar och vårdflöden med patienter i fokus så levererar vi god och nära vård - både inom primärvården och specialistvården.

80%

av patienterna fick hjälp inom 23 minuter

Varför Kry är ett bra val

Pour les patients
För patienter
Våra patienter får snabb och smidig tillgång till vård utifrån sina behov. Digtalt när det går och fysiskt när det behövs.
Pour les professionnels de santé
För vårdpersonal
Vår vårdpersonal kan lägga mindre tid på administration och mer tid på patienterna, att ge rätt vård vid rätt tidpunkt - och samtidigt vara med och utveckla vården.
Pour nos partenaires de premier plan
För samarbetspartners
Tillsammans med olika aktörer kan vi ta itu med de viktigaste utmaningara i våra vårdsystem, samtidigt som vi ökar tillgången till vård och minskar kostnaderna för samhället.
Pour les prestataires et le secteur public
För institutioner och offentlig sektor
Som en av Sveriges största vårdgivare vill vi vara med och ta ansvar för en förbättrad folkhäsa och ett hållbart sjukvårdssystem, allt till en lägre kostnad för skattebetalarna.

Våra partners

region stockholm logo
region skåne
logo elsan