Digital BUP

På vår digitala mottagning för barn- och ungdomspsykiatri (BUP) tar vi emot barn mellan 8 och 17 år från hela Sverige. Hos oss slipper ni vänta i långa köer – boka in ett första bedömningssamtal och träffa en av våra psykologer idag.

Alla besök på vår BUP-mottagning är kostnadsfria och sker genom videosamtal.

Boka videosamtal

Vem kan vi hjälpa?

Vi tar emot patienter i hela Sverige som är mellan 8 och 17 år. Här är några exempel på sådant som ofta går att utreda och behandla digitalt:

ADHD-utredningar
Autism-utredningar
Beteendeproblem
Depression
Läkemedelsbehandling
Panikångest
PTSD
Social ångest
Sömnsvårigheter
Tvångssyndrom
Ångest och oro

Korta väntetider – få tid på BUP snabbt

Vi på Kry strävar efter att du och ditt barn ska få hjälp så fort som möjligt. Vi vet att köerna till BUP ofta är långa, så att erbjuda hjälp utan långa väntetider är avgörande för oss.

Hos oss kan du oftast få en psykologbedömning samma dag och ett första besök vid vår BUP-mottagning inom ett par veckor.

Boka videosamtal

Behandlingen anpassas till ditt barn

På den digitala BUP mottagningen arbetar erfarna specialistläkare, psykologer, sjuksköterskor och kuratorer med utredningar, terapeutiska insatser och föräldrautbildningar.

Behandlingens upplägg kan vara olika beroende på barnets behov. Du får tillsammans med en psykolog planera hur just ditt barns behandling ska se ut. Besöken kan både ske med hela familjen tillsammans eller föräldrar och barn enskilt.

Utredning för ADHD och autism

Vi genomför neuropsykiatriska utredningar om du misstänker att ditt barn har ADHD eller autism. Efter utredningen kan vi även hjälpa till med psykologisk behandling och läkemedelsbehandling.

Boka videosamtal

Så söker du vård

BUP är en förkortning för barn- och ungdomspsykiatrin. Den digitala BUP-mottagningen är en specialistmottagning som drivs av våra partners Psykiatripartners.

Vi gör en första bedömning

Du börjar med ett kort bedömningssamtal med en av våra psykologer i Kry-appen där du berättar om ditt barns besvär.

Remissen skickas

Efter bedömningen skickar psykologen en remiss till BUP-mottagningen. Du får svar på remissen i Kry-appen.

BUP-mottagningen kontaktar dig

Du blir kontaktad för att boka in ett första videosamtal.

Boka videosamtal

Vid akuta tillstånd

Vi har inte möjlighet att ta emot akuta ärenden, kontakta istället din akutmottagning eller ring 112.

Vanliga frågor om digital BUP

Boka videosamtal