Digital barn- och ungdomspsykiatri (BUP)

Psykiatripartners digitala BUP-mottagning tar emot barn mellan 8 och 17 år. För att få vård på den digitala BUP-mottagningen behöver du en remiss – vi på Kry kan hjälpa dig efter en individuell bedömning.

Alla besök är kostnadsfria och sker genom videosamtal.

Sök vård

Så söker du vård

BUP är en förkortning för barn- och ungdomspsykiatrin. Den digitala BUP-mottagningen är en specialistmottagning som drivs av våra partners Psykiatripartners.

Vi gör en första bedömning

Du börjar med ett videosamtal med en av våra psykologer i Kry-appen där du berättar om ditt barns besvär.

Remissen skickas

Efter bedömningen skickar psykologen en remiss till Psykiatripartners. Du får svar i Kry-appen inom 2 veckor.

Psykiatripartners kontaktar dig

Om ditt barns besvär är lämpligt för digital vård blir du kontaktad för att påbörja behandlingen.

Sök vård

Vem kan vi hjälpa?

Vi tar emot patienter mellan 8 och 17 år som har måttlig till svår psykisk ohälsa. Här är några exempel på sådant som ofta går att utreda och behandla digitalt:

ADHD
Beteendeproblem
Depression
Enkla neuropsykiatriska utredningar
Läkemedelsuppföljning
Panikångest
PTSD
Social ångest
Sömnsvårigheter
Tvångssyndrom
Ångest och oro

Allt kan inte behandlas digitalt

Vi har inte möjlighet att ta emot akuta ärenden. Vid akuta tillstånd, kontakta i stället din akutmottagning eller ring 112. Här är några andra exempel på situationer som inte är lämpliga att behandla digitalt:

  • Problematik som kräver möten på plats
  • Hög suicidrisk
  • Svår PTSD
  • Allvarligt självskadebeteende
  • Allvarliga ätstörningar
  • Vid pågående missbruk

Du behöver en remiss för att komma till BUP-mottagningen

Utredning och behandling på den digitala BUP-mottagningen räknas som specialistvård. Det innebär att ditt barn behöver en remiss för att få en tid. Vi på Kry kan hjälpa er efter en individuell bedömning.

Tänk på att du måste vara vårdnadshavare till barnet för att söka vård.

Vi hjälper er att hitta rätt

Vi förstår att det kan vara svårt att veta vart du ska gå när ditt barn mår dåligt, men att söka hjälp är alltid ett steg i rätt riktning.

Baserat på en individuell bedömning kan vi avgöra vilken typ av vård ditt barn behöver. Tillsammans utforskar vi vilka möjligheter som finns och hjälper er att hitta rätt.

Behandlingen anpassas till ditt barn

På den digitala BUP mottagningen arbetar specialistläkare, psykologer, sjuksköterskor och kuratorer med utredningar, terapeutiska insatser och föräldrautbildningar.

Behandlingens upplägg kan vara olika beroende på barnets behov. Du får tillsammans med en terapeut planera hur just ditt barns behandling ska se ut. Besöken kan både ske med hela familjen tillsammans eller föräldrar och barn enskilt.

Vanliga frågor om digital BUP

Sök vård