ALLMÄNT OM DIN HÄLSA

Ordlista för begreppet hbtqia++

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Elisabeth Rosén, legitimerad läkare, specialisttjänstgöring inom gynekologi och obstetrik
illustration-röd-orange-gul-grön-lila-blå-ränder
Vilka ord vi använder påverkar vår interaktion med andra människor, det gäller särskilt mellan vårdpersonal och patient. För hbtqia+-personer kan ett inkluderande språk vara helt avgörande för att få den vård de behöver.

Trygg vård för hela familjen

Sök vård

Patienten behöver kunna uttrycka sina behov, och vårdpersonalen behöver kunna förstå orden och möta patienten på ett respektfullt sätt.

– Det är viktigt att patienterna känner sig lyssnade på och att de får bra stöd, säger Alessio Platania, chefsläkare och sexolog på Kry i England. Ett inkluderande språk skapar förtroende mellan patient och läkare, så att de kan fokusera på att hitta den bästa lösningen på patientens besvär.

Listan nedan är omfattande, men inte fullständig. Om du inte vet vad du ska säga bör du alltid använda de ord den andra personen använder för att beskriva sig själv.
– Om du är osäker är det bäst att fråga, säger Alessio.

Vad är skillnaden mellan kön och genus?

Biologiskt kön handlar om kroppen – könsorgan, gener och hormoner. Baserat på bland annat vårt yttre könsorgan tilldelas vi ett juridiskt kön när vi föds.

Genus är en social och kulturell konstruktion som traditionellt delar upp mänskligheten i ”kvinnor” respektive ”män”. Det finns dock betydligt fler könsidentiteter. Du kan till exempel vara ickebinär, agender eller genderfluid.

Vad står bokstäverna i begreppet hbtqia+ för?

Homosexuell

En person som blir sexuellt och/eller känslomässigt attraherad av någon av samma kön.

Bisexuell

En person som blir sexuellt och/eller känslomässigt attraherad av någon oavsett kön.

Transperson

En person vars könsidentitet inte stämmer överens med det juridiska kön hen tilldelades efter födseln.

Queer

Används ofta som ett paraplybegrepp för alla som inte är heterosexuella eller cispersoner. Historiskt har ordet queer använts nedsättande om hbtqia+-personer, men på senare tid har begreppet återerövrats. Queer används också ofta som ett övergripande begrepp för att slippa göra närmare distinktioner avseende genus och sexuell läggning.

Intersex

En person vars medfödda fysiska, hormonella eller genetiska egenskaper inte passar in i den traditionella definitionen av man eller kvinna.

Asexuell

En person som inte känner någon eller endast lite sexuell attraktion till andra. Asexualitet är ett vitt begrepp och vissa asexuella personer kan känna andra typer av attraktion, till exempel romantisk eller känslomässig.

+

Plusset i begreppet står för andra identiteter och läggningar.

Ordlista hbtqia+

A

Agender
Att inte tillhöra ett kön. Det kan innebära att du identifierar dig som utan kön eller att du har ett neutralt kön.

Allierade
Personer som identifierar sig som en heterosexuell cisperson och stöder social och juridisk jämlikhet för hbtqia+-personer.

B

Back sex
Ett ord för analsex som vissa föredrar.

Binda brösten (binding)
Att linda brösten med tygremsor eller lindor eller använda en särskild topp som plattar till brösten.

C

Cisperson/cis
En person vars könsidentitet och könsuttryck överensstämmer med det juridiska kön hen tilldelades vid födseln.

D

Deadnaming
Att tilltala en person vid hens födelsenamn efter att personen har bytt namn. Ofta kopplat till transpersoner som har bytt namn.

Demisexuell
En person som bara känner sexuell attraktion till en annan person efter att ett djupt känslomässigt och/eller romantiskt band har uppstått.

Drag
Begreppet drag omfattar crossdressing (att klä sig och framställa sig som ett annat kön än det du identifierar dig som) eller att ha en persona eller fiktiv karaktär. Drag innebär ofta att överdriva ett feminint eller maskulint könsuttryck. Även om vissa av dem som ägnar sig åt drag är homosexuella kan dragartister ha vilken sexuell läggning och könsidentitet som helst. En dragqueen eller dragking är inte samma sak som en transperson.

F

Felköna
Att tilltala eller hänvisa till en person med ett pronomen eller annat könsbegrepp som inte stämmer överens med personens könsidentitet.

Front sex
En term för vaginalt sex som föredras av vissa, särskilt personer vars könsidentitet inte överensstämmer med deras fysiska kropp.

G

I garderoben
Beskriver en person som inte är öppen med sin sexuella läggning eller könsidentitet.

Genderfluid
En person vars könsidentitet inte är fast, utan förändras över tid.

Genderqueer
En person som bryter mot könsnormerna och inte identifierar sig som varken man eller kvinna, både man och kvinna eller en kombination av man och kvinna.

I

Ickebinär
En person som inte identifierar sig som enbart man eller kvinna, eller identifierar sig som både och.

H

Heteronormativitet
Samhällets uppfattning att heterosexualitet är den ”normala” eller den självklara sexuella läggningen.

Heterosexuell
En cisman som blir attraherad av ciskvinnor eller en ciskvinna som blir attraherad av cismän. Kallas även att vara ”straight”.

Homofobi
Fördomar eller diskriminering mot personer som inte är, eller inte uppfattas, som heterosexuella. Personer som bryter mot heteronormen kan utsättas för homofobi. Heterosexuella personer/cispersoner med hbtqia+-liknande uttryck kan därför också utsättas för homofobi.

K

Komma ut
Processen att utforska och acceptera sin sexuella läggning eller könsidentitet och vara öppen med den inför andra. Att komma ut är vanligtvis inte en enskild händelse – du kan behöva komma ut flera gånger, till exempel inför nya vänner, när du börjar på ett nytt jobb eller hos frisören.

Könsbekräftande hormonbehandling
Läkemedel som förändrar en persons utseende så att det stämmer bättre överens med personens könsidentitet.

Könsbekräftande kirurgi
Kirurgiska ingrepp som förändrar en persons kropp så att den överensstämmer med personens könsidentitet. Kan även kallas könskorrigerande kirurgi.

Könsdysfori
Att känna sig obekväm i, och inte identifiera sig som, det kön som tilldelats vid födseln. Könsdysfori framkallas ofta av att andra personer felkönar en, till exemepl genom att använda fel pronomen. Könsdysfori kan förekomma i olika utsträckning hos transpersoner eller ickebinära personer.

Könseufori
Den känsla av glädje och harmoni en person känner när hens könsuttryck överensstämmer med hens verkliga könsidentitet. Könseufori kan även upplevas av ickebinära personer.

Könsidentitet
En persons uppfattning om sitt kön som i vissa fall överensstämmer med det kön som tilldelats efter födseln och i andra fall inte. Könsidentiteten är personlig – det handlar om hur vi ser på och definierar oss själva.

Könsuttryck
Hur en person väljer att ge uttryck för sitt kön genom sin klädsel, sitt utseende, sitt uppförande och liknande.

N

Newman Goldfarb-protokollet
En metod som ofta används för att sätta igång amning hos icke-barnafödande cispersoner och transpersoner så att de kan amma.

P

Pansexuell
En person som blir kär i och/eller sexuellt attraherad av människor av alla kön och genus.

Passera
Att uppfattas av andra som ett visst kön/en viss könsidentitet eller som cisperson oavsett vad personen i fråga identifierar sig som, till exempel att passera som cisman. Begreppet kan uppfattas som stötande av vissa, eftersom det kan antyda att en person inte är vad hen passerar som.

Pronomen
Ord vi använder för att tilltala andra, till exempel ”du”, ”hon” och ”han”. Vissa väljer att använda könsneutrala pronomen som ”hen” eller ”den”.

Q

Queer
Queer kan betyda flera olika saker. Det kan vara ett paraplybegrepp för personer som har en sexuell läggning eller könsidentitet som faller utanför samhällsnormen. På engelska användes queer tidigare som ett nedsättande ord men det har återerövrats. Vissa människor anser fortfarande att begreppet är stötande, så det kan vara bra att använda hbtqia+ i stället.

Questioning
En person som inte är säker på hur hen identifierar sig. Du kan vara osäker på din sexuella läggning och/eller din könsidentitet.

T

T
Förkortning för testosteron.

Tilldelat kön vid födseln
Det kön som ett barn tilldelas vid födseln som oftast baseras på den yttre anatomin. Kan uttryckas med följande förkortningar:

  • AFAB: Assigned female at birth
  • AMAB: Assigned male at birth.

Transman
En man som registrerades som flicka vid födseln.

Transkvinna
En kvinna som registrerades som pojke vid födseln.

Transition
Den period då en person kommer ut och byter livsstil och utseende så att det överensstämmer med personens könsidentitet.

Transfobi
Fördomar eller diskriminering mot personer som är trans, upplevs vara trans eller inte följer traditionella könsnormer.

Tucking
Att dölja penis och pung med åtsittande underkläder.

U

Underlivskirurgi
Könsbekräftande kirurgi som vissa transpersoner väljer att genomgå och som kan omfatta följande:

  • falloplastik (att skapa en penis)
  • metodioplastik (att skapa en penis av klitorisvävnad som har förstorats med hjälp av testosteron)
  • vaginoplastik (att skapa en vagina).

Ö

Öppenhet
Att berätta att du är transperson eller har en könsidentitet/sexuell läggning som inte överensstämmer med cisnormen. Vissa personer använder det som alternativ till att komma ut. Om detta sker utan personens samtycke brukar det kallas att ”outa” någon.

Överkroppskirurgi
En bröstoperation som en del av könsbekräftande kirurgi.

Om den här ordlistan

Den här ordlistan syftar till att förklara ett antal vanliga ord som människor använder för att definiera sig själva. Inom vården kan ett inkluderande språk hjälpa vårdpersonalen att ge patienter bästa möjliga vård.

I arbetet med ordlistan har vi utgått från referenserna nedan. Vilka ord vi använder förändras hela tiden och definitionerna kan variera mellan olika samhällsgrupper och människor. Det finns även många begrepp som inte är inkluderade i den här listan. Använd därför alltid de ord en person använder för att beskriva sig själv.

Yale School of Medicine. LGBTQIA+ Glossary of Terms for Teaching in Health Care. https://medicine.yale.edu/lgbtqi/curriculum/2021-07-04-lgbtqia_glossary_417482_37430_v3.pdf

National LGBTQIA+ Health Education Center. Glossary of Terms for Health Care Teams. https://www.lgbtqiahealtheducation.org/wp-content/uploads/2020/02/Glossary-2022.02.22-1.pdf

Human Rights Campaign. Glossary of Terms. https://www.hrc.org/resources/glossary-of-terms

UC Davis LGBTQIA Resource Center. Glossary. https://lgbtqia.ucdavis.edu/educated/glossary

NewYork-Presbyterian Hospital. LGBTQ+ Terminology/Vocabulary Primer. https://www.nyp.org/documents/pps/cultural-competency/Understanding%20Disparities%20-%20LGBTQ%20Terminology.pdf

Begreppsordlista från RFSL https://www.rfsl.se/hbtqi-fakta/begreppsordlista/

Ordlista från Transformering https://transformering.se/vad-ar-trans/ordlista

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Fler artiklar

Så kommer du igång med träningen
Allmänt om din hälsa – 12 dec. 2023

Så kommer du igång med träningen 2024 – fysioterapeutens råd

Louise Levin, fysioterapeut på Kry, ger tips och råd om hur du kommer igång med träningen.

Läs mer

Anmäl dig till Krys nyhetsbrev

Våra nyhetsbrev innehåller livsstilsartiklar, hälsosamma råd och aktuell information.