ALLMÄNT OM DIN HÄLSA

Coronaviruset – ännu ett skäl att sluta röka

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Annette Alaeus, specialist i infektionsmedicin
Äldre och personer med underliggande sjukdomar har tillskrivits som särskilt sårbara i förhållande till coronaviruset. Men det finns ytterligare en grupp som kan vara extra utsatta, och som det inte pratas lika mycket om – nämligen rökare.

Trygg vård för hela familjen

Sök vård

Allt tyder på att det nya coronaviruset kommer att drabba större delen av befolkningen. Även om andelen som blir svårt sjuka är förhållandevis liten, så innebär den försämrade lungkapaciteten som ses hos rökare en ökad risk för att bli allvarligt sjuk.

Så påverkas kroppen av rökning

De flesta är väl medvetna om att rökning ökar risken för både lungcancer och en rad andra lungsjukdomar, såsom allvarlig astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Men rökning påverkar lungorna även på andra sätt som kan få konsekvenser, både på kort och lång sikt.

Röken från en cigarett innehåller mer än 8000 skadliga ämnen, varav ett 60-tal är cancerframkallande. Dessa ämnen kommer snabbt in i ditt blod när du drar ner röken i dina lungor vid ett halsbloss. Det gäller även e-cigaretter.

Både puls och blodtryck ökar när du röker. Dina blodkärl drar ihop sig och du får sämre kondition. Dessutom försvagas immunförsvaret, och rökning kan även påverka din förmåga att få biologiska barn. I genomsnitt förkortar rökning livet med tio år.

Passiv rökning räknas också

Hälsoriskerna som tobaksröken för med sig drabbar inte bara den som väljer att röka. Du som andas in rök från andras cigaretter, utsätts för så kallad passiv rökning. Passiv rökning är också skadligt och kan göra dig sjuk. Det kan bland annat förvärra allergi och astma, och ökar risken för hjärtinfarkt, stroke och lungcancer.

Detta gör coronaviruset med lungorna

När lungorna angrips av en infektion, såsom exempelvis lunginflammation, är påverkan hos lungvävnaden synlig på röntgen i form av vita, fläckiga partier. Ju svårare infektion desto tydligare är de vita fläckarna. Det vita vittnar om att immunförsvarets celler är aktiva och att det finns ökad vätska i området, något som alla inflammatoriska processer har gemensamt. Friska lungor ser mörka ut på röntgen, vilket indikerar att lungorna är fyllda med luft.

Hos patienter med coronavirusinfektion har läkare lagt märke till en ny typ av presentation av de vita, fläckvisa partierna. Istället för att vara begränsade till en del av ena lungan, så är de vita partierna vid covid-19 istället fördelade klusterlikt över båda lungorna utåt sidorna, nära revbenen.

Vid de mer allvarliga fallen av covid-19 har lungvävnaden också fått ärrbildning. Det finns ännu inte tillräcklig vetskap om dessa blir bestående eller inte.

Rökning innebär förhöjd risk

Rökning ökar risken för allvarliga komplikationer om du insjuknar i covid-19. Det är en försvårande omständighet eftersom lungfunktionen hos dig som röker ‒ särskilt om du röker mycket eller har rökt i många år ‒ är försämrad. Detta gäller även e-cigaretter.

Ett klokt beslut att fimpa

Det lönar sig alltid att sluta röka. Redan efter bara några dagars rökfrihet går det att se effekter på både puls och syreupptagningsförmåga. Efter ett år har du som före detta rökare halverat risken för hjärtinfarkt, och efter fem år är risken att du drabbas nästan lika låg som om du aldrig hade rökt.

Råd och stöd för dig som vill bli rökfri

Har du bestämt dig för att sluta röka? Vänd dig till oss på KRY för råd och stöd längs vägen.

FÅ HJÄLP ATT SLUTA RÖKA

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Fler artiklar

Så kommer du igång med träningen
Allmänt om din hälsa – 12 dec. 2023

Så kommer du igång med träningen 2024 – fysioterapeutens råd

Louise Levin, fysioterapeut på Kry, ger tips och råd om hur du kommer igång med träningen.

Läs mer

Anmäl dig till Krys nyhetsbrev

Våra nyhetsbrev innehåller livsstilsartiklar, hälsosamma råd och aktuell information.