Ladda ned Ladda ned

Förnya recept

Hos Kry kan du få hjälp med att förnya dina recept – även recept som andra vårdgivare har skrivit ut till dig tidigare. Många läkemedel kan du förnya genom ett enkelt klick direkt i appen. Vissa recept kan förnyas efter ett videomöte, andra kräver ett fysiskt besök på någon av Krys vårdcentraler.

 • Direkt i appen
  Många recept kan du själv förnya direkt i appen – klicka på ”receptförnyelse”. Så snart din förfrågan har godkänts av en av våra läkare kan du hämta ut receptet på valfritt apotek.

 • Efter videomöte
  Vissa recept kan du bara förnya om du först har haft ett videomöte med en av våra läkare. Läkaren gör då en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet.

 • På Krys vårdcentraler
  Ibland krävs ett fysiskt vårdbesök på någon av Krys vårdcentraler, till exempel om du behöver förnya narkotikaklassade läkemedel.

Om du bor i Stockholmsområdet måste du vara listad på en av Krys vårdcentraler för att vi ska kunna skriva ut recept till dig.

Vissa receptförnyelser kan bara specialistläkare på sjukhusklinikerna skriva ut. Det gäller exempelvis licenspreparat, immunhämmande läkemedel eller andra läkemedel som kräver särskild handläggning.

Här finns Krys vårdcentraler.

 • Aktuell läkemedelsförteckning
  Läkemedlet måste finnas med på den nationella läkemedelsförteckningen över dina uthämtade recept de senaste 15 månaderna. På eHälsomyndigheten kan du läsa mer om den nationella läkemedelsförteckningen.

 • Ditt godkännande
  Du måste godkänna att Kry har tillåtelse att verifiera dina läkemedel som finns i den nationella läkemedelsförteckningen. Du godkänner direkt i appen eller under vårdmötet, varje gång du vill förnya ett recept.

 • Läkarens individuella bedömning
  En läkare hos oss bedömer om du är i fortsatt behov av det receptbelagda läkemedlet och avgör också hur stor mängd som ska skrivas ut liksom antalet uttag.

På våra vårdcentraler får du snabbt en tid när du behöver det, och i vår app finns hjälpen tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.

Senast uppdaterad:
3 sep 2020
Granskare:
Kristina Bergstrand, specialist i allmänmedicin