Knöl i underlivet

Fråga: Jag har en hård knöl i slidan bredvid blygdbenet som gör ont. Först trodde jag att det var en finne i underlivet men nu känns den mer som en kula. När jag söker på det på internet så får jag upp att det kan vara cancer. Bör jag vara orolig?

Läkarens svar:

Möjliga orsaker

Om du känner en knöl i slidan behöver det inte bero på något farligt. Det är vanligt med exempelvis hårsäcksinflammation, så kallad follikulit, i hårbevuxna områden som underlivet. Detta tillstånd är oftast ytligt och ger mindre besvär i form av irriterade knölar med rodnad och svullnad. Ibland kan knölarna fyllas med var och tömmas spontant. Follikulit orsakas vanligen av rakning som kan ge inåtväxande hårstrån. Det kan även orsakas av feta oljor och krämer som täpper till porerna. Oftast är tillståndet självläkande men vid djupare follikulit med bakteriell infektion kan det krävas antibiotikabehandling.

Andra tänkbara förklaringar

Om du har en rodnad och smärtande knöl i eller utanför ena slidöppningen kan det bero på Bartolinit. Du kan också få feber, svullna lymfkörtlar i ljumsken eller uppleva smärta när du sitter. I vanliga fall har kvinnor körtlar i slidans öppning som töms på fuktgivande slem. När körtlarna täpps till av någon anledning blir bakterier kvar och kan bilda en infekterad cysta. Bartolinit behandlas genom att en läkare tömmer körteln på var under lokalbedövning, ibland kan det behövas antibiotika.

Talgkörtelcystor - så kallad aterom på läkarspråk- kan bli inflammerade och ge upphov till rodnade och ömmande knutor i huden i underlivet. Ibland kan de spricka av sig själva, det kan då rinna segt och illaluktande sekret. Aterom kan förutom i underlivet uppstå var som helst på kroppen där det finns mycket talgkörtlar. I vanliga fall behövs det ingen behandling men om ateromet blir infekterat måste det tömmas alternativt skäras bort.

Vid hidradenitis suppurativa kan du få ömma, rodnade knutor eller knölar i bland annat underlivet. Knölarna kan utvecklas till varbildande bölder som gör ont och kan spricka spontant. Tillståndet innebär att hårsäckar som finns i områden med svettkörtlar blir inflammerade. Inflammationen är oftast återkommande och kan med tiden lämna ärr efter sig. Det är vanligast hos kvinnor, rökare samt individer med övervikt. Behandlingen kan variera beroende på grad av besvär men det är mycket viktigt med förebyggande åtgärder såsom rökstopp och viktminskning.

Ibland kan en knöl i underlivet tillsammans med sjukdomskänsla, viktnedgång, trötthet och sår som inte läker bero på allvarligare sjukdom.

Då bör du söka vård

Om du får en ömmande knöl i underlivet som inte blir bättre efter några dagar bör du söka vård. Sök vård akut om du har kraftig smärta och rodnad i underlivet med eller utan feber.

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry