Hur kan vi förbättra kommunikationen i vårt förhållande?

Fråga: Jag och min partner tenderar att småtjafsa hela tiden. Oftast är det onödiga tjafs om disken och städning. Men ibland känner jag att min partner inte visar uppskattning vilket jag sagt men han verkar inte förstå. Hur kan vi förbättra kommunikationen i vårt förhållande?

Psykologens svar:

Du har redan gjort en betydande sak genom att synliggöra ett mönster av småtjafs, i vilka situationer detta uppstår samt vilken upplevelse detta skapar för dig. För att åstadkomma förändring är det viktigt att identifiera vad som påverkar en negativt, precis som du har gjort. Jag vill också betona att det du beskriver är normalt, småtjafs är ett vanligt förekommande problem i relationer.

Då vi hamnar i konflikt är det lätt att påpeka fel hos den andra personen genom uttryck såsom “du är” så obrydd, slarvig eller långsam eller genom att säga “du diskar eller städar aldrig”. Dessa uttryck flyttar fokus från den faktiska situationen som irriterade oss från första början till att innefatta så mycket mer. Dessa så kallade du-budskap kan väcka en känsla av att bli påhoppad och anklagad. När vi känner oss påhoppade tenderar vi att inta en försvarsposition, tyvärr är vi sällan lösningsorienterade i denna position och konflikter riskerar att eskalera.

Jag-budskap erbjuder en alternativ och många gånger mer framgångsrik kommunikation. Inte bara då vi vill förmedla konstruktiv kritik utan även för att förmedla vår upplevelse i olika situationer. Jag-budskap innebär att du fokuserar på den andre personens beteende och vilka konsekvenser det får för ens egna känslor och behov. Jag-budskap innebär också att du föreslår en önskvärd förändring.

Jag-budskap består av fyra delar

  1. Att beskriva den andres personens beteende.
  2. Att beskriva vilka konsekvenser beteendet får för dina känslor och behov.
  3. Att beskriva önskvärd förändring.
  4. Att lyssna och ge utrymme för den andre personen att uttrycka sina tankar.

Exempel: Istället för “Du diskar eller städar aldrig, hur svårt kan det vara!”, säga: “Jag känner mig irriterad när du inte plockar undan efter dig. Det får mig att att vilja sluta anstränga mig och dra mig undan. Det känns tråkigt eftersom jag mycket hellre skulle vilja spendera tid med dig och göra saker tillsammans. Jag skulle vilja att vi pratar om våra städrutiner, vad tänker du?”

Till sist vill jag också nämna några ord om känslans styrande funktion. Då vi är irriterade kan det vara svårt att uttrycka sig rationellt. Därför är det inte alltid fruktsamt att kommunicera då vi är som mest påverkade av negativa känslor. Ta tid på dig att formulera ett jag-budskap och ta upp det när ni båda har tid och ork att samtala.

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Linda Karlsson, legitimerad psykolog

Relaterat:

Relationsproblem