Ont i armhålan

Fråga: Jag har ont i armhålan. Jag kan känna att jag har en knuta eller knöl i armhålan som ömmar. Kan det bero på något farligt?

Läkarens svar:

Möjliga orsaker

Både barn och vuxna kan få ont i armhålorna utan att det behöver vara något farligt. Det finns bland annat muskler, nerver, blod-, lymfkärl och lymfknutor i armhålan. Om du är öm i armhålan kan det därför bero på många olika saker.

Lymfknutor, som även kallas för lymfkörtlar, är en viktig del av immunförsvaret och hjälper till att bekämpa exempelvis bakterier. Lymfkörtlar finns som enstaka eller i grupper på olika ställen i kroppen, bland annat i armhålor, hals och ljumskar. När immunförsvaret sätts igång kan dessa därför förstoras och bli ömma. Du kan få svullna och ömma lymfkörtlar i armhålan i samband med en virus- eller bakterieinfektion såsom förkylning, Corona eller sårinfektion. Det kan också hända efter vaccination. Oftast försvinner svullnad och smärta i samband med att infektionen går över men ibland kan det dröja i några veckor.

Andra tänkbara förklaringar

Om du har ont i armhålan och bröstet vid amning kan det bero på mjölkstockning eller så kallad mastit. Du kan få svullna lymfkörtlar i armhålan, röd och värmeökad hud, trötthet och feber. Det kan uppstå några veckor efter förlossning och beror antingen på inflammation eller bakteriell infektion i bröstet. Behandlingen består främst av att tömma bröstet ofta på bröstmjölk, om detta är otillräckligt kan det behövas antibiotikabehandling.

Furunkel kan orsaka en ömmande, röd, svullen och värmeökad knöl under armhålan. Det beror på en djupare hårsäcksinflammation som kan bli infekterad och utvecklas till en varböld under huden. Oftast är dessa självläkande men ibland kan det behövas antibiotikabehandling.

Vid hidradenitis suppurativa kan du få svullna, röda och smärtsamma knölar i armhålan. Hos vissa individer kan knölarna bli större varbildande sår. Detta är en kronisk och återkommande inflammation som kan uppstå i områden där det finns svettkörtlar såsom armhålorna. Det är oklart vad som orsakar tillståndet men det förekommer vanligen hos individer med övervikt samt rökare. Det är också vanligare vid vistelse i varmt och fuktigt klimat. Behandlingen består främst av förebyggande åtgärder såsom ökad motion, koständring samt rökstopp. Vid pågående besvär kan det behövas läkemedel i form av kräm eller tabletter innehållande antibiotika.

Om du har ont i armhålan och känner hårda orörliga knölar tillsammans med trötthet, viktnedgång, blekhet och feber kan det bero på allvarlig sjukdom.

Då bör du söka vård

Om du får ihållande besvär med svullna lymfkörtlar som inte är i samband med infektion eller känns hårda och orörliga bör du söka vård. Du bör också söka vård om du har svullna lymfkörtlar i samband med feber, trötthet eller viktnedgång.

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry