Ont i benhinnorna

Fråga: Jag får ont i smalbenen eller benhinnorna när jag går snabbt eller springer. Kan man ha träningsvärk i benhinnorna? Vad beror detta på och vad kan jag göra åt det?

Läkarens svar:

Möjliga orsaker

Om du får ont i benhinnorna efter löpning eller vid powerwalk kan det bero på olika saker. Vid benhinneinflammation eller medialt tibiasyndrom kan du få ont i framsidan av smalbenet. I början av förloppet kommer smärtorna efter aktivitet och det kan räcka med några minuters vila för att smärtan ska avta. Efter ett tag kan smärtorna öka efter minsta belastning, du kan också få ont i benhinnorna vid vila under dagen eller på natten. Oftast dröjer det flera dagar innan smärtan lättar.

Trots namnet så beror inte värken på någon inflammation utan överbelastning i muskel- och senfästen. Det är inte helt klart vad som orsakar tillståndet men det kan bero på exempelvis övervikt eller felbelastning av foten. Oftast räcker det med vila för att besvären ska gå över. Det kan också vara bra att använda bra stötdämpande skor samt fysioterapi för bra träningsteknik och övningar som stärker muskulaturen i underbenen. Om inget av dessa åtgärder hjälper kan det bli aktuellt med kirurgi.

Andra tänkbara förklaringar

Om du får ont i framsidan eller utsidan av smalbenet med svullnad kan det bero på stressfraktur. Detta orsakas inte av något direkt trauma utan uppstår efter längre tids belastning. Tillståndet är vanligare hos idrottare, dansöser och individer med benskörhet. Det kan räcka med vila och avlastning för att frakturen ska läka men ibland behövs det kirurgi.

Kompartmentsyndrom kan ge svullna och ömma benhinnor efter belastning. Det beror på att muskelvolymen i exempelvis underbenen ökar av någon anledning under väldigt kort tid. Detta leder till att blodcirkulationen till muskeln blir sämre, syret minskar och du får ont. Tillståndet kan uppstå efter trauma såsom fraktur eller klämskada, det kallas då för akut kompartmentsyndrom och måste behandlas kirurgiskt. Kroniska besvär kan orsakas av belastning eller intensiv träning av en specifik muskelgrupp. Behandlingen består av avlastning, fysioterapi, avsvällande och anti-inflammatoriska läkemedel.

Ibland kan värk i benhinnor med svullnad, allmän sjukdomskänsla, viktnedgång och feber bero på allvarlig sjukdom.

Då bör du söka vård

Om du får värk i benhinnorna som inte blir bättre efter egenbehandling eller tillsammans med sjukdomskänsla, feber och viktnedgång bör du söka vård. Sök vård akut om du får kraftig värk i benhinnorna med svullnad efter ett trauma.

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kry för att få råd och hjälp av en fysioterapeut. Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och den information som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli ordinerad behandling alternativt bli hänvisad till vidare vård. I vissa fall krävs en fysisk undersökning på någon av våra vårdcentraler.

Tänk på att ditt barn behöver närvara under vårdmötet. För att kunna boka ett barnmöte måste du vara vårdnadshavare till barnet.

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry