Ont i handleden

Fråga: Jag har länge haft en känsla av att det är något tokigt med min handled. Den gör ont och värker, speciellt vid böjning. Borde jag kolla upp det eller är det normalt för en 40-åring?

Läkarens svar:

Möjliga orsaker

Värk i handleden är ett vanligt förekommande problem då vi använder våra händer till det mesta i vardagen. Oftast beror det på överansträngning av handleden vid exempelvis nya och upprepade rörelser eller om du bär tunga föremål. Överbelastning kan i sin tur orsaka en inflammation i handleden. Det kan leda till att du får ont i handleden vid böjning och vridning med smärtutstrålning över handrygg och tumme. Du kan också uppleva minskad kraft i handen. I de flesta fall går detta över av sig själv när du avlastar leden. Vid ihållande besvär kan det behövas sjukgymnastik och smärtstillande läkemedel.

Andra tänkbara förklaringar

Om du har stukat handleden, till exempel efter ett fall, kan du få värk vid rörelser eller vila, svullen handled och blåmärken. För att lindra smärtan kan du direkt vid skadetillfället använda dig av PRICE:

  • Pressure - linda det drabbade området omedelbart med ett tryckförband för att begränsa skadan.
  • Rest - Vila och avlasta för att minska cirkulationen till handleden.
  • Ice - Lägg på ett kylande omslag till exempel en ispåse för att lindra smärtan och minska eventuell blödning.
  • Compression - behåll tryckförband i upp till ca 1-2 dygn men med ett lättare tryck.
  • Elevation - håll handen i högläge vid stillasittande under det första dygnet för att minska svullnaden.

Om du får plötslig smärta i handleden direkt efter trauma, svullnad, blåmissfärgning eller felställning kan det bero på fraktur. Du bör då uppsöka sjukvården för undersökning.

Vid Morbus de Quervain kan du uppleva smärta i handleden, framförallt där tummen sitter. Ibland kan den stråla ut mot underarmen och ända upp mot axeln. Du kan få ont i handleden i samband med att du greppar något med tummen eller vid lyft. Detta tillstånd beror på inflammation i senor, så kallad tendinit och kan orsakas av överbelastning.

Då bör du söka vård

Om du får ihållande värk i handleden som inte blir bättre efter smärtstillande bör du söka vård. Sök vård akut om du har kraftig och ihållande värk i handleden med nedsatt rörlighet efter trauma.

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry