Ont i hjärtat

Fråga: Jag får ibland ont i bröstkorgen över hjärtat och blir alltid lika nervös. Är orolig över att det kan bero på något farligt. Det kan kännas huggande eller som ett tryck i bröstet. Oftast kommer det när jag känner mig stressad men kan också kännas ibland när jag vilar. Kan man ha ont i hjärtat och vad kan det bero på?

Läkarens svar:

Möjliga orsaker

Hjärtat är en muskel i bröstkorgen som är omgiven av andra organ såsom lungor och diafragma. Hjärtmuskeln skiljer sig på många sätt jämfört med skelettmuskeln. När du upplever smärta i hjärtat vid en specifik punkt eller mindre område är det oftast omgivande muskler som gör ont. Orsaker kan vara inflammation, överbelastning eller spänningar i musklerna runt hjärtat. Smärtan kan kännas krampartad och uppstå i samband med rörelser.

Vid sjukdom från hjärtat ter sig smärtan mer diffus och är svår att lokalisera. Det kan upplevas som tryck, stickningar eller huggande smärta i bröstet. Om du misstänker hjärtinfarkt ska du uppsöka vård akut genom att kontakta 112.

Andra tänkbara förklaringar

Vid stress kan du uppleva att du får ont i området runt hjärtat eller som ett tryck över bröstet. Andra symptom kan vara hög puls och svettningar. Stress kan orsakas av en mängd olika faktorer, oftast uppstår känslan vid situationer som du har mindre kontroll över. Vid långvarig stress kan du få andra besvär såsom utmattningssyndrom, depression eller hjärt- och kärlsjukdomar.

Ångest kan leda till symptom såsom hjärtklappning, darrningar och yrsel. Du kan också uppleva andningsbesvär med tryckkänsla över bröstet i hjärttrakten. Ibland kan ångest utlösas av exempelvis hotfulla situationer, läkemedel eller alkohol. Andra gånger kan du uppleva symptom även när du inte gör något särskilt, till exempel vid vila.

Om du får ont i området vid hjärtat i samband med inandning kan det bero på lungsäcksinflammation. Du kan uppleva att det gör mer ont i bröstet vid hosta eller nysningar och att smärtan kan minska när du ligger ned på den drabbade sidan. Tillståndet beror på att virus eller bakterier orsakar inflammation i hinnorna som omsluter lungorna.

Ibland kan bröstsmärtor bero på allvarligare tillstånd. Vid kärlkramp kan du få obehagskänsla eller en tryckande smärta i bröstkorgen vid exempelvis fysisk ansträngning. Smärtan beror på att hjärtats kranskärl får sämre blodtillförsel och därmed orsakar syrebrist i hjärtmuskeln. Om du får plötsliga och ihållande smärtor i bröstkorgen kan det bero på hjärtinfarkt. Smärtan kan stråla ut mot käken, armen eller ryggen. Andra tecken kan vara trötthet, andfåddhet, svettningar och yrsel.

Då bör du söka vård

Om du har smärta i bröstkorgen under längre tid bör du söka vård. Sök vård akut om du får bröstsmärtor som varar i längre än 15 minuter.

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry