Ont i tummen

Fråga: Jag får ont i tummen när jag greppar saker, till exempel glas eller när jag skriver. Jag kan också få ont i handleden och underarmen när jag rör tummen. Hur känns artros i tummen och kan det vara det jag har? Kan man operera tummen?

Läkarens svar:

Möjliga orsaker

Smärta i tummen är ett symptom som kan drabba de flesta någon gång i livet. Den vanligaste orsaken är oftast överbelastning. Även stukning kan orsaka ledbandsskada och inflammation i tummen som utöver värk kan ge svullnad, rodnad eller blåmärken. Förutom vila och avlastning kan det behövas sjukgymnastik och ortopediska hjälpmedel som behandling.

Vid tumbasartros kan du få ont i tumbasen när du greppar eller vrider om föremål. Du kan uppleva stelhet, nedsatt kraft i tummen och nattlig värk med utstrålning till underarmen. Artros i tummen beror på att brosket i tummens grundled bryts ned snabbare än det bildas. Det finns inget botemedel mot artros men det finns en mängd olika behandlingar som kan lindra dina symptom. Exempel på dessa är avlastning, fysio- och arbetsterapi och smärtstillande läkemedel. Vid svårare symptom kan det bli aktuellt med kirurgisk åtgärd. Det kan röra sig om att ersätta ledbrosk med benbitar, en så kallad steloperation. Ett annat alternativ är insättning av protes.

Andra tänkbara förklaringar

De Quervains syndrom eller handledstendinopati kan ge tilltagande smärta under längre tid när du använder tummen, greppar eller lyfter föremål. Du kan också känna att smärtan strålar ut längs med underarmen. Tillståndet beror på inflammation och förtjockning av senor vid överbelastning. Behandlingen består i första hand av avlastning och vila. Det kan även behövas någon form av ortos och smärtstillande läkemedel. Om dessa metoder inte hjälper kan det krävas kirurgisk åtgärd.

Om du får ont i tummens mellanled efter en skada såsom fall eller när tummen viks utåt kan det bero på skidåkartumme eller UCL-skada. Du kan få ont i tummen vid tryck, instabilitet i leden och svårigheter med tumgrepp. Det beror på att ligamentet som håller ihop lederna har slitits av helt eller delvis. Behandlingen beror på hur stor skadan är och kan vara avlastning med gips eller kirurgi för reparation.

Om du får kraftigt ont i tummen med svullnad nedåt över handleden kan det bero på en skelettskada. Det uppstår vanligen efter slag vid boll- och kontaktsporter. Behandlingen beror på vilken typ av fraktur du har drabbats av men består vanligen av reponering, gipsbehandling eller kirurgi.

Då bör du söka vård

Om du har smärta i tummen som inte blir bättre av egenvård bör du söka vård. Sök vård akut om du får kraftig värk i tummen efter trauma.

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry