Ont när jag tränar

Fråga: Jag har precis börjat träna igen efter en längre tids uppehåll. När jag tränar styrka och kondition kan jag få kramp, muskelvärk och känna mig stel i kroppen efter ett pass. Varför får jag ont när jag tränar musklerna? Är det bra att träna när jag har träningsvärk eller är det farligt?

Läkarens svar:

Möjliga orsaker

Det är vanligt att få värk i kroppen i samband med träning, detta kan hända både otränade och vältränade individer. En anledning kan vara träningsvärk. Du kan få ont i leder och muskler samt känna dig stel i kroppen i en till tre dagar efter ansträngning. Andra tecken kan vara svaghet i och svullnad av muskler. Det uppstår oftast efter belastning som din kropp inte är van vid eller särskilda aktiviteter såsom gång i nedförsbacke eller armhävningar.

Träningsvärk är inte ett farligt tillstånd. Du kan förebygga det genom regelbunden träning samt att öka upp intensiteten gradvis. Besvären brukar gå över spontant inom några dagar till en vecka och kräver ingen behandling. Undvik gärna att träna hårt med värk i kroppen då det kan leda till ökad belastning. Lättare träning kan däremot hjälpa till med läkning.

Andra tänkbara förklaringar

Belastningsskador kan ge symptom såsom värk och stelhet i specifika delar av kroppen. Det är vanligt hos idrottare men kan också vara kopplat till sämre arbetsförhållanden. Dessa skador beror på överbelastning med otillräcklig vila eller återhämtning.

Om du får smärta i en muskel med svullnad, blåmärke och nedsatt kraft kan det bero på en muskelbristning. En muskel kan brista helt - total ruptur, eller delvis - partiell ruptur, när den utsätts för kraftiga, upprepade eller felaktiga rörelser. Oftast läker detta av sig självt men ibland kan det behövas kirurgi för att reparera muskeln.

Då bör du söka vård

Om du får muskelvärk som inte går över inom några dagar bör du söka vård. Sök vård akut om du får kraftig muskelvärk och svårt att röra en kroppsdel.

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry