Förnya recept

Senast uppdaterad:

Granskad av:

Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Medicinskt granskad

Hos Kry kan du få hjälp med att förnya dina recept – även recept som andra vårdgivare har skrivit ut till dig tidigare. Många läkemedel kan du förnya genom ett enkelt klick direkt i appen. Vissa recept kan förnyas efter ett videomöte, andra kräver ett fysiskt besök på någon av Krys vårdcentraler.

Hos Kry kan du förnya recept på olika sätt:

 • Direkt i appen
  Många recept kan du själv förnya direkt i appen – klicka på ”receptförnyelse”. Så snart din förfrågan har godkänts av en av våra läkare kan du hämta ut receptet på valfritt apotek.

 • Efter videosamtal eller chatt
  Vissa recept kan du bara förnya om du först har haft personlig kontakt med en av våra läkare. Läkaren gör då en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Oftast får du prata med en läkare i ett videosamtal, men som listad patient kan du även chatta med en läkare under de tider chatten har öppet.

 • På Krys vårdcentraler
  Ibland krävs ett fysiskt vårdbesök på någon av Krys vårdcentraler, till exempel om du behöver förnya narkotikaklassade läkemedel.

Vissa receptförnyelser kan bara specialistläkare på sjukhusklinikerna skriva ut. Det gäller exempelvis licenspreparat, immunhämmande läkemedel eller andra läkemedel som kräver särskild handläggning.

Här finns Krys vårdcentraler.

Förutsättningar för att Kry ska kunna förnya recept:

 • Aktuell läkemedelsförteckning
  Läkemedlet måste finnas med på den nationella läkemedelsförteckningen över dina uthämtade recept de senaste 15 månaderna. På eHälsomyndigheten kan du läsa mer om den nationella läkemedelsförteckningen.

 • Ditt godkännande
  Du måste godkänna att Kry har tillåtelse att verifiera dina läkemedel som finns i den nationella läkemedelsförteckningen. Du godkänner direkt i appen eller under vårdmötet, varje gång du vill förnya ett recept.

 • Läkarens individuella bedömning
  En läkare hos oss bedömer om du är i fortsatt behov av det receptbelagda läkemedlet och avgör också hur stor mängd som ska skrivas ut liksom antalet uttag.

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar
Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry