Självtest vid stress

Gör vårt självskattningstest och ta reda på om du kan behöva ytterligare bedömning av dina besvär. Kom ihåg att det inte går att dra några slutsatser kring resultatet utan bedömning av legitimerad vårdpersonal.