illustration-kvinnoansikten-i-profil-olika-färger

Låt oss prata om förklimakteriet

Ta del av vårt digitala seminarium från Internationella klimakteriedagen där våra medicinska experter berättar mer om förklimakteriet och ger användbara tips och verktyg för denna naturliga period i livet.

Se seminariet här

1 av 3 är oförberedda på klimakteriet

Historiskt sett har den medicinska vetenskapen haft mannen som norm. Därför har tillstånd, sjukdomar och besvär som särskilt påverkar kvinnokroppen många gånger fått för lite uppmärksamhet och kvinnor har inte alltid fått rätt diagnos eller behandling i vården.

Ett område som det sprids för lite information om idag är klimakteriet. Nästan alla kvinnor upplever någon typ av besvär kopplat till klimakteriet men ändå är 1 av 3 kvinnor idag helt oförberedda på att komma in i klimakteriet och få besvär.* 

För att öka kunskapen om klimakteriet och dess faser, höll våra medicinska experter ett seminarium om förklimakteriet på Internationella klimakteriedagen som går att se via länken ovan. Vad är förklimakteriet och vilka är de vanligaste symptomen? Vilken hjälp finns att få? Vilka livsstilsförändringar kan du göra på egen hand för att lindra symptom få en så bra upplevelse som möjligt under denna naturliga period livet?

Du kan läsa mer om klimakteriet och ladda ner quizfrågor om förklimakteriet här.

Klimakteriet är en naturlig del av livet men många upplever besvär. Därför vill vi bidra med kunskap och användbara verktyg, oavsett vilken ålder du befinner dig i, för att fler ska få en så bra upplevelse som möjligt under klimakteriet
Bryony Henderson, läkare på Kry

Kvinnohälsa handlar om all sorts vård och information inom gynekologi som är relevant för dig som har en vulva, slida, äggstockar eller livmoder. Vi har samlat flera av våra hälsoartiklar om kvinnohälsa här.

*Socialstyrelsen, 2021
https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/vanligt-med-klimakteriebesvar--men-information-och-kunskap-brister/#:~:text=N%C3%A4stan%20alla%20kvinnor%20upplever%20n%C3%A5gon,genomf%C3%B6rt%20bland%202%20000%20kvinnor.