Ladda ned Ladda ned
Företagsnyheter - 10 sep 2018

IVO bedömer KRY som patientsäkert

IVO, inspektionen för vård och omsorg, har granskat KRY och konstaterar att den digitala vårdgivaren har bra rutiner och arbetssätt som ger förutsättningar för att kunna bedriva en patientsäker vård.

"Kvalitet är a och o i vår verksamhet och något som vi ständigt utvecklar och förbättrar. Det faktum att vi arbetar digitalt medför att vi har väldigt goda förutsättningar vad gäller att till exempel arbeta med följsamhet kring riktlinjer samt återkoppling och feedback till våra läkare" säger Joakim Röstlund, medicinskt ansvarig läkare på KRY.

Vid inspektionen har IVO bland annat granskat hur KRY säkerställer kompetens, handledning, diagnostisering, remisshantering, informationsöverföring, samverkan, läkemedelsförskrivning och orosanmälan. IVO har ställt samma krav i granskningen av KRY som på en fysisk vårdcentral där vården ska vara säker för patienten, kunskapsbaserad, ändamålsenlig och jämlik. IVO konstaterar att KRY har ett systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete som är känt av medarbetarna.

I samband med granskningen såg IVO ett behov av att öka sin egen kunskap och gick därför ut med en patientenkät till personer som använt digitala vårdtjänster. Enkäten visar att patienterna generellt sett är nöjda med vården de fått digitalt. Framför allt lyfts tillgänglighet och kort väntetid fram som positiva upplevelser.

IVO är en svensk myndighet som bland annat ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård och hälso- och sjukvårdspersonal. Digitala vårdtjänster är ett prioriterat tillsynsområde för IVO mellan 2018-2020 och då KRY är den största digitala vårdgivaren i Sverige var vårdgivaren först att granskas.

Länk till IVO´s beslut

Linda Bengtsson
Press Manager KRY
070-591 89 25
press@kry.se