PBM - en del av Kry

Genom PBM kan vi hjälpa dig med behandlingar inom beteendepsykologi och kognitiv beteendeterapi (KBT). De har lång erfarenhet inom områden som stress- och utmattningsyndrom, långvarig smärta och allmän psykisk ohälsa.

Frikort gäller på vissa mottagningar.

Till PBM.se

Vårdutbud

PBM verkar i hela Sverige och har mottagningar på många platser. Läs mer om respektive område på PBMs hemsida.

Utmattningssyndrom
På PBMs mottagningar i Stockholm erbjuds utredning och behandling av allvarligare form av utmattningssyndrom och stressrelaterad ohälsa på specialistnivå. Samt digital behandling via utmattning.se.
Långvarig smärta
På PBMs mottagningar i Stockholm erbjuds utredning och behandling av långvarig smärta på specialistnivå.
Privatmottagningar inom allmän psykisk ohälsa
Utredning och behandling av allmänna psykiska åkommor erbjuds på PBMs fem mottagningar runt om i Sverige.
Rehab Norrköping
Behandling och vård till personer med smärta i muskler och leder erbjuds till patienter i region Östergötland. Ingen remiss krävs.

Så söker du vård

Beroende på vilken typ av vård du söker, samt i vilken region du söker vård går det till på olika sätt.

Om du söker vård via Kry kommer du vid behov bli remitterad till PBM för vidare vård efter en individuell bedömning.

Du kan även söka vård genom att skicka en egenremiss direkt via PBMs hemsida.

Sök vård på PBM.se

Remiss via Kry

Är du i behov av specialistvård så kan vi hjälpa dig med en remiss. I vissa fall kan du bli remitterad direkt från ett digitalt möte men det kan också behövas ett fysiskt besök på en vårdcentral för en komplett bedömning. I några specifika fall krävs även att du är listad på en av våra vårdcentraler för att bli remitterad och regionala skillnader förekommer beroende på vilken vård som finns tillgänglig just där du bor.

Boka tid

Boka möte hos Kry, i appen eller på någon av våra vårdcentraler.

Individuell bedömning

En sjuksköterska, läkare eller psykolog gör en bedömning baserat på dina symptom.

Remiss

Om vi bedömer att du behöver vidare specialistvård kan du få en remiss till PBM.

Starta Kry-appen