Vaccinera dig mot hepatit A och B

Hepatit är en inflammation i levern. Hepatit A är ett virus som oftast sprids genom mat och dryck som har förorenats av bajs från en person som har infektionen. Hepatit B är en vanlig infektion som sprids genom oskyddat sex eller genom kontakt med blod från någon som har infektionen.
Boka genom Vaccina
Kostnad per dos: 480-610 kronor

Så fungerar det

Här kan du läsa mer om vem som kan ta vaccinet mot hepatit A och B, hur du tar det och vad du kan få för biverkningar.

Kostnad per dos

 • Barn mellan 1–15 år: 480 kronor
 • Personer som är 16 år eller äldre: 610 kronor

Då ska du vaccinera dig

Detta vaccin är ett bra skydd för personer som riskerar att komma i kontakt med hepatit A eller B.

Du kan ha högre risk för hepatit A om något av följande stämmer in på dig:

 • Du har nära kontakt med någon som har hepatit A.
 • Du har en långvarig sjukdom.
 • Du planerar att besöka ett land där det finns en högre smittspridning av hepatit A.
 • Du kommer ofta i kontakt med bajs från människor eller apor.
 • Du jobbar i nära kontakt med personer som har svårt att sköta sin hygien.

Du kan ha högre risk att komma i kontakt med hepatit B om något av följande stämmer in på dig:

 • Du har nära kontakt med någon som har hepatit B.
 • Du har en långvarig leversjukdom eller njursjukdom.
 • Du kommer ofta i kontakt med kroppsvätskor från andra människor.
 • Du har oskyddat sex med nya personer.
 • Du injicerar droger eller är i nära kontakt med någon som injicerar droger.
 • Du planerar att besöka ett land där det finns en högre smittspridning av hepatit B. Det inkluderar många länder i Asien och Afrika.

På webbsidan Sweden Abroad kan du hitta mer information om vilka länder som har hög spridning av hepatit A och B.

Doser

Du behöver tre doser av vaccinet för att få ett fullgott skydd mot hepatit A och B. Du tar den andra dosen efter en månad och den tredje dosen efter ytterligare sex månader.

Möjliga biverkningar

De allra flesta får inga biverkningar av det här vaccinet. Vissa kan få milda biverkningar som feber, huvudvärk, trötthet, sjukdomskänsla eller minskad aptit. Vissa kan också känna smärta, rodnad eller svullnad i huden runt nålsticket. Dessa biverkningar går oftast över inom några dagar.

Mottagningar