Ring nödnumret 112 om du blir akut sjuk och behöver en ambulans.

Vård utan personnummer

Om du saknar ett svenskt personnummer och inte är folkbokförd i Sverige gäller särskilda regler när du söker vård. Asylsökande har däremot alltid rätt till akut hälso- och sjukvård, tandvård och vård som inte kan vänta.

Så fungerar svensk sjukvård

Den svenska hälso- och sjukvården drivs av Sveriges regioner. Det finns 21 regioner över hela landet.

När du blir sjuk eller skadar dig ska du i första hand vända dig till en vårdcentral eller 1177 vårdguiden som i sin tur kan guida dig vidare. Om du blir akut sjuk ska du ringa nödnumret 112 eller besöka din närmaste akutmottagning.

Kom ihåg att du alltid har rätt att förstå information om din hälsa, ditt vårdbesök och eventuell behandling. Om du inte talar svenska kan du få kostnadsfri tolkhjälp. Berätta för vårdcentralen att du behöver tolk när du bokar tid.

Vård av personer under 18 år

Alla barn under 18 år i Sverige har rätt till hälso- och sjukvård och tandvård i samma omfattning som folkbokförda barn, även om de är asylsökande eller lever gömda. I detta ingår även vaccinationer enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Undantag är de barn vars vistelse anses vara tillfällig.

Kostnaden för vård av personer under 18 år är till stor del gratis, men det kan variera beroende på region. Receptbelagda läkemedel för barn är alltid kostnadsfritt.

Vård av personer över 18 år

För att personer över 18 år ska få tillgång till fullständig och subventionerad hälso- och sjukvård och tandvård i Sverige krävs att personen är folkbokförd i landet eller är EU/EES-medborgare.

Som EU-medborgare kan du beställa ett gratis EU-kort för att få nödvändig vård till samma avgift som andra som bor i Sverige. EU-kortet beställs i ditt hemland.

Om du kommer från ett nordiskt land (Sverige, Danmark, Finland, Norge, Island, Grönland, Färöarna eller Åland) räcker det med att du legitimerar dig och uppger din bostadsadress. Du betalar då samma avgift som folkbokförda patienter i Sverige för nödvändig vård.

Nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du har möjlighet att få vård i ditt hemland. Det är alltid den behandlande läkaren som avgör vad som är nödvändig vård. Det innebär att du som bor utanför Sverige kan behöva betala en avgift på 595 kronor för ett videosamtal hos Kry. Observera att vi inte kan skriva ut recept eller remittera dig till vidare vård om du bor utanför Sverige.

Om du kommer från ett land utanför EU måste du bekosta all vård själv.

Om du är asylsökande har varje region en skyldighet att erbjuda dig:

  • akut sjukvård

  • akut tandvård

  • förlossningsvård

  • vård vid abort

  • preventivmedelsrådgivning

  • mödrahälsovård

  • läkemedel i samband med ovan vård

  • grundläggande hälsoundersökning

  • vård enligt smittskyddslagen.

Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om vilken vård en region ska erbjuda asylsökande.

Regionala skillnader

Sveriges olika regioner kan själva välja att erbjuda vård till asylsökande i större omfattning än vad lagen kräver. Många regioner har tagit fram egna riktlinjer som bestämmer vilken vård som bör erbjudas. Kontakta regionen där du befinner dig för mer information.

Frågor och svar