Ladda ned Ladda ned

Vanliga frågor

Vi får många frågor, här har vi samlat svaren.

Visa alla frågor

Frågor om symptom

Frågor om smitta

Frågor om behandling

Övriga frågor

Frågor om symptom

Symptomen för covid-19 kan skilja sig mellan personer men påminner om förkylning eller influensa. De vanligaste symptomen är feber och torrhosta. Många blir också trötta och får andningsbesvär. Andra symptom som förekommer är både led- och muskelvärk, halsont och huvudvärk samt illamående. Besvären är för de flesta milda och går över av sig själva. En del får mer allvarliga besvär med kraftiga andningssvårigheter. Lunginflammation är ovanligt men drabbar framförallt äldre och vissa andra riskgrupper.

Stanna hemma och behandla symptomen som vid en vanlig influensa med febernedsättande, vätska och vila. Använd symptomkollen ‒ där får du råd om när du ska söka digital vård, fysisk vård, eller om det räcker med egenvård.

Det finns ingen rekommendation att personer i yrkesför ålder ska sluta jobba om deras partners tillhör en riskgrupp, mer än att iaktta extra försiktighet. Därför bör du iaktta skärpta hygienrutiner, jobba hemifrån om möjligt samt undvika folksamlingar. Håll även avstånd i kollektivtrafiken och om du kan, på jobbet.

Det går att bära på viruset och vara symtomfri. Troligen är virusmängden låg i dessa fall och därför mindre smittsamt. Ny data lär oss mer hela tiden i just denna fråga.

Endast den med symptom behöver stanna hemma. Oavsett om det är covid-19 eller en vanlig förkylning. Resterande familjemedlemmar behöver vara uppmärksamma på tidiga egna symptom. Vara extra noggranna med rengöring av dörrhandtag, mobiler, surfplattor och liknande. Om det är möjligt, håll en meters avstånd och var inte för länge tillsammans i samma rum.

Har du sjukdomssymptom som liknar de vid coronavirus, vanlig förkylning eller influensa ska du stanna hemma och minimera sociala kontakter, förutom de du bor med. Du ska också hålla dig hemma minst två dagar till efter du blivit frisk.

Har dina symptom förändrats snabbt eller om du får svåra andningsbesvär ska du kontakta vården för rådgivning. Detsamma gäller om febern inte går ner trots febernedsättande. Sök vård akut vid andnöd. Har dina symptom förändrats snabbt eller om du får svåra andningsbesvär ska du kontakta vården för rådgivning. Detsamma gäller om febern inte går ner trots febernedsättande. Sök vård akut vid andnöd.

Vid misstänkt covid-19 har den smittade personen oftast symptom upp till två veckor, vid lindriga fall. Fortsätter barnet hosta efter det, kan det bero på en annan infektion. Den allmänna rekommendationen som gäller för alla just nu är att vänta med att gå tillbaka till förskola, skola och jobb tills hen är symptomfri i två dagar.

Se till att du har bra medicinering inför pollensäsongen. Är din behandling för allergi och allergisk astma under kontroll slipper du oroa dig i onödan. Symptom vid pollenallergi och covid-19 kan likna varandra, men det finns många olikheter. Till exempel ger allergi inte feber och muskelvärk.

Frågor om smitta

Coronaviruset sprids via de droppar som hostningar och nysningar avger ‒ det kallas droppsmitta. Smittspridning kan ske om du har nära kontakt med människor som är smittade men troligen också via ytor och objekt en kort tid efter att en person vidrört ett handtag. Det senare ger ingen stor smittspridning och viruset dör av desinfektionsmedel.

Vid alla typer av luftvägsinfektion är smittorisken en glidande skala från liten, vid avsaknad av symptom till stor, vid tydliga luftvägssymptom som nysningar och hosta. Därför skulle du kunna vara smittsam i ett tidigt skede, där du inte har utvecklat symptom eller vid tidiga symptom som huvudvärk, vilket sedan kan utvecklas till feber och så småningom hosta. Smittorisken är befintlig men extremt låg ju tidigare du är i sjukdomsprocessen. Teoretiskt sett skulle en mycket tät fysisk kontakt krävas. Fortsätt därför att hålla fysisk distans och tvätta händerna noggrant och regelbundet.

Nej, du kan inte testa dig för säkerhets skull.

De coronavirus som ger vanliga förkylningar går att få flera gånger. För covid-19 finns det fortfarande mer att lära när det kommer till immunitet. Troligen får du en viss immunitet mot det nya viruset men vi vet ännu inte hur långvarig den blir.

Barn och nyfödda kan smittas. Barn verkar dock får lindriga symptom. Än så länge finns ingen information om varför de får ett mildare sjukdomsförlopp.

Inte i nuläget. Denna typ av test utvecklas och behöver först studeras i vissa grupper för att se om de är tillförlitliga.

Nej, du behöver inte vara orolig. Du behöver dock följa de råd och rekommendationer som finns för alla just nu i syfte att minska smittspridningen.

Hjälp till praktiskt utanför hemmet med ärenden och inköp. Håll tät kontakt genom telefon eller dator. Håll ut ‒ det är en oviss period just nu. Rekommendationen är mycket tydlig när det kommer till äldre och riskgrupper ‒ undvik fysisk träff.

Det är en resursfråga. Vården prioriterar att testa dem som tillhör en riskgrupp samt de som är i behov av sjukhusvård.

En person med milda symptom beräknas vara frisk efter två veckor. En person med mer allvarlig sjukdom tillfrisknar efter tre till sex veckor.

Ja, covid-19 är mer smittsamt än en förkylning då vi inte har någon immunitet i befolkningen mot det här viruset. Däremot behöver infektionen inte bli mer allvarlig än en förkylning.

Du smittar så länge du har sjukdomssymptom och ytterligare två dagar.

I början av ett nytt sjukdomsutbrott kan det vara svårt att dra generella slutsatser, därför är alla beräkningar preliminära. Dödligheten varierar också mellan olika länder.

Det finns en skillnad mellan vanligt munskydd och den ansiktsmask som används av legitimerad vårdpersonal. Munskyddet kan eventuellt hindra den som är smittad från att smitta andra. Däremot är det inte ett skydd från att bli smittad. Ansiktsmask som legitimerad vårdpersonal använder ska tillsammans med annan skyddsutrustning ge dem ett fullgott skydd vid karantänvård.

Frågor om behandling

Läkemedelsverket avråder inte från att använda ibuprofen vid covid-19, eftersom vetenskapligt stöd saknas för en sådan inrådan. Varken ibuprofen eller andra värk- och febernedsättande läkemedel påverkar sjukdomsförloppet. Som vanligt gäller att äldre, sköra personer samt personer med vissa kroniska sjukdomar ska undvika NSAID, den grupp av läkemedel som ibuprofen tillhör. Följ alltid rekommendationerna som står i produktinformationen eller fråga din läkare om du behöver klarhet. Under rådande omständigheter behöver du vara uppmärksam på hur symptomen förändras om du använder febernedsättande läkemedel. Fortsätt stanna hemma, även om febern tillfälligt minskar.

All virusbehandling har som avsikt att lindra symptom i första hand och hindra vidare spridning. Milda symptom behandlas med vila i hemmet och eventuellt febernedsättande. Mer allvarliga andningsbesvär behandlas medicinskt på sjukhus.

Nej, det finns inte något vaccin än, men det pågår ett intensivt utvecklingsarbete. Att ta fram ett säkert och effektivt vaccin är en lång process. Även om det är prioriterat av WHO så kan det ta över ett år.

Samma produkter som du använder för att lindra en vanlig förkylning eller influensa. Febernedsättande och eventuellt något för näsans slemhinnor (nässpray/näsdroppar).

Övriga frågor

Varje region har sina rutiner för undersökning och provtagning. Kontakta vården för konsultation och mer information om hur det går till i just din region. Allmän provtagning görs inte längre.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rekommenderar att alltid ha beredskap för de grundläggande behoven av vatten, mat, värme och kommunikation.

Det finns inte några studier som tyder på att särskilda kosttillskott skulle hjälpa vid covid-19. Däremot är det alltid bra att äta näringsrikt och allsidigt och göra sitt bästa för att hålla sig frisk.

Majoriteten av de som insjuknat blir helt friska. De som fått intensivvård och sedan blivit friska skulle kunna få kvarvarande besvär från lungorna.

Det finns inte några belägg för det.

Det finns inga belägg för det.

Nej, du räknas inte till riskgruppen

Den allmänna rekommendationen är att du ska vara symptomfri i minst två dagar. Nu har karensdagen tagits bort tillfälligt och du kan sjukskriva dig själv eller vabba i 14 dagar vid behov.

Majoriteten blir helt frisk. De som behandlats inom intensivvården skulle kunna få kvarvarande besvär från lungorna.

Saknar du en fråga som du vill ha svar på? Mejla oss på covid19-faq@kry.se. Här kan vi inte ge individuella råd om symptom eller om du ska söka vård. För den typen av frågor rekommenderar vi i stället att använda vår app.

Granskare: Annette Alaeus, specialist i infektionsmedicin

Så kan KRY hjälpa till

Undrar du om du behöver söka vård? Vi ger dig vägledning. Använd symptomkollen oavsett om du tror eller vet att du har covid-19. På KRY kan du inte få hjälp med provtagning för covid-19.

Känner du stark oro som gör det svårt att hantera vardagen på egen hand? Då kan du boka möte med en av våra psykologer.