Ladda ned Ladda ned

Vanliga frågor om covid-19

Vi får många frågor om coronaviruset, här har vi samlat svaren. Hittar du inte svar på din fråga? Hör av dig till oss och ställ frågan via vårt formulär. Tyvärr kan vi inte ge individuella råd om symptom på mail. Däremot kan du logga in i appen och kolla dina symptom med symptomkollen.

Visa alla frågor

Frågor om symptom

Frågor om smitta

Frågor om behandling

Frågor om antikroppstest

Övriga frågor

Frågor om symptom

Symptomen för covid-19 kan skilja sig mellan personer men påminner om förkylning eller influensa. De vanligaste symptomen är feber och torrhosta. Många blir också trötta och får andningsbesvär. Andra symptom som förekommer är både led- och muskelvärk, halsont och huvudvärk samt illamående och diarré. En del får också försämrat lukt- och smaksinnet. Även hudutslag förekommer. Besvären är för de flesta milda och går över av sig själva, men det finns en del personer som har symptom av varierande typ i flera veckor. En del får mer allvarliga besvär med kraftiga andningssvårigheter. Lunginflammation är ovanligt men drabbar framförallt äldre och vissa andra riskgrupper.

För att veta om du är sjuk i covid-19 så behöver du göra ett så kallat PCR-test. Ett PCR-test undersöker slemhinnorna i näsa och svalg under pågående infektion. Det kan ge svar på om du har blivit smittad av det nya coronaviruset. Läs mer om hur testning går till.

Det finns för närvarande inte någon rekommendation om att personer som kan jobba ska sluta jobba, ens om deras partners tillhör en riskgrupp. Var extra försiktig och fortsätt med skärpta hygienrutiner. Jobba hemifrån om det är möjligt och undvik folksamlingar. Håll avstånd i kollektivtrafiken och om du kan, på jobbet.

Ja, det går att bära på viruset och vara symtomfri. Troligen är virusmängden låg i dessa fall och därför mindre smittsamt.

Endast den med sjukdomssymptom behöver stanna hemma och isolera sig. Helst i eget rum. Resterande familjemedlemmar behöver vara uppmärksamma på egna tidiga symptom. Vara extra noggranna med rengöring av händer, dörrhandtag, mobiler, surfplattor och liknande. Om det är möjligt, håll avstånd till varandra och var inte för länge tillsammans i samma rum.

Har du sjukdomssymptom som liknar covid-19, vanlig förkylning eller influensa ska du stanna hemma och minimera alla sociala kontakter, förutom de du bor med, tills du är symptomfri och känner dig frisk. Under pågående sjukdom kan du göra ett PCR-test för att få reda på om du har covid-19. Logga in på 1177 för att beställa ditt PCR-test.

Har dina symptom förändrats snabbt eller om du får svåra andningsbesvär ska du kontakta vården för rådgivning. Detsamma gäller om febern inte går ner trots febernedsättande. Sök vård akut vid andnöd. Har dina symptom förändrats snabbt eller om du får svåra andningsbesvär ska du kontakta vården för rådgivning. Detsamma gäller om febern inte går ner trots febernedsättande. Sök vård akut vid andnöd.

Det är vanligt att ha kvar torrhosta efter en luftvägsinfektion, det kan du ha länge men utan att vara smittsam. Om det var över sju dagar sedan ni insjuknade och ni har varit fria från övriga symptom i minst två dagar, bedöms inte kvarvarande hosta som smittspridande.

Är din behandling för allergi och allergisk astma under kontroll slipper du oroa dig i onödan. Symptom vid pollenallergi och covid-19 kan likna varandra, men det finns många olikheter. Till exempel ger allergi inte feber och muskelvärk.

Frågor om smitta

Coronaviruset sprids via de droppar som hostningar och nysningar avger ‒ det kallas droppsmitta. Smittspridning kan ske om du har nära kontakt med människor som är smittade men troligen också via ytor och objekt en kort tid efter att en person vidrört ett handtag. Det senare ger ingen stor smittspridning och viruset dör av desinfektionsmedel.

Vid alla typer av luftvägsinfektion är smittorisken en glidande skala från liten, vid avsaknad av symptom till stor, vid tydliga luftvägssymptom som nysningar och hosta. Därför skulle du kunna vara smittsam i ett tidigt skede, där du inte har utvecklat symptom eller vid tidiga symptom som huvudvärk, vilket sedan kan utvecklas till feber och så småningom hosta. Teoretiskt sett skulle en mycket tät fysisk kontakt krävas ju mindre symptom du har. Fortsätt därför att hålla fysisk distans och tvätta händerna noggrant och regelbundet.

De coronavirus som ger vanliga förkylningar går att få flera gånger. Kunskapen om immunitet och dess omfattning efter genomgången covid-19-infektion är ännu begränsad men under utveckling. Det går ännu inte inte att uppskatta hur varaktig immuniteten blir.

Barn och nyfödda kan smittas. Barn verkar dock får lindriga symptom.

Ja, det finns tester för att se om du har haft en covid-19-infektion, så kallade antikroppstest. Läs mer om hur testning går till.

Nej, du behöver inte vara orolig. Du behöver dock följa de råd och rekommendationer som finns för alla just nu i syfte att minska smittspridningen.

Hjälp till praktiskt utanför hemmet med ärenden och inköp. Håll tät kontakt genom telefon eller dator. Håll ut ‒ det är en oviss period just nu. Rekommendationen är mycket tydlig när det kommer till äldre och riskgrupper ‒ undvik fysisk träff inomhus, men träffas gärna utomhus om ni är friska och kan hålla en armlängds avstånd.

En person med milda symptom beräknas vara frisk efter två veckor. En person med mer allvarlig sjukdom tillfrisknar efter tre till sex veckor.

Ja, just nu verkar covid-19 mer smittsamt än en vanlig förkylning eftersom det inte finns någon immunitet i befolkningen. Däremot behöver inte infektionen bli mer allvarlig än en förkylning.

Har du konstaterad covid-19 ska du vara isolerad i minst sju dagar efter insjuknandet samt ha varit feberfri i två dagar för att räknas som smittfri.

Det är svårt att ange dödlighet eftersom alla beräkningar är preliminära på grund av att sjukdomsutbrottet i covid-19 fortfarande är relativt nytt. Det finns dock erfarenhet och studier nu som visar att dödligheten är mycket låg utanför riskgrupper och hos barn/ungdomar och yngre vuxna. Det är framför allt de sköra och riktigt gamla som har drabbats värst.

Munskydd är inte en rekommendation för allmänheten i Sverige, till skillnad från många andra länder i världen. Men det kan bli aktuellt i vissa situationer eftersom frågan utreds av FHM. Från ett smittskyddsperspektiv är det mer effektivt att hålla fysiskt avstånd, tvätta händerna ofta och stanna hemma vid sjukdom. Det finns dessutom en skillnad mellan vanligt munskydd och den typ av ansiktsmask som används av legitimerad vårdpersonal. Munskyddet kan eventuellt hindra den som är smittad från att smitta andra på nära håll. Däremot har du inte ett skydd från att kunna bli smittad om du bär munskydd. Ansiktsmask som legitimerad vårdpersonal använder ska tillsammans med annan skyddsutrustning ge dem ett fullgott skydd vid karantänvård.

Frågor om behandling

Läkemedelsverket avråder inte från att använda ibuprofen vid covid-19, eftersom vetenskapligt stöd saknas för en sådan inrådan. Varken ibuprofen eller andra värk- och febernedsättande läkemedel påverkar sjukdomsförloppet. Som vanligt gäller att äldre, sköra personer samt personer med vissa kroniska sjukdomar ska undvika NSAID, den grupp av läkemedel som ibuprofen tillhör. Följ alltid rekommendationerna som står i produktinformationen eller fråga din läkare om du behöver klarhet. Under rådande omständigheter behöver du vara uppmärksam på hur symptomen förändras om du använder febernedsättande läkemedel. Fortsätt stanna hemma, även om febern tillfälligt minskar.

All virusbehandling har som avsikt att lindra symptom i första hand och hindra vidare spridning. Milda symptom behandlas med vila i hemmet och eventuellt febernedsättande. Mer allvarliga andningsbesvär behandlas medicinskt på sjukhus.

Nej, det finns inte något vaccin än, men det pågår ett intensivt utvecklingsarbete. Att ta fram ett säkert och effektivt vaccin är en lång process. Även om det är prioriterat av WHO så kan det ta över ett år.

Samma produkter som du använder för att lindra en vanlig förkylning eller influensa. Febernedsättande och eventuellt något för näsans slemhinnor (nässpray/näsdroppar).

Frågor om antikroppstest

Du som vill testa dig för antikroppar får börja med att svara på några frågor i appen. Därefter får du en remiss till den provtagningsplats som är närmast dig. Remissen skickas till din inkorg.

I Skåne kan du beställa ett antikroppstest via vår webbsida eller via appen. Du får svara på några frågor och sedan skickas en remiss till dig. Boka därefter en tid på den provtagningsplats som passar dig.

Provresultatet skickas till appen och resultatet kommer vanligtvis inom en vecka men det kan ta upp till 10 dagar. Har du inte appen får du ett sms med en länk som leder till ditt provsvar. Om du vill diskutera ditt resultat går det bra att boka ett uppföljande möte.

All information kring hur du testar dig via 1177.se hittar du på deras webbplats.

Du kan testa dig i någon av följande städer:

Det finns flera provtagningsenheter i varje stad. Vi försöker boka in dig på den provtagningsplats som ligger närmast din bostad, men ibland är det fullt och då väljer vi en annan plats. Du kan tyvärr inte gå till vilken provtagningsplats du vill eftersom det finns ett begränsat antal tider per dag för att undvika trängsel.

Testet kostar 495 kronor om du bokar testet via Krys app. Om du bor i Stockholm kan du boka ett kostnadsfritt test via 1177.se och välja att testa dig i Krys lokaler.

I Region Skåne kostar ett antikroppstest 200 kronor.
I Region Sörmland kostar ett antikroppstest 200 kronor.

Frikort gäller inte.

Efterfrågan på testning i Region Stockholm är i dagsläget väldigt hög och många provtagningsenheter blir snabbt fullbokade. Vi på Kry vill kunna tillhandahålla snabb och säker antikroppstestning för de som är i behov av det.

Testet är ett så kallat serologiskt test som kan visa om du har antikroppar mot coronaviruset. Testet analyseras på laboratorium enligt metoden ELISA och är inget snabbtest som du kan göra hemma. Läs mer om testmetoden här.

Vi samarbetar med olika laboratorium i olika städer. Alla tester som vi använder är CE-märkta och mäter IgG-antikroppar. De laboratorium som KRY samarbetar med uppfyller samtliga Folkhälsomyndighetens kvalitetskrav.

Unilabs: använder Abbotts plattform.
Synlab: använder Abbotts plattform.
Karolinska Universitetslaboratoriet: använder Roche plattform.

Testet tas av vårdpersonal genom ett stick i armvecket. Det kallas för venös provtagning.

Ja. Du kan däremot inte ha en pågående, eller nyligen avslutad, infektion om du vill testa dig för antikroppar.

Åldersgränsen för antikroppstestning varierar beroende på vilken region du är folkbokförd i.

Region Stockholm: över 15 år.

Region Skåne: över 18 år.

Region Sörmland: över 18 år.

Övriga regioner: över 16 år.

Våra tester har en specificitet på över 99 procent och en sensitivitet på över 98 procent. Träffsäkerheten beror på hur lång tid det har gått sedan du fick de första symptomen. Därför är det viktigt att vänta minst två veckor från det att du tillfrisknat och varit symptomfri tills att du testar dig. Läs mer här för information om respektive test:

Unilabs – Abbotts plattform
Synlab – Abbots plattform

Analysen är plattformsbaserad och utförs med ELISA-metoden som är den säkraste testmetoden på marknaden just nu.

Det kan vara aktuellt att ta ett nytt prov om resultatet är negativt och du har haft tydliga symptom på covid-19.

Resultatet visar om du har IgG-antikroppar mot coronaviruset eller inte.

Ett positiv provsvar innebär att man har en minskad risk att föra vidare smittan och därmed att du har möjlighet att träffa vänner och släkt om du fortsätter följa generella rekommendationer, enligt Folkhälsomyndigheten. Här kan du läsa mer.

Detta kan dock komma att ändras när vi lär oss mer om sjukdomen och hur vi ska tolka resultatet av antikroppar.

Kry ger medicinska rekommendationer utifrån Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer. Dessa är:

  • Du som är över 70 år ska begränsa dina nära kontakter.
  • Du som har symptom ska stanna hemma även om symptomen är milda.
  • Tvätta händerna ofta och noga.
  • Håll avstånd.

Har du påvisade antikroppar är det nu tillåtet att träffa människor som tillhör en riskgrupp.

Du som har fått ett provsvar kan boka ett återbesök för att ställa eventuella frågor om ditt resultat. Vid fler frågor om testet är du välkommen att ringa vår support på 08-22 77 07.

I nuläget kan vi inte utfärda reseintyg på varken svenska eller engelska. Vi kan inte heller garantera att ditt testresultat kommer att godkännas vid resa.

Ja, det är CE-märkt.

Övriga frågor

Hög ålder, kroniska lungsjukdomar, allvarliga hjärt- kärlsjukdomar, cancer, metabola syndromet (diabetes typ 2, högt blodtryck, central fetma). För mer utförlig information om varje enskild grupp ‒ läs mer här.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rekommenderar att alltid ha beredskap för de grundläggande behoven av vatten, mat, värme och kommunikation.

Det finns inte några kontrollerade studier som tyder på att särskilda kosttillskott skulle hjälpa vid covid-19. Såväl vitamin D och C-vitamin är enligt vissa forskare viktiga för att upprätthålla ett bra immunförsvar. Dock går åsikterna isär kring nödvändigheten att ta det som tillskott eller om det räcker med en näringsrik och allsidig kost.

Majoriteten av de som insjuknat blir helt friska. De som fått intensivvård och sedan blivit friska skulle kunna få kvarvarande besvär från lungorna. Patienter som har fått intensivvård under en längre tid kan behöva såväl rehabilitering som andra insatser för att återfå full funktion och återgå till sitt vanliga liv igen.

Har du andra frågor om coronaviruset ‒ hör av dig.

Hör gärna av dig via vårt formulär om du inte funnit svar på dina medicinska frågor. Via formuläret kan vi inte ge medicinska bedömningar eller patientspecifika behandlingsråd.

Granskare: Annette Alaeus, specialist i infektionsmedicin

Så kan Kry hjälpa till

Undrar du om du behöver söka vård? Vi ger dig vägledning. Nu kan du testa dig för covid-19 genom Kry.

Känner du stark oro i samband med coronaviruset som gör det svårt att hantera vardagen på egen hand? Då kan du boka möte med en av våra psykologer.