Ladda ned Ladda ned
Senast uppdaterad: 2020-11-23

Vanliga frågor om covid-19

Vi får många frågor om coronaviruset, här har vi samlat svaren. Allt vi gör är baserat på forskning och medicinskt granskat. Har du symptom och känner dig orolig? Använd vår symptomkoll här under.

Visa alla frågor

Frågor om symptom

Frågor om smitta

Frågor om behandling

Frågor om antikroppstest

Övriga frågor

Frågor om symptom

Symptomen för covid-19 kan skilja sig mellan personer men påminner om förkylning eller influensa. De vanligaste symptomen är feber och torrhosta. Många blir också trötta och får andningsbesvär. Andra symptom som förekommer är både led- och muskelvärk, halsont och huvudvärk samt illamående och diarré. En del får också försämrat lukt- och smaksinnet. Även hudutslag förekommer. Besvären är för de flesta milda och går över av sig själva, men det finns en del personer som har symptom av varierande typ i flera veckor. En del får mer allvarliga besvär med kraftiga andningssvårigheter. Lunginflammation är ovanligt men drabbar framförallt äldre och vissa andra riskgrupper.

För att veta om du är sjuk i covid-19 så behöver du göra ett så kallat PCR-test. Ett PCR-test undersöker slemhinnorna i näsa och svalg under pågående infektion. Det kan ge svar på om du har blivit smittad av det nya coronaviruset. Läs mer om hur testning går till.

Det finns för närvarande inte någon rekommendation om att personer som kan jobba ska sluta jobba, ens om deras partners tillhör en riskgrupp. Var extra försiktig och fortsätt med skärpta hygienrutiner. Jobba hemifrån om det är möjligt och undvik folksamlingar. Håll avstånd i kollektivtrafiken och om du kan, på jobbet.

Ja, det går att bära på viruset och vara symtomfri. Troligen är virusmängden låg i dessa fall och därför mindre smittsamt.

Har en vuxen familjemedlem konstaterad covid-19-infektion ska de andra vuxna i samma hushåll också stanna hemma i sju dagar från provtagningstillfället. Om övriga vuxna familjemedlemmar inte utvecklar symptom så finns en rekommendation om provtagning efter fem dagar. Undantag gäller för den som har gjort ett positivt antikroppstest inom de senaste sex månaderna. Barn ska fortsätta gå till förskola och grundskola

Har du sjukdomssymptom som liknar covid-19, vanlig förkylning eller influensa ska du stanna hemma och minimera alla sociala kontakter, förutom de du bor med, tills du är symptomfri och känner dig frisk. Under pågående sjukdom kan du göra ett PCR-test för att få reda på om du har covid-19. Logga in på 1177 för att beställa ditt PCR-test.

Har dina symptom förändrats snabbt eller om du får svåra andningsbesvär ska du kontakta vården för rådgivning. Detsamma gäller om febern inte går ner trots febernedsättande. Sök vård akut vid andnöd.

Det är vanligt att ha kvar torrhosta efter en luftvägsinfektion, det kan du ha länge men utan att vara smittsam. Om det var över sju dagar sedan ni insjuknade och ni har varit fria från övriga symptom i minst två dagar, bedöms inte kvarvarande hosta som smittspridande.

Är din behandling för allergi och allergisk astma under kontroll slipper du oroa dig i onödan. Symptom vid pollenallergi och covid-19 kan likna varandra, men det finns många olikheter. Till exempel ger allergi inte feber och muskelvärk.

De vanligaste symptomen på covid-19 är feber och torrhosta. Torrhosta innebär att du oftast inte hostar upp något, men hostan kan reta och göra “ont i bröstet” hos en del. Rethosta kan ibland dröja sig kvar i flera veckor, även fast du mår bra i övrigt.

Ja. Symptomen på covid-19 varierar från person till person. Vissa har kortvarig feber eller så lite feber att de knappt märker det. Inklusive några som inte har feber överhuvudtaget.

Frågor om smitta

Coronaviruset sprids via de droppar som hostningar och nysningar avger ‒ det kallas droppsmitta. Om man andas kraftigt i samband med träningspass eller pratar högt samt sjunger så kan smitta också ske via dessa droppar som utandas. Smittspridning kan ske om du har nära kontakt med människor som är smittade men troligen också via ytor och objekt en kort tid efter att en person vidrört ett handtag. Det senare ger ingen stor smittspridning och viruset dör av desinfektionsmedel.

Vid alla typer av luftvägsinfektion är smittorisken en glidande skala från liten, vid avsaknad av symptom till stor, vid tydliga luftvägssymptom som nysningar och hosta. Därför skulle du kunna vara smittsam i ett tidigt skede, där du inte har utvecklat symptom eller vid tidiga symptom som huvudvärk, vilket sedan kan utvecklas till feber och så småningom hosta. Teoretiskt sett skulle en mycket tät fysisk kontakt krävas ju mindre symptom du har. Fortsätt därför att hålla fysisk distans och tvätta händerna noggrant och regelbundet.

De coronavirus som ger vanliga förkylningar går att få flera gånger. Kunskapen om immunitet och dess omfattning efter genomgången covid-19-infektion är ännu begränsad men under utveckling. Det går ännu inte inte att uppskatta hur varaktig immuniteten blir. Om man har antikroppar efter genomgången infektion är det troligt att immuniteten varar i alla fall 6 månader enligt aktuell forskning.

Barn och nyfödda kan smittas. Barn verkar dock får lindriga symptom.

Ja, det finns tester för att se om du har haft en covid-19-infektion, så kallade antikroppstest. Läs mer om hur testning går till.

Nej, du behöver inte vara orolig. De flesta yngre får milda symptom eller inga alls. Däremot är det extra viktigt att tonåringar och unga vuxna bidrar att hålla hålla smittspridningen nere genom följa de allmänna rekommendationerna, så att riskgrupper inte drabbas.

Alla i samhället ska, enligt uppdaterade rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och regeringen, förhålla sig på samma sätt till de restriktioner och rekommendationer som finns ‒ oavsett ålder och riskgrupp. Ett viktigt bidrag till dina föräldrars hälsa är att bryta deras eventuella isolering på ett ansvarsfullt sätt och i dialog med dem. Fortsätt gärna att ses utomhus, så länge vädret tillåter. Inomhus kan ni ses om du är frisk ‒ håll fortfarande minst en armlängds avstånd och kom ihåg hygienrutinerna. Fortsätt hjälpa dina föräldrar med ärenden utanför hemmet, och se till att dina föräldrar kommer på de eventuella läkar- och tandläkarbesök som är planerade.

En person med milda symptom beräknas vara frisk efter två veckor. En person med mer allvarlig sjukdom tillfrisknar efter tre till sex veckor. Om man har legat på sjukhus och särskilt om man behövt syrgas eller intensivvård kan rehabiliteringen vara betydligt längre

Ja, just nu verkar covid-19 mer smittsamt än en vanlig förkylning eftersom det inte finns någon immunitet i befolkningen. Däremot behöver inte infektionen bli mer allvarlig än en förkylning.

Har du konstaterad covid-19 ska du vara isolerad i minst sju dagar efter insjuknandet samt ha varit feberfri i två dagar för att räknas som smittfri.

Det är svårt att ange dödlighet eftersom alla beräkningar är preliminära på grund av att sjukdomsutbrottet i covid-19 fortfarande är relativt nytt. Det finns dock erfarenhet och studier nu som visar att dödligheten är mycket låg utanför riskgrupper och hos barn/ungdomar och yngre vuxna. Det är framför allt de sköra och riktigt gamla som har drabbats värst.

Munskydd är inte en rekommendation för allmänheten i Sverige, till skillnad från många andra länder i världen. Men det kan bli aktuellt i vissa situationer eftersom frågan utreds av FHM. Från ett smittskyddsperspektiv är det mer effektivt att hålla fysiskt avstånd, tvätta händerna ofta och stanna hemma vid sjukdom. Det finns dessutom en skillnad mellan vanligt munskydd och den typ av ansiktsmask som används av legitimerad vårdpersonal. Munskyddet kan eventuellt hindra den som är smittad från att smitta andra på nära håll. Däremot har du inte ett säkert skydd från att kunna bli smittad av andra om du bär munskydd. Ansiktsmask som legitimerad vårdpersonal använder ska tillsammans med annan skyddsutrustning ge dem ett fullgott skydd vid karantänvård.

Hur länge man är sjuk i covid-19 varierar från person till person. En del känner endast av lättare förkylningssymptom, medan andra kan behöva vårdas på sjukhus. Har du konstaterad covid-19 ska du vara isolerad i minst sju dagar efter insjuknandet samt ha varit feberfri i två dagar eller känna ett förbättrat allmäntillstånd för att räknas som smittfri.

Även om du har utvecklat antikroppar ska du förhålla dig till de allmänna rekommendationerna som gäller. Det är inte fastställt hur länge du är skyddad eller hur starkt skyddet är.

Covid-19 kan smitta från personer både med och utan symptom. Utifrån den forskning som finns för tillfället är bedömningen att smittspridningen från personer utan symptom står för en liten andel jämfört med smittspridningen från personer med symptom. Däremot bör du alltid följa de allmänna rekommendationerna som gäller – oavsett om du har symptom eller inte.

Frågor om behandling

Läkemedelsverket avråder inte från att använda ibuprofen vid covid-19, eftersom vetenskapligt stöd saknas för en sådan inrådan. Varken ibuprofen eller andra värk- och febernedsättande läkemedel påverkar sjukdomsförloppet. Som vanligt gäller att äldre, sköra personer samt personer med vissa kroniska sjukdomar ska undvika NSAID, den grupp av läkemedel som ibuprofen tillhör. Följ alltid rekommendationerna som står i produktinformationen eller fråga din läkare om du behöver klarhet. Under rådande omständigheter behöver du vara uppmärksam på hur symptomen förändras om du använder febernedsättande läkemedel. Fortsätt stanna hemma, även om febern tillfälligt minskar.

All virusbehandling har som avsikt att lindra symptom i första hand och hindra vidare spridning. Milda symptom behandlas med vila i hemmet och eventuellt febernedsättande. Mer allvarliga andningsbesvär eller andra allvarliga symptom behandlas medicinskt på sjukhus.

Nej, det finns inte något vaccin än, men det pågår ett intensivt utvecklingsarbete. Att ta fram ett säkert och effektivt vaccin är en lång process. Flera vaccinkandidater är lovande, men mera besked kommer runt årsskiftet.

Samma produkter som du använder för att lindra en vanlig förkylning eller influensa. Febernedsättande och eventuellt något för näsans slemhinnor (nässpray/näsdroppar).

Frågor om antikroppstest

Du som vill testa dig för antikroppar får börja med att svara på några frågor i appen. Därefter får du en remiss till den provtagningsplats som är närmast dig. Remissen skickas till din inkorg.

Provresultatet skickas till appen och resultatet kommer vanligtvis inom en vecka men det kan ta upp till 10 dagar. Har du inte appen får du ett sms med en länk som leder till ditt provsvar. Om du vill diskutera ditt resultat går det bra att boka ett uppföljande möte.

All information kring hur du testar dig via 1177.se hittar du på deras webbplats.

Du kan testa dig i någon av följande städer:

 • Stockholm
 • Eskilstuna
 • Norrköping
 • Nyköping
 • Katrineholm
 • Uppsala
 • Linköping
 • Södertälje
 • Lidköping
 • Falköping
 • Göteborg

Det finns flera provtagningsenheter i varje stad. Vi försöker boka in dig på den provtagningsplats som ligger närmast din bostad, men ibland är det fullt och då väljer vi en annan plats. Du kan tyvärr inte gå till vilken provtagningsplats du vill eftersom det finns ett begränsat antal tider per dag för att undvika trängsel.

Testet kostar 495 kronor om du bokar testet via Krys app.

I Region Sörmland kostar ett antikroppstest 200 kronor.

Frikort gäller inte.

Efterfrågan på testning i Region Stockholm är i dagsläget väldigt hög och många provtagningsenheter blir snabbt fullbokade. Vi på Kry vill kunna tillhandahålla snabb och säker antikroppstestning för de som är i behov av det.

Testet är ett så kallat serologiskt test som kan visa om du har antikroppar mot coronaviruset. Testet analyseras på laboratorium enligt metoden ELISA och är inget snabbtest som du kan göra hemma. Läs mer om testmetoden här.

Vi samarbetar med olika laboratorium i olika städer. Alla tester som vi använder är CE-märkta och mäter IgG-antikroppar. De laboratorium som Kry samarbetar med uppfyller samtliga Folkhälsomyndighetens kvalitetskrav.

Unilabs: använder Abbotts plattform.
Synlab: använder Abbotts plattform.
Karolinska Universitetslaboratoriet: använder Roche plattform.

Testet tas av vårdpersonal genom ett stick i armvecket. Det kallas för venös provtagning.

Ja. Du kan däremot inte ha en pågående, eller nyligen avslutad, infektion om du vill testa dig för antikroppar.

Åldersgränsen för antikroppstestning varierar beroende på vilken region du är folkbokförd i.

Region Stockholm: över 16 år.

Region Sörmland: över 18 år.

Övriga regioner: över 16 år.

Våra tester har en specificitet på över 99 procent och en sensitivitet på över 98 procent. Träffsäkerheten beror på hur lång tid det har gått sedan du fick de första symptomen. Därför är det viktigt att vänta minst två veckor från det att du tillfrisknat och varit symptomfri tills att du testar dig. Läs mer här för information om respektive test:

Unilabs – Abbotts plattform
Synlab – Abbots plattform

Analysen är plattformsbaserad och utförs med ELISA-metoden som är den säkraste testmetoden på marknaden just nu.

Det kan vara aktuellt att ta ett nytt prov om resultatet är negativt och du har haft tydliga symptom på covid-19.

Resultatet visar om du har IgG-antikroppar mot coronaviruset eller inte.

Ett positiv provsvar innebär att man har en minskad risk att föra vidare smittan och därmed att du har möjlighet att träffa vänner och släkt om du fortsätter följa generella rekommendationer, enligt Folkhälsomyndigheten. Här kan du läsa mer.

Detta kan dock komma att ändras när vi lär oss mer om sjukdomen och hur vi ska tolka resultatet av antikroppar.

Kry ger medicinska rekommendationer utifrån Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer. Dessa är:

 • Du som är över 70 år ska begränsa dina nära kontakter.
 • Du som har symptom ska stanna hemma även om symptomen är milda.
 • Tvätta händerna ofta och noga.
 • Håll avstånd.

Har du påvisade antikroppar är det nu tillåtet att träffa människor som tillhör en riskgrupp.

Du som har fått ett provsvar kan boka ett återbesök för att ställa eventuella frågor om ditt resultat. Vid fler frågor om testet är du välkommen att ringa vår support på 08-22 77 07.

I nuläget kan vi inte utfärda reseintyg på varken svenska eller engelska. Vi kan inte heller garantera att ditt testresultat kommer att godkännas vid resa.

Ja, det är CE-märkt.

Nej, i nuläget kan vi inte erbjuda PCR-tester för att visa om du har en pågående covid-19-infektion.

Ett PCR-test tas från bakre delen av näsan och/eller svalget, och ibland från saliv med hjälp av en provtagningspinne. Ett PCR-test påvisar om det finns ett aktivt virus i kroppen vid testtillfället, det vill säga om du är smittad av covid-19 när du testar dig.

Ett antikroppstest är ett blodprov som visar om du har antikroppar mot det nya coronaviruset. Antikroppar innebär att du har ett framtida skydd mot det nya coronaviruset. Det är inte klarlagt exakt hur länge du är skyddad om du har utvecklat antikroppar.

Övriga frågor

Hög ålder, kroniska lungsjukdomar, allvarliga hjärt- kärlsjukdomar, cancer, metabola syndromet (diabetes typ 2, högt blodtryck, central fetma). För mer utförlig information om varje enskild grupp ‒ läs mer här.

Det finns inte några kontrollerade studier som tyder på att särskilda kosttillskott skulle hjälpa vid covid-19. Såväl vitamin D och C-vitamin är enligt vissa forskare viktiga för att upprätthålla ett bra immunförsvar. Dock går åsikterna isär kring nödvändigheten att ta det som tillskott eller om det räcker med en näringsrik och allsidig kost.

Majoriteten av de som insjuknat blir helt friska. De som fått intensivvård och sedan blivit friska skulle kunna få kvarvarande besvär från lungorna. Patienter som har fått intensivvård under en längre tid kan behöva såväl rehabilitering som andra insatser för att återfå full funktion och återgå till sitt vanliga liv igen.

Under pågående sjukdom kan du göra ett PCR-test för att få reda på om du har covid-19.

Det är rekommenderat att hålla avstånd till varandra i samhället, minst en armslängd.

Vissa studier påstår att personer med blodgrupp 0 har mindre mottaglighet för det nya coronaviruset, men det går inte att säga säkert. Många studier kring genetiska faktorer pågår där blodgruppstillhörighet är en.

Så kan Kry hjälpa till

Undrar du om du behöver söka vård? Vi ger dig vägledning.

Känner du stark oro i samband med coronaviruset som gör det svårt att hantera vardagen på egen hand? Då kan du boka möte med en av våra psykologer.