Kry-logo
Ladda ned

Information till dig som har fått ett positivt provsvar för covid-19

Den här informationen gäller i Region Skåne.

Information till dig som har fått ett positivt provsvar för covid-19

Den här informationen gäller i Region Skåne.

Det är viktigt att du stannar hemma för att inte smitta andra när du har fått ett provsvar som visar att du har en pågående infektion av covid-19. Du måste också följa smittskyddslagen och göra en smittspårning. Att smittspåra innebär att du berättar för andra att du har covid-19. Du ska berätta för personer som du bor med och andra som du har träffat från 48 timmar innan du fick ditt första symptom.

Här kan du läsa mer om vad som gäller kring smittspårning för barn.

Börja med att läsa om vad du ska göra nu

Läs Region Skånes smittskyddsblad: Förhållningsregler för dig som har covid-19

Stanna hemma i minst sju dagar

Du ska vara hemma i minst sju dagar från att du fick symptom. Du ska också ha varit feberfri under två dygn och känna dig allmänt bättre. Då bedöms du inte längre vara smittsam.

Under den här tiden ska du göra så här:

 • Gå inte till skolan, jobbet eller annan sysselsättning.
 • Undvik att träffa andra personer än dem som du bor med.
 • Handla inte i butiker eller på apotek.
 • Res inte med allmänna transportmedel
 • Tvätta händerna ofta, använd en egen handduk och hosta i armvecket eller i en näsduk.
 • Om du behöver söka vård ska du berätta för vårdpersonalen att du har covid-19.

Du behöver inte ta nytt prov för att se om du är smittfri. Provet kan vara positivt under lång tid utan att du bedöms kunna smitta andra.

Tänk igenom vem du behöver berätta för

Tänk igenom vilka personer som du har varit i nära kontakt med under den period som du hittills har varit smittsam. Det gäller från och med 48 timmar innan du först kände dig sjuk och fick symptom på covid-19, till och med nu. Om du inte har några symptom ska du tänka 48 timmar från provtagningsdatumet.

De här personerna ska du berätta för:

 • personer som du bor med
 • vänner som du har träffat
 • andra personer som har varit hemma hos dig eller som du har besökt under den aktuella tiden
 • arbetskamrater som du har varit nära
 • vårdpersonal – om du har sökt vård och de inte redan känner till din covid-19-infektion.

Du behöver alltså kontakta alla som du har haft nära kontakt med. Med nära kontakt menas en person som du har träffat under minst 15 minuter inom 2 meters avstånd, detta gäller även utomhus.

Så här gör du en smittspårning

Den viktigaste delen i smittspårningen är att informera de personer som du kan ha smittat. Därför behöver du börja med smittspårningen direkt när du har fått ditt provsvar.

 1. Ring, sms:a eller mejla alla som du har varit i nära kontakt med och informera dem om att de kan ha blivit utsatta för smitta.

 2. Be personerna läsa följande information:

Information till personer som du bor med Texten finns på svenska och engelska.

Information till andra nära kontakter Informationen är på svenska.

 1. Meddela att personer du inte bor med bör testas om de får symptom inom 14 dagar från att ni träffades och informera dem om att de bör träffa så få personer som möjligt under denna period.

 2. Du som jobbar inom vård och omsorg ska smittspåras på ett speciellt sätt. Kontakta din chef och prata om det.

Om den du bor ihop med behöver smittbärarpenning ska hen ansöka om det på Försäkringskassans webbplats.

Förslag på hur du kan skriva

“Hej! Jag har precis fått reda på att jag har covid-19. Jag kontaktar dig som en del i smittspårningen. Eftersom vi nyligen har träffats är det möjligt att du har utsatts för smitta.

Du behöver därför läsa den här informationen: https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/smittskydd/corona/information-och-instruktioner-till-nara-kontakt-ej-hushallskontakt-till-fall-av-covid-19.pdf

Det är också viktigt att du testar dig om du har eller skulle få några symptom.”

Vi ringer dig inom 48 timmar

En person från Kry kommer att ringa dig och prata om smittspårning. Personen kommer att ställa frågor och kommer att hjälpa dig med smittspårningen.

Vi ringer inom 48 timmar från att du fick ditt provsvar. Vi ringer från dolt nummer mellan 08:00–19:00. Vi ringer även på helger.

Vi kan hjälpa dig att berätta för andra

Säg till personen från Kry som ringer om det finns personer som du inte själv vill eller kan berätta för. Då kan vi hjälpa dig att informera de personerna.

Du behöver ge oss vissa uppgifter för att vi ska kunna hjälpa dig. Det gäller följande uppgifter om personer som du tror att du kan ha smittat:

 • personens namn
 • personens telefonnummer
 • datum för när du kan ha smittat personen.

Du kan också ta hjälp av till exempel en chef, arbetsledare, lagledare, rektor eller motsvarande. Hen kan då hjälpa till med smittspårningen genom att förmedla informationen vidare.

Senast uppdaterad 2021-04-21