Kry-logo
Ladda ned

Information till dig som har fått ett positivt provsvar för covid-19

Den här informationen gäller i Region Stockholm.

Det är viktigt att du stannar hemma för att inte smitta andra när du har fått ett provsvar som visar att du har en pågående infektion av covid-19. Du måste också följa smittskyddslagen och göra en smittspårning. Att smittspåra innebär att du berättar för personer som du har träffat att du har covid-19.

Stanna hemma i minst sju dagar

Du ska vara hemma i minst sju dagar från att du fick symptom, samt tills du varit feberfri under två dygn och känner dig allmänt bättre. Då bedöms du inte längre vara smittsam. Det finns ingen anledning att ta nytt prov för att se om du är smittfri. Provet kan vara positivt lång tid utan att du bedöms vara smittsam.

Under den här tiden ska du göra så här:

 • Gå inte till skolan, jobbet eller annan sysselsättning.
 • Undvika att träffa andra personer än dem som du bor med.
 • Handla inte i butiker eller på apotek.
 • Res inte med allmänna transportmedel
 • Följ särskilda hygienrutiner: var noggrann med att tvätta händerna ofta, använd en egen handduk och hosta i armvecket eller i en näsduk.
 • Informera om att du är smittad om du söker vård.
 • Läs de förhållningsregler du måste följa enligt smittskyddslagen. Informationen finns översatt till tio olika språk. Välj språk genom att klicka på den gröna knappen som det står "svenska" på, i det övre högra hörnet på sidan som vi länkar till.

Så här gör du en smittspårning

Den viktigaste delen i smittspårningen är att informera de personer som du kan ha smittat. Därför behöver du börja med smittspårningen så fort du har fått ditt provsvar.

 1. Tänk igenom vilka personer som du har varit i nära kontakt med under den period som du hittills har varit smittsam. Det gäller alltså från och med 48 timmar innan du först kände dig sjuk och fick symptom på covid-19, till och med nu.

De här personerna behöver du berätta för:

 • personer som du bor med
 • vänner som du har träffat
 • personer som har varit hemma hos dig eller som du har besökt under den aktuella tiden
 • arbetskamrater som du har varit nära
 • vårdpersonal – om du har sökt vård och de inte redan känner till din covid-19-infektion.

Du behöver alltså kontakta alla som du har haft nära kontakt med. Med nära kontakt menas en person som du har träffat under minst 15 minuter inom 2 meters avstånd, detta gäller även utomhus.

 1. Ring, sms:a eller mejla alla som du har varit i nära kontakt med och informera dem om att de kan ha blivit utsatta för smitta.

 2. Be personerna läsa följande information: Information till dig som har haft kontakt med någon som har covid-19. Informationen är på svenska.

 3. Meddela att personer du inte bor med bör testas om de får symptom inom 14 dagar från att ni träffades och informera dem om att de bör träffa så få personer som möjligt under denna period.

 4. Om någon du bor med arbetar eller studerar på gymnasiet, högskola eller universitet ska den personen alltid arbeta eller studera hemifrån under minst 7 dagar. Barn ska också stanna hemma från förskola eller skola under 7 dagar. Även om den personen/personer du bor med inte har några symtom bör den/de beställa ett PCR-prov som blir utfört när cirka fem dagar gått efter det att personen som har covid-19 tog sitt prov. Man behöver beställa provet någon/några dagar innan det ska göras. Detta gäller den som är vuxen eller i gymnasieåldern. Beställer man ett prov måste man invänta svaret innan man går tillbaka till sin arbetsplats eller skola. Se Information till dig som haft kontakt med någon som har covid-19.

Om den du bor ihop med behöver smittbärarpenning så uppger du detta när Kry:s smittspårare ringer dig.

 1. Ta hjälp av någon annan om du har träffat personer som du kan ha utsatt för smitta, men som du av olika anledningar inte själv kan eller bör informera. Du kan ta hjälp av till exempel en chef, arbetsledare, lagledare, rektor eller motsvarande. Hen kan då hjälpa till med smittspårningen genom att förmedla informationen vidare. Be att hen tar del av följande information från Region Stockholm. Informationen är på svenska.

 2. En person från Kry kommer att ringa dig någon gång under de närmsta dagarna och kolla hur det har gått med smittspårningen, och hjälpa dig om du behöver det. För att smittspårningen ska vara godkänd enligt lag så behöver du svara när vårdgivaren ringer.

Förslag på hur du kan skriva

Hej! Jag har precis fått reda på att jag har covid-19. Jag kontaktar dig som en del i smittspårningen. Eftersom vi nyligen har träffats är det möjligt att du har utsatts för smitta. Du behöver därför läsa följande information på 1177.se/stockholm enligt rekommendation från Smittskydd Stockholm. Det är också viktigt att du testar dig om du har eller skulle få några symptom.

Jag vill inte berätta för min chef, arbetskamrater, skolan eller vänner. Hur gör jag?

Om du inte själv vill berätta för personer att du kan ha smittat dem kan Krys smittspårningsteam hjälpa dig. Berätta det för personen från Kry som ringer dig om smittspårningen.

Du behöver ge smittspårningsteamet vissa uppgifter för att de ska kunna hjälpa dig. Det gäller följande uppgifter om de personer som du tror att du kan ha smittat:

 • deras namn
 • deras telefonnummer
 • datum för när du kan ha smittat dem.

Senast uppdaterad 2021-03-15