BARN OCH FAMILJ

När börjar barn prata? – En guide till barns talutveckling

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry
Barns talutveckling är en spännande och viktig del av deras övergripande utveckling. För föräldrar är det naturligt att undra när barn börjar prata och vad som anses vara normalt. I denna artikel kommer vi att utforska milstolparna för barns talutveckling.

Trygg vård för hela familjen

Sök vård

Milstolpar för barns talutveckling:

Varje barn utvecklas i sin egen takt, och det är viktigt att komma ihåg att det finns en variation när det gäller när barn börjar prata. Här är några viktiga milstolpar för talutveckling hos barn:

1. Joller (pratglädje):

Redan vid 6 till 8 månaders ålder börjar barnet göra konsonantljud som "ba-ba" eller "ma-ma". Detta joller är ett tidigt tecken på att barnet utforskar sin röst och övar på att använda sina talorgan.

2. Enstaka ord:

Vid cirka 12 månaders ålder kan barnet börja säga enstaka ord som "mamma", "pappa" eller "hej". Dessa tidiga ord kan vara viktiga för att identifiera viktiga personer och uttrycka grundläggande behov och önskemål.

3. Tvåordsfraser:

Från 18 till 24 månaders ålder kan barnet börja kombinera två ord för att göra enkla meningar, som "mer mjölk" eller "titta hund". Detta är en spännande fas där barnet börjar förstå sambandet mellan ord och hur de kan användas tillsammans för att kommunicera.

4. Ordförrådstillväxt:

Vid 2 till 3 års ålder kan barnet ha en växande lista med ord och använda korta meningar för att kommunicera sina behov och önskemål. Detta är en period av snabbt ordförrådstillväxt, och barnet kan börja utforska nya ord och uttryck i sin omgivning.

5. Mer komplexa meningar:

Från 3 års ålder och uppåt kan barnet börja använda mer komplexa meningar och utveckla sin grammatik och språkförståelse. Barnet kan använda längre meningar, använda pronomen och prepositioner på ett mer korrekt sätt och förstå mer avancerade instruktioner.

Faktorer som påverkar talutvecklingen:

Det finns olika faktorer som kan påverka barns talutveckling. En viktig faktor är barnets miljö och interaktion med föräldrar och sin omgivning. Ju mer barnet blir exponerat för språk och stimulerande samtal, desto snabbare kan deras talutveckling bli.

Det är också viktigt att komma ihåg att varje barn är unikt och kan ha sina egna individuella utvecklingsmönster. Vissa barn kan vara mer tystlåtna och observerande innan de börjar prata, medan andra kan vara tidiga talare och använda mer komplexa meningar i tidig ålder. Det är viktigt att undvika att jämföra barn och istället fokusera på deras individuella framsteg och stödja dem i deras talutveckling.

Hur du som förälder kan hjälpa till

Som förälder kan du spela en viktig roll i att stödja ditt barns talutveckling. Här är några tips för att främja talutvecklingen hos ditt barn:

1. Skapa en talrik miljö: Prata mycket med ditt barn och använd enkel och tydlig kommunikation. Sätt ord på saker och beskriv aktiviteter som ni gör tillsammans.

2. Läs böcker: Läs regelbundet för ditt barn och peka på bilder medan du beskriver dem. Detta hjälper till att bygga ordförråd och språkförståelse.

3. Sjung sånger och ramsor: Sånger och ramsor hjälper till att introducera rytm och repetition, vilket kan vara gynnsamt för språkutvecklingen.

4. Uppmuntra konversationer: Lyssna aktivt på ditt barns försök att prata och svara på deras frågor och kommentarer. Uppmuntra längre konversationer genom att ställa öppna frågor och visa intresse för deras tankar och åsikter.

5. Ge tid och tålamod: Var medveten om att talutveckling är en process som tar tid. Ge ditt barn tillräckligt med tid att svara och försök inte att fylla i deras meningar. Visa tålamod och uppmuntra dem att använda sina ord.

Talutveckling hos barn är en individuell process, och det finns ingen exakt tidpunkt när barn börjar prata. Genom att förstå de vanliga milstolparna för barns talutveckling kan föräldrar få en uppskattning om vad de kan förvänta sig under olika stadier. Det är viktigt att stödja barnet genom att skapa en miljö där det pratas och kommuniceras mycket samt uppmuntra deras språkliga framsteg. Kom ihåg att varje barn utvecklas i sin egen takt, och om du har oro eller frågor kring ditt barns talutveckling är det alltid bäst att rådgöra med BVC för ytterligare bedömning och vägledning.

Våra barnavårdscentraler

På våra barnavårdscentraler (BVC) tar våra erfarna läkare och BVC-sköterskor hand om dig och ditt barn från födsel till förskolestart. Alla besök på BVC är avgiftsfria.

Hitta din närmaste BVC

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Fler artiklar

Barn och familj – 5 nov. 2023

Förbättra sömnkvaliteten hos barn – 6 enkla råd

Om barn avviker från deras normala sovrutiner kan det leda till minskad kvalitetssömn, något som kan ha en negativ inverkan på barnet. På vår hemsida kan du läsa mer om hur du kan förbättra sömnkvaliteten hos barn och unga.

Läs mer

Anmäl dig till Krys nyhetsbrev

Våra nyhetsbrev innehåller livsstilsartiklar, hälsosamma råd och aktuell information.