PSYKISK HÄLSA

När spelandet blir ett problem

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Lina Anderhell Öberg, Legitimerad psykolog
Spel om pengar är för de flesta förströelse för stunden. Men om spelandet har negativa konsekvenser för dig, eller om det påverkar ditt liv i en riktning som du inte trivs med, så kan det vara läge att ifrågasätta dina spelvanor.

Trygg vård för hela familjen

Sök vård

I sviterna av coronaviruset är många hemmasittande, vilket har lett till att spelande på bland annat onlinekasino har ökat. Liksom mycket annat är spelande i sig inte nödvändigtvis något dåligt. Men om det har tagit över andra, viktiga delar av ditt liv, eller om du har tappat kontrollen över ditt spelande, kan det tyda på att du är i riskzonen för att utveckla ett spelberoende. För dig som vill förändra dina spelvanor finns gott om hjälp att få.

Underhållande hobby eller problematiskt beroende?

Det finns ingen tydlig gräns för när ett spelande går från något lustfyllt till något problematiskt. Ibland tar det tid, ibland går det fort – det är olika för olika personer.

När spelandet går ut över din hälsa, din ekonomi eller dina relationer benämns det som problematiskt. Så pass många har en problematisk relation till sitt spelande att det räknas som ett folkhälsoproblem.

Om du känner igen dig i något eller några av följande påståenden kan det vara ett tecken på att ditt spelande har blivit ett problem:

  • Du tänker ständigt på spel – ältar tidigare spelupplevelser, planerar för kommande speltillfällen, eller funderar på hur du ska skaffa pengar till nästa spel.
  • Du spelar för mer pengar än vad du har råd med eller än vad har tänkt dig, och för allt större summor.
  • Du har gjort flera försök att kontrollera, begränsa eller sluta med ditt spelande, utan att lyckas.
  • Du blir rastlös eller irriterad när du försöker att begränsa eller sluta med ditt spelande.
  • Du spelar för att slippa tänka tankar eller känna känslor som gör dig obekväm.
  • Du fortsätter att spela trots att du har förlorat pengar.
  • Du ljuger för att dölja hur mycket du spelar ‒ oavsett vem som frågar.
  • Du har äventyrat eller förlorat en viktig personlig relation, anställning, utbildnings- eller karriärmöjlighet på grund av ditt spelande.
  • Du förlitar dig på att andra ska ordna fram pengar för att lösa en ekonomisk krissituation som uppstått på grund av ditt spelande.

Så påverkas hjärnan av spelberoende

Ju mer du spelar desto svårare blir det att sluta. Och det finns en anledning till det.

Från njutning i stunden ...

För hjärnan är alla beroenden likvärdiga, oavsett om det rör sig om spel, alkohol, droger eller något annat. Sårbarheten för att utveckla ett beroende kan främst knytas till hjärnans belöningssystem.

Det är belöningssystemet som ger dig känslor av välbehag och glädje när du tillgodoser grundläggande behov som att äta och dricka. Denna njutfulla upplevelse, och längtan efter densamma, motiverar dig att ”leta” efter mat och vatten så att du kan överleva.

Signalsubstansen dopamin spelar en nyckelroll i hur hjärnan framkallar känslor av vällust, belöning och motivation. När dopamin utsöndras i samband med en aktivitet ökar sannolikheten att återkomma till samma aktivitet upprepade gånger.

… till besvärande begär

Alkohol, droger och vissa beteenden såsom spelande, men även motion, sex och shopping kan öka halterna av dopamin och därmed upplevelsen av vällust. Ju mer dopamin desto större vällust. När du upprepade gånger använder droger, eller ägnar dig frekvent åt spel, leder det till att hjärnan triggas att gång på gång frigöra höga halter dopamin. Effekten blir att hjärnans normala produktion gradvis minskar.

Det dopamindrivna belöningssystemet går ner i varv och blir allt mindre aktivt. Den låga dopaminproduktionen innebär att du förlorar känsligheten för naturliga glädjeämnen, det vill säga sådant som vanligtvis gör dig glad. Istället kan du hamna i ett läge av håglöshet, eller till och med depression, med bristande motivation och handlingskraft. Det i sin tur skapar det oemotståndliga suget efter att fortsätta spela, eftersom det har blivit det enda som kan öka dopaminhalterna igen. Därmed har denna livsviktiga funktion i hjärnan kidnappats av spelberoendet.

Vägar mot en mer hållbar tillvaro

Det går att bryta invanda mönster, även vad gäller spelvanor. För en del är det tillräckligt att spela mindre, medan andra måste sluta helt.

Om du vill förändra dina spelvanor så finns det mycket som kan vara till hjälp för dig under en sådan process.

Hitta annat än spelande att fokusera på

Det kan ibland vara lättare att börja med något nytt än att sluta med något gammalt. Försök att hitta annat än spelande att fokusera på. Ägna dig åt aktiviteter som känns meningsfulla för dig. Genom att låta annat som ger tillfredsställelse få ta mer plats i ditt liv, kan det kännas lättare att bryta de vanor du vill lämna bakom dig.

Sök stöd hos andra med liknande erfarenhet

Det finns flera ideella organisationer, föreningar och förbund för personer som har problem med spelande, och som har en önskan att sluta. Vemsomhelst som delar samma önskan är välkommen att delta i de självhjälpsgrupper som dessa gemenskaper anordnar. Deltagarna delar med sig av sina erfarenheter och stöttar varandra på vägen mot ett spelfritt liv.

Mer information finns på respektive organisations webbplats:

Paus från spel och direktmarknadsföring

Spelinspektionen har tagit fram en tjänst där du enkelt kan stänga av dig från allt spel som har svensk spellicens. Tjänsten kallas spelpaus och gäller spel online, i butik, på bana samt på statliga spelautomater och kasinon. Mer information finns på www.spelpaus.se. Var uppmärksam på att det finns en del onlinekasinon och spelbolag utan licens som inte ingår i tjänsten spelpaus.

Tänk på det här

Det är lätt hänt att ett beroende byts ut mot ett annat. Var därför uppmärksam så att du inte söker dig till alkohol, nikotin eller annat som kan vara beroendeframkallande när du försöker sluta spela.

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kry för att få hjälp vid spelberoende. En psykolog, sjuksköterska eller läkare gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli rekommenderad behandling alternativt hänvisad eller remitterad till vidare vård. Vid spelberoende och andra relaterade besvär kan vi erbjuda kontinuerlig uppföljning och återbesök till psykolog och läkare.

Boka möte med psykolog

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Anmäl dig till Krys nyhetsbrev

Våra nyhetsbrev innehåller livsstilsartiklar, hälsosamma råd och aktuell information.