Ladda ned Ladda ned

Sluta dricka alkohol

Allmänt

Att sluta dricka alkohol kan vara en stor utmaning, om man väl fastnat i ett alkoholmissbruk. Att ta sig ur sitt missbruk är dock väldigt belönande och väl värt ansträngningen.

Anledningar till att sluta

Om du är rädd för att utveckla missbruk är det en bra idé att sluta dricka alkohol. Ju längre du väntar, desto svårare kommer det att bli. Om du redan har missbruksproblem kommer du att förbättra din hälsa avsevärt om du lyckas sluta. Om du lever tillsammans med andra så är ni många som har mycket att vinna på att du lär dig att hantera missbruket. Alkoholism kan leda till allvarliga följdsjukdomar som skrumplever och innebär tyvärr ofta att man dör i förtid. Missbruket tenderar även att få besvärliga sociala konsekvenser.

Orsaker

Vad alkoholism beror på är omtvistat. Ofta handlar det om en kombination av flera orsaker. Olika människor är olika benägna att fastna i missbruk men om det har fysiska eller psykiska orsaker är svårt att fastställa. Vissa börjar dricka för mycket alkohol eftersom de upplever en starkt positiv effekt under berusning. Sociala spärrar kan brytas ner och ångest kan dämpas, tillfälligt. Alkohol tas alltså som en form av självmedicinering. Finns det missbruk i familjen kan det betyda att det är svårare att sluta dricka alkohol.

Behandling

Hur man behandlar alkoholism beror helt på hur långt gången den är. Alkoholismens många följdsjukdomar kan behöva behandlas via inläggning på sjukhus. Abstinensbesvär under en avvänjning kan mildras med läkemedel och ett missbruk i sin linda kan ibland botas genom terapi eller samtal med en kurator. Den sociala och psykiska delen av missbruket kan man i regel få bukt med genom beteendeförändringar.

När du bör söka vård

Du som vill sluta dricka alkohol bör söka hjälp så fort som möjligt så att det kan utredas vad som är effektivt och lämpligt i just din situation. Det är bäst att söka vård innan man fastnat i ett fysiskt missbruk. Många bestämmer sig för att sluta dricka alkohol när de märker att missbruket får konsekvenser för andra personer och för den egna förmågan att hantera vardagen på ett normalt sätt. Det är dock aldrig för sent att söka hjälp.

Vad vi på KRY kan hjälpa dig med

Våra läkare kan hjälpa dig att bedöma om du har ett alkoholmissbruk och ge råd kring hur du kan sluta eller trappa ner på ditt drickande. Vi har även psykologer på KRY som kan stötta dig som önskar trappa ner på drickandet.