Ångest av alkohol

Fråga: Jag dricker inte alkohol så ofta men när jag väl gör det så vaknar jag nästan alltid med grov ångest. Ibland har jag bara druckit 1-2 glas vin och ibland mer. Varför får jag sådan ångest dagen efter trots att jag faktiskt inte gjort bort mig kvällen innan?

Psykologens svar:

Jag tror att dom allra flesta kan relatera till din upplevelse. Att vakna upp dagen efter med en gnagande känsla av skuld, skam och ånger - är ofta av dom vanligaste bieffekterna med alkoholbruk. Ibland finns det en tydlig koppling mellan obehaget och de beslut som togs utifrån ett av alkohol nedsatt omdöme, men ibland finns obehaget bara där - trots att “ingenting hände”.

Varför är det så här?

Faktum är, vi vet faktiskt inte. Trots att det är ett så vanligt förekommande fenomen, så finns det ännu ingen klar förklaring till varför vi får bakfylleångest. Samspelet mellan alkohol och sinnestillstånd är mycket komplext, och förklaringen till varför vi mår sämre dagen efter, ligger förmodligen någonstans mellan dom olika teorierna.

Lite förenklat så kan man sammanfatta forskningsläget som att vissa tror att bakfylleångesten primärt beror på att alkohol påverkar olika signalsubstanser som reglerar vårt sinnesmod, som serotonin och dopamin. Andra menar att dom negativa känslorna uppstår indirekt, genom att alkoholen även inverkar negativt på andra kroppsliga processer som reglerar humöret, såsom sömn och ämnesomsättning. Vissa tänker att det huvudsakligen är en psykologisk process - att alkoholens lugnande effekt leder till en kontrollförlust, och att bakfylleångesten fungerar som mekanism för att återfå kontrollen, där hjärnan kritiskt granskar vad som skedde under kontrollförlusten. Hur dom här skeendena påverkar varandra samt orsaksförhållanden sinsemellan är dock fortfarande oklart.

Vi vet dock att det råder en betydande korrelation mellan långvarigt alkoholbruk och psykisk ohälsa. Alkoholbruk, även vid enstaka tillfällen, kan också i kombination med antidepressiv medicinering förstärka upplevda obehag - så den allmänna rekommendationen är att man bör iaktta större försiktighet med alkohol om man har en historia av psykisk ohälsa.

Det finns några förhållningssätt man kan använda sig av för att hantera ångesten som uppstår under ett bakrus, som utgår ifrån några grundläggande principer inom KBT. En sådan princip handlar om samspelet mellan känsla, tanke och handling. Närmare bestämt - om den ena påverkas, så påverkas dom andra indirekt. Det här innebär att om ditt känslotillstånd dagen efter präglas av ångest, oavsett om ångesten är verklighetsförankrad eller inte, så kommer du vara mer benägen att tänka och agera som att något vore fel. Du kommer kanske älta, grubbla, gå igenom händelserna i huvudet, kanske förebrå dig själv med självkritiska tankar som “varför sa jag så där, varför betedde jag mig så?”. Du kommer undvika och skjuta på saker, inte äta ordentlig frukost, inte våga titta på vilka meddelanden du skickat. Med andra ord - tänka och bete dig som något verkligen gick på tok.

Det viktiga här är att vara medveten om att vår organism, speciellt under ett bakrus, är fullt kapabel till att sända ut emotionella signaler om att någonting är fel - trots att det nödvändigtvis inte är det. Och vi kan lindra den känslan, genom att inte låta tankarna och beteendet skena iväg med känslan.

Tillåt dig själv att kritiskt tänka igenom kvällen innan - men älta inte sönder kvällen i detalj. Tillåt dig själv ta en ordentlig sovmorgon, men stanna inte kvar i sängen - se till att få i dig en ordentlig lunch, och försök aktivera dig i den mån det går. Det finns även mer specifika verktyg man kan använda sig av för att få bättre kontroll och förståelse för hur tankar kan förvrängas och påverkas av förstärkta känslotillstånd. En psykolog, eller en KBT-inriktad terapeut kan hjälpa dig med sådan färdighetsträning.

Så kan Kry hjälpa till

Att då och då få ångest under ett bakrus efter enstaka alkoholintag är något helt naturligt och ofarligt. Det kan även fungera som en skyddsmekanism och är inget som kan eller bör behandlas bort. Om du däremot dricker alkohol på ett sätt som påverkar din vardag, ditt arbete, ditt beteende eller dina relationer, alternativt ger upphov till ett mer bestående dåligt mående som inte försvinner efter några dagar - så kan det vara ett tecken på att du bör söka hjälp.

Du kan vända dig till oss på Kry för att få hjälp vid alkoholproblem. En sjuksköterska, läkare eller psykolog gör en individuell bedömning baserat på din situation och det som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli ordinerad behandling alternativt hänvisad eller remitterad till vidare vård.

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Dag Härdfeldt, legitimerad psykolog

Relaterat:

AlkoholproblemÅngest och oro