Får lätt blåmärken

Fråga: Jag får väldigt lätt blåmärken på benen och armarna. Ibland kan det vara att jag lätt går in i något, andra gånger kan det vara utan anledning. Vad kan det bero på? Har jag brist på något?

Läkarens svar:

Möjliga orsaker

Om du får ett slag mot huden eller stöter in i något kan det orsaka blåmärken. Detta är mycket vanligt hos både barn och vuxna. Även äldre personer som har mer spröda blodkärl och skörare hud kan lätt få blåmärken vid mindre tryck. Det beror på att små blodkärl blir skadade och brister vilket leder till en ansamling av blod runt vävnaden. Det kan se lite olika ut beroende på vilken kroppsdel som blir skadad. Blåmärken är oftast helt ofarliga, även om de kan göra ont. Läkningstiden brukar vara mellan en till två veckor.

Andra tänkbara förklaringar

Vid trombocytopeni, som betyder lågt antal blodplättar, kan du få blödningar och blåmärken på huden. Det kan bero på exempelvis vitaminbrist eller hög alkoholkonsumtion. En annan orsak kan vara behandling med läkemedel såsom blodförtunnande, kortison eller NSAID-preparat.

Ibland kan det vara någon bakomliggande sjukdom som orsakar blåmärken. Ehlers-Danlos syndrom är en grupp sjukdomar som kan påverka hud, leder och blodkärl. Det kan ge en mängd olika symptom såsom överrörliga leder, tunn hud, synförändringar, trötthet, ledvärk och blåmärken.

Hemofili eller blödarsjuka förekommer i olika grader och kan orsaka allt ifrån svårare livshotande blödningar till mildare besvär såsom näsblödningar. Du kan också få blåmärken vid lättare skada, nålstick efter vaccin och venprovtagning.

Ibland kan bildning av blåmärken bero på allvarligare sjukdom. Vid akut leukemi kan du förutom trötthet, avmagring, långvariga infektioner och svettningar nattetid även ha lättare att blöda samt få blåmärken på huden.

Då bör du söka vård

Om du får blåmärken och blödningar som uppstår spontant eller i samband med blodförtunnande läkemedel bör du söka vård. Sök vård akut om du får blåmärken runt båda ögonen i samband med trauma.

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry