Födelsemärken och leverfläckar hos barn

Fråga: Mitt barn fick födelsemärken redan som bebis och får fortfarande många nya leverfläckar. Jag är osäker på vad det kan vara och är orolig att det kan vara något farligt. Kan små barn få hudcancer eller malignt melanom?

Läkarens svar:

Möjliga orsaker

Födelsemärken, nevi på läkarspråk, är hudförändringar som kan uppstå var som helst på kroppen och kan delas in som pigmenterade eller vaskulära. Dessa förekommer i många former och kan se olika ut. Med tiden kan de bli fler, växa samt ändra färg. En del kan fortsätta utvecklas långsamt fram till ca 30-40 årsåldern, detta är helt normalt.

Många föräldrar kan bli oroliga över att leverfläckar på deras barns hud kan vara cancer, som till exempel malignt melanom. Detta är mycket sällsynt hos barn. Däremot kan solskador i tidig ålder öka risken för hudcancer senare i livet. Därför är det viktigt att använda solskydd på ditt barn.

Andra tänkbara förklaringar

Medfödda melanocytära nevi, som är pigmenterade födelsemärken eller så kallade leverfläckar, uppstår hos barn vid födseln men kan bli synliga först några månader senare. De kan variera i färg från röda till ljusbruna eller svarta pigmenteringar. Storleken kan variera och de kan vara både platta eller upphöjda. Dessa är i de allra flesta fall ofarliga men ibland kan borttagning bli aktuellt om de är kosmetiskt störande eller orsakar symptom som till exempel klåda.

Kongenital dermal melanocytos, tidigare kallat för mongolfläckar, är den vanligaste typen av hudförändring hos nyfödda men kan i ovanliga fall också uppstå hos barn upp till två årsåldern. Dessa kan variera i storlek men är oftast släta och blågrå till färgen. Utslagen är helt ofarliga och kräver ingen åtgärd. De bleknar och försvinner oftast efter några år.

Hemangiom eller smultronmärken kan vara röda till lilafärgade förändringar som kan uppstå var som helst på ditt barns hud. De kan vara platta eller upphöjda och består av blodkärl. Oftast är de blekare till färgen vid födseln men under första levnadsåret blir de tydligare och kan öka snabbt i storlek. Därefter blir smultronmärkena allt mindre tills de slutligen försvinner. Hos vissa barn kan större hemangiom efterlämna ärr eller uppstå på känsliga områden såsom ögon och öron, det kan då bli aktuellt med någon form av behandling.

Vid storkbett kan ditt barn få enstaka eller flera rosafärgade utslag i nacke, panna eller på ögonlock. De kallas även för nevus simplex och är helt ofarliga. Hos de flesta barn försvinner storkbett spontant under de första levnadsmånaderna, hos en del kan det dröja lite längre.

Om din bebis eller ditt barn har mörkröda till violettfärgade hudförändringar som växer och blir större kan det vara portvinsfläckar eller eldsmärken. De orsakas av en kärlmissbildning men är helt ofarliga. Eldsmärken kan blekas med hjälp av laser om de är kosmetiskt störande, annars behövs det ingen behandling.

Ibland kan en hudförändring som du har haft tidigare eller är nytillkommen bero på allvarligare sjukdom. Var uppmärksam på om förändringen ökar i storlek, ändrar färg, blir tjockare, blöder eller orsakar klåda.

Då bör du söka vård

Om ditt barn har en hudförändring som ökar i storlek, ändrar form eller färg bör du söka vård. Du bör också söka vård om hudförändringen börjar klia, blir sårigt eller blöder.

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry