Födelsemärken

Senast uppdaterad:

Granskad av:

Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Medicinskt granskad

Födelsemärken uppstår när små blodkärl eller pigment samlas i en större grupp under huden. De flesta är helt ofarliga, men vissa hudförändringar som orsakas av pigmentceller kan ibland vara tecken på hudcancer. Då är det viktigt att ta bort födelsemärket så fort som möjligt, så att cancern inte sprider sig.

Allmänt om födelsemärken

Födelsemärken heter nevus på läkarspråk. I den här texten inkluderar vi dels leverfläckar och pigmentfläckar som orsakas av hudens pigmentceller, dels födelsemärken som orsakas av blodkärl.

Vissa födelsemärken föds du med, andra kommer under de första levnadsåren. Med tiden är det vanligt att få allt fler – antalet födelsemärken ökar fram till ungefär 35 års ålder. Det är vanligt att få fler födelsemärken i samband med puberteten eller under en graviditet.

Födelsemärken kan sitta var som helst på kroppen och vara olika stora. Färgen är ofta beige, brun eller svart om de orsakas av pigment och röda eller rödblå om de orsakas av blodkärl. Men födelsemärken kan även ha andra färger. De kan vara helt platta, utan att kännas när du stryker handen över huden, eller vara upphöjda.

Avvikande, nya och växande födelsemärken

Ett gammalt födelsemärke, leverfläck eller pigmentfläck som växer eller ändrar utseende kan vara tecken på cancer. Men hudcancer uppstår oftast i form av nya födelsemärken eller hudförändringar som uppstår i vuxen ålder.

Kännetecken för farliga födelsemärken:

 • ny pigmentfläck eller leverfläck med ojämn kant eller skiftande färg, ibland med inslag av exempelvis vitt, rött eller blått

 • äldre pigmentfläck eller leverfläck som ändrar färg eller form, växer, kliar eller blöder.

Födelsemärken hos barn

Barn föds ofta med födelsemärken, andra kommer under de första veckorna eller levnadsåren. Vissa födelsemärken försvinner, andra finns kvar genom livet.

Ett eldsmärke eller smultronmärke kan se dramatiskt ut på ett litet barn, men det är inte ett farligt födelsemärke. Eldsmärken är integrerade i huden och försvinner inte. Smultronmärken är godartade hudtumörer som ibland kan bli stora, men de försvinner nästan alltid av sig själva inom några år.

Vanliga födelsemärken hos barn:

 • eldsmärke – blåröda blodkärl som är en integrerad del av huden, syns från födseln och finns som regel kvar hela livet

 • smultronmärke eller hemangiom – röd eller blåröd godartad hudtumör som består av blodkärl, kan variera i storlek och brukar försvinna av sig själv

 • storkbett – röda eller blåröda blodkärl som ofta försvinner under det första levnadsåret, storkbett i nacken kan finnas kvar längre och ibland hela livet

 • mongolfläck – pigmentfläck som liknar ett blåmärke, särskilt vanligt hos barn med mörkt hudpigment, finns ofta redan vid födseln och kan antingen försvinna eller vara bestående

 • medfött nevus – upphöjda pigmentfläckar som finns från födseln eller i mer ovanliga fall kommer under de första två levnadsåren, blir större genom livet och kan i vuxen ålder variera från under en centimeter till över 20 centimeter i diameter

 • halonevus – består av pigment och omges av en rund, ljusare skiva, uppstår hos barn och ungdomar och brukar försvinna av sig själv

 • banalt pigmentnevus – hudfärgade eller bruna, väl avgränsade märken som är runda eller ovala, ofta max fem millimeter i diameter, brukar öka i antal under tonåren och i samband med solexponering.

Farliga födelsemärken förekommer relativt sällan hos barn. Hudcancer kan bara uppstå i ett födelsemärke som orsakas av pigmentceller, men det är ovanligt hos barn och tonåringar. Det är vanligast att få en diagnos efter 40 års ålder, ofta betydligt senare.

Födelsemärken hos vuxna

Födelsemärken kan se ut på många olika sätt. De kan variera stort i både färg och form. Vissa födelsemärken är helt integrerade i huden, andra är upphöjda.

Vanliga födelsemärken hos vuxna:

 • eldsmärke – blåröda blodkärl som är en integrerad del av huden, syns från födseln och finns som regel kvar hela livet

 • hemangiom – rött eller blårött födelsemärke som består av blodkärl, syns ofta som en liten prick på huden

 • medfött nevus – upphöjda pigmentfläckar som uppstår från 0–2 års ålder, blir större genom livet och kan i vuxen ålder variera från under en centimeter till över 20 centimeter i diameter, ibland med hårväxt i

 • banalt pigmentnevus – hudfärgade eller bruna, väl avgränsade märken som är runda eller ovala, ofta max fem millimeter i diameter, brukar öka i antal vid solexponering

 • dysplastiskt nevus – oregelbundna fläckar som är större än fem millimeter och skiftar i två eller fler färger, från rosa till mörkbrunt eller svart

 • solfläckar eller åldersfläckar – är inte födelsemärken i egentlig mening utan så kallade hyperpigmenteringar som uppstår i samband med solexponering och stigande ålder.

Malignt melanom

Malignt melanom är en allvarlig form av hudcancer som brukar bildas i födelsemärken som orsakas av pigmentceller. De är ofta bruna eller svarta, men kan även ha exempelvis vita, röda eller blåa färgnyanser. Det är vanligast att få ett helt nytt födelsemärke eller liten knuta i huden, men det kan också röra sig om en gammal leverfläck eller pigmentfläck som ändrar utseende, växer eller blöder. De kan ibland vara oregelbundna i formen, utan en jämn kant.

Malignt melanom beror i de flesta fall på UV-strålning och kan till exempel vara en följd av att du har bränt dig många gånger i solen. Men melanom kan ibland även bildas i hud som inte är solexponerad, till exempel på fotsulorna, handflatorna, i munnen, ögonen eller underlivet. Det beror på att melanom uppstår i hudens pigmentceller som finns i all hud och även i slemhinnorna.

Om du har ljus hy och bränner dig många gånger eller utsätts för starkt solljus över lång tid ökar risken att drabbas. Många och stora födelsemärken ökar också risken för malignt melanom.

Orsaker till födelsemärken

Ett födelsemärke är en slags missbildning i huden som uppstår när små blodkärl eller pigmentceller samlas i en grupp under huden. Det kan bero på såväl genetiska faktorer som exponering för solljus.

De flesta födelsemärken är ofarliga. Hudförändringar som orsakas av blodkärl kan inte leda till hudcancer. Hudförändringar som orsakas av pigmentceller kan ibland dela sig på ett okontrollerat sätt och bilda cancerceller. Det kan till exempel bero på solskador som cellerna inte lyckas reparera. Personer med ljus hy eller stora födelsemärken är mer sårbara för cancer än andra. Risken att drabbas ökar med åldern.

Solens ultravioletta strålar är den allra vanligaste orsaken till cellförändringar och hudcancer.I ovanliga fall kan okontrollerad celldelning leda till hudcancer helt utan solens inverkan.

Utredning och behandling

Födelsemärken är för det mesta ofarliga och behöver inte behandlas eller opereras bort. Du kan däremot själv välja att ta bort ett födelsemärke om du besväras av det utseendemässigt eller om det till exempel skaver mot kläderna. Läkaren kan välja att behandla med exempelvis laser eller göra ett mindre kirurgiskt ingrepp.

Stora smultronmärken hos barn kan ibland behöva behandlas om de till exempel sitter nära munnen eller ögonen.

Om du tror att ett födelsemärke kan vara tecken på hudcancer bör du göra en födelsemärkeskontroll. I många fall räcker det att titta och känna på huden för att ställa rätt diagnos, men ibland krävs en så kallad hudbiopsi för att avgöra om det rör sig om farliga eller elakartade hudförändringar. Vid en hudförändring som kan vara tecken på malignt melanom brukar hela förändringen eller födelsemärket tas bort och skickas på analys.

Det är viktigt att göra ett kirurgiskt ingrepp i tid eftersom det annars finns risk att melanomet sprider sig.

Vad kan jag göra själv?

Farliga hudförändringar uppstår bara i pigmentceller, ofta till följd av stark och långvarig solexponering. För att minska risken för solskador kan du skydda huden på olika sätt, till exempel med solskyddsfaktor eller kläder. Det är särskilt viktigt när det gäller små barn, men också för dig som har ljus hy. Om du har många eller stora födelsemärken bör du också vara extra försiktig i solen. Det gäller även alla som har hudcancer i släkten.

Ta gärna för vana att regelbundet kolla dina födelsemärken så att du vet om de ändrar utseende. Undersök huden på hela kroppen – även hårbotten, fotsulor och andra områden som inte är solexponerade – så att du upptäcker en eventuell pigmentförändring i tid. Var särskilt uppmärksam på hudförändringar som ser annorlunda ut. Det kan till exempel vara en växande eller blödande leverfläck med ojämn form eller färg. Ett upphöjt födelsemärke eller en pigmentfläck som är hård kan också behöva undersökas närmare.

Skydda dig mot solen:

 • begränsa tiden i solen – undvik att vistas för länge i stark sol, särskilt om du har ljus hy, stora födelsemärken eller om det finns malignt melanom i släkten

 • anpassa din tid i solen efter var du är – reflektionen i snö, vatten och ljusa stränder gör att du bränner dig lättare och solen är starkare ju närmare ekvatorn du befinner dig

 • skydda huden och huvudet – smörj in dig med hög solskyddsfaktor som skyddar mot både UVA- och UVB-strålning, använd solglasögon, keps eller hatt och skydda huden med kläder om solen är särskilt stark

 • placera dig i skuggan – mitt på dagen, när solens strålar är som starkast, kan det vara bra att undvika solen helt för att minska risken för skadlig solbränna.

Upptäck hudförändringar med ABCDE-metoden:

 • asymmetry – ojämnhet – har hudförändringen en oregelbunden form?

 • border – gräns – är gränsen till den vanliga huden otydlig?

 • colour – färg – har hudförändringen en avvikande färg eller flera olika färgnyanser?

 • diameter – diameter – är hudförändringen större än 5 millimeter?

 • evolution – utveckling – förändras pigmentfläcken eller ser den likadan ut över tid?

Var även uppmärksam på hudförändringar som har ett avvikande utseende jämfört med dina andra födelsemärken – en så kallad “ugly duckling” eller “ful ankunge”.

När bör jag söka vård?


Kolla upp leverfläckar, födelsemärken eller pigmentfläckar på en vårdcentral om de är större än fem millimeter i diameter. Hudförändringar som växer eller har en oregelbunden färg eller form bör också undersökas. Det gäller såväl födelsemärken som knottror, knutor och andra avvikelser i huden.

Sök vård om du har födelsemärken som kliar, är såriga eller blöder.

Sök vård om ditt barn har ett stort smultronmärke som stör synen, försvårar matintag eller på annat sätt påverkar barnet negativt. Det gäller även om barnet har fler än fem smultronmärken eller om märket har uppstått efter sex veckors ålder.

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kry för att få råd vid hudförändringar. Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Som regel krävs en fysisk undersökning på någon av våra vårdcentraler där du undersöks med hjälp av dermatoskopi. Du kan också bli remitterad till vidare vård.

Tänk på att om det är ditt barn som har besvär så behöver barnet närvara under vårdmötet. För att kunna boka ett barnmöte måste du vara vårdnadshavare till barnet.

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Vanliga patientfrågor

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Relaterat:

HudcancerSolskadorVårtorMollusker